Màster en Gestió del Turisme per a Tothom - Turisme Accessible

Descripció

Hem de ser conscients que s'ha d'evolucionar cap a una societat que doni resposta a tots i cadascun dels seus membres, amb els mateixos drets i obligacions, i on hi hagi igualtat d'oportunitats per a tots, és a dir, hem de transformar els nostres espais en entorns accessibles.En definitiva, tot allò que en la societat està pensat per a l'ús i oci de les persones ha de ser accessible i útil per a tots els membres de la societat i coherent amb la contínua evolució de la diversitat humana.

D'altra banda, hem de tenir en compte que una part molt important de l'economia espanyola és la indústria turística, concretament el 11% del PIB, segons l'Organització Mundial del Turisme (OMT, 2002), Espanya és el tercer país d'entrada de turistes després de França i Estats Units, i Catalunya ha estat aquest últim any la primera destinació escollida pels turistes, cosa implica que estem en una economia en que: a) hi ha moltes empreses que ofereixen serveis al turista, com empreses d'allotjament, de transport, de restauració, d'oci, etc.; Myb) oferim un gran ventall de destinacions turístiques.No obstant això, i en comparació amb el que seria desitjable hi ha poques empreses que hagin adoptat la filosofia de l'accessibilitat universal en la seva organització i, per tant, estiguin oferint un producte o servei per a tot el món.

A més, no tenim constància de l'existència de cap programa d'estudis de postgrau similar al que aquí es proposa en tot el territori espanyol.

Donada la importància de la temàtica que aquí presentem i donat el buit de formació que s'ha constatat, oferim aquest màster que pretén ser un referent de conscienciació i formació per a la societat.

Temari

Les persones interessades en cursar el Màster en Gestió del Turisme per a Tots hauran de realitzar el programa de formació complet, incloent-hi les pràctiques en empresa i la Tesi de Màster.

Mòdul: Marc Conceptual (8 crèdits ECTS).
Introducció al concepte "Turisme per a Tots" (1 crèdit ECTS)
· Marc legal internacional i nacional.Estàndards i bones pràctiques (1 crèdit ECTS)  
· Mercat objectiu.Oportunitat econòmica (2 crèdits ECTS)
• La cadena turística accessible: comoditat, seguretat i qualitat per a tots (2 crèdits ECTS)
· Aspectes generals d'una destinació accessible (2 crèdits ECTS)  

Mòdul: Productes, Serveis i Destinacions Turístiques per a tots (12 crèdits ECTS).
· Diversitat de les característiques dels clients (1 crèdit ECTS)  
• La accessibilitat a la cadena turística (1 crèdit ECTS)  
· Cerca d'informació del paquet turístic accessible (1 crèdit ECTS)
• La accessibilitat en els diferents mitjans de transport (2 crèdits ECTS)  
• La accessibilitat en els espais oberts (2 crèdits ECTS)  
• La accessibilitat en els edificis (2 crèdits ECTS)
Tècniques d'acollida i benvinguda del client (1.5 crèdits ECTS)  
Tècniques de comunicació i resolució de problemes (1.5 crèdits ECTS)  

Mòdul: Gestió de la Destinació Turística per a Tothom (10 crèdits ECTS).
Introducció al concepte "empresa per a tots" (2 crèdits ECTS)  
· Presa de decisions des del punt de vista estratègic (2 crèdits ECTS)  
· Eines per al desenvolupament d'un pla d'actuació (3 crèdits ECTS)  
· Eines per a la gestió, control, qualitat, i millora contínua d'un projecte accessible (3 crèdits ECTS)  

Mòdul: Pràctiques (15 crèdits ECTS).
· Aplicació dels coneixements en les diferents realitats existents.Les pràctiques són obligatòries, consten de 15 crèdits ECTS i l'avaluació es realitza a partir d'una memòria de pràctiques.

Mòdul: Experiències i Projecte Final (15 crèdits ECTS).
· Experiències (5 crèdits ECTS). Estudi i reflexió a l'aula de diferents realitats existents relacionades amb el món de l'accessibilitat (empreses, organitzacions, i associacions).
• Projecte Final (10 crèdits ECTS). El projecte final és obligatori, consta de 10 crèdits ECTS i l'avaluació és la seva defensa davant d'un tribunal.Consisteix en la realització d'un pla d'empresa turística accessible, o la implementació de l'accessibilitat a una activitat, servei, destinació turística, o empresa o municipi.

Destinataris

Titulats universitaris i professionals relacionats amb les ciències socials que tinguin un interès en el món del Turisme i Hostaleria, Economia i Empresa, i que vulguin formar-se com gestors d'un producte, servei o destinació turística en una administració pública o en qualsevol empresa privada dedicada a qualsevol activitat relacionada amb la indústria turística.

Durada

60 crèdits ECTS

Promocions

Consultad con el centro.

Preu

6000 €
Consulteu beques i promocions amb el centre.
Màster en Gestió del Turisme per a Tothom - Turisme Accessible
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona
Campus i seus: Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici Blanc. Vila Universitària. Campus Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Bellaterra - Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X