Màster en Gestió de la Qualitat en la Indústria Farmacèutica i Afins

Descripció

El Màster en Gestió de la Qualitat en la Indústria Farmacèutica i Afins és presencial a Barcelona.

Temari

 • Normes de qualitat en la Indústria farmacèutica (80h).
 • Àrees i serveis en la Indústria farmacèutica (72 h).
 • Farmàcia galènica (80 h: 52T / 28P).
 • Control de qualitat de medicaments (80 h: 42T / 38P)
 1. Control de qualitat microbiològic.
 2. Control de qualitat fisicoquímic.
 • Qualitat i activitat empresarial (50 h).
 • Sistemes de qualitat i normatives generals (75 h).
 • Eines de la qualitat (50 h).
 • Auditories de qualitat (50 h).
 1. Auditories de sistema.
 2. Auditories de processos.

Durada

Inici: 26 setembre 2016 Durada: 1.300 h: 537 h classes teòriques i de pràctiques en els laboratoris de IUCT. 200 h treballs pràctics personalitzats. 413 h pràctiques en empreses o un projecte de fi de curs. 150 h memòria pràctiques.

Objectius

Tot professional ha de conèixer, no només la seva àrea específica de treball, sinó que ha de fer eficient i eficaç per assolir les metes de l'empresa. Això és possible amb la integració d'un sistema de qualitat. Sent conscients d'aquest fet, el programa del curs pretén donar a conèixer a l'alumne els coneixements següents: El significat actual de control de qualitat i la terminologia relacionada. El coneixement sobre les normes de fabricació i control de qualitat de medicaments i aplicació de les mateixes. Les eines de qualitat com a norma en els laboratoris farmacèutics. El desenvolupament i l'elaboració de medicaments en un laboratori.

Pràctiques

Per a les sessions pràctiques al laboratori s'haurà de portar bata i ulleres de seguretat.

Promocions

Possibilitat de realitzar de manera voluntària el curs d'Aproximació al Món de l'Empresa (20 h). Consultar dates i horaris.

Beca: IUCT atorgarà un ajut del 50% de Col·laboració i Pràctiques entre tots els matriculats a aquest màster. Es valorarà expedient i CV.

Professorat

Coordinadors de màster: Dr. David Miguel (Director Tècnic de IUCT i de l'àrea farmacèutica i de química fina). Dr. Rafael Montilla (Director del Departament de Biotecnologia Farmacèutica i de Serveis de Qualitat i Seguretat de IUCT).

Horari

De dilluns a divendres de 18 a 22 h.
Màster en Gestió de la Qualitat en la Indústria Farmacèutica i Afins
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Campus i seus: Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Álvarez de Castro, 63 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X