Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Habilitats de Comunicació en Ciències Sociosanitàries

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realització del màster comporta l'adquisició de les següents competències professionals:

 • Consolidar i actualitzar coneixements sobre tot el referent a les habilitats de comunicació per tal d'optimitzar la qualitat de l'assistència al pacient.

 • Reconèixer les pautes claus en la comunicació amb el pacient i proporcionar els mitjans per a una assistència de qualitat en la qual tots els professionals coneguin les intervencions més actualitzades i amb major evidència científica per optimitzar els serveis requerits en tot tipus de pacients.

 • Identificar l'assoliment del benestar i la qualitat de vida del pacient, així com la cura de la salut de l'individu i de la comunitat a través d'una atenció sociosanitària basada en la comunicació eficaç amb el pacient.

 • Saber abordar qualsevol tipus de situació que pugui sorgir en les diferents fases de l'entrevista i / o tractament del pacient a través d'una bona comunicació i tècniques de conciliació adequades.

 • Assolir la formació i tècniques comunicatives necessàries per a la intervenció en els diferents contextos conflictius en els quals pot trobar-se el pacient per tal de minimitzar les conseqüències que aquestes situacions tenen per al pacient i el seu entorn.

 • Saber actuar amb fluïdesa dintre dels nous suports interactius utilitzant recursos disponibles com a mitjà d'informació i d'utilització estratègica de la comunicació.

 • Capacitat per comprendre, avaluar, criticar i discutir situacions o propostes de l'entorn professional.

 • Potenciar la imaginació i el pensament productiu amb originalitat, flexibilitat i fluïdesa.

 • Ser capaç de desenvolupar idees i conceptes específics dins de la comunicació visual i sonora utilitzant les eines del mitjà.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Habilitats de comunicació i estratègies Assistències en l'àmbit sanitari I.
 • La comunicació en contextos sanitaris.
 • Relació entre el professional sanitari i el pacient.
 • Ús de la comunicació no verbal.
 • La relació d'ajuda en les situacions sanitàries.
 • Habilitats socials i resolució de conflictes.
 • Obtenció i transmissió d'informació entre implicats en una situació sanitària.
 • El pacient durant el trasllat / espera d'atenció al centre sanitari.
 • Habilitats de comunicació amb nens i adolescents.
 • Habilitats de comunicació amb persones grans.
 • El suport social.
 • L'estrès del personal sanitari. El burnout.
 • El mobbing dins de les institucions sanitàries.
Mòdul II: Habilitats de comunicació i estratègies assistències en l'àmbit sanitari II
 • Comunicació en una situació d'urgència.
 • La intervenció en crisi.
 • La comunicació en condicions difícils.
 • La relació amb els familiars en una situació urgent.
 • El pacient ansiós.
 • El pacient agressiu o agitat.
 • El pacient suïcida.
 • Actuació davant maltractaments, agressions i abusos sexuals.
 • Fòbies mèdiques.
 • El pacient amb dolor.
 • El pacient psiquiàtric.
 • Intervenció psicològica en grans emergències i catàstrofes.
Mòdul III: Relacions interpersonals
 • Grups socials.
 • Treball en equip.
 • Comunicació.
 • Emocions.
 • Lideratge.
 • Presa de decisions.
 • Motivació.
 • Organització i planificació.
 • Conflictes.
Mòdul IV: Presa de decisions i resolució creativa de conflictes
 • El pensament lògic.
 • El pensament creatiu.
 • El pensament sistèmic.
 • El pensament positiu
 • Altres tipus de pensament
 • Factors interns.
 • Factors externs.
 • Resolució de problemes i presa de decisions.
 • Introducció.
 • Mètodes de presa de decisions.
 • Esquema general del model de presa de decisions.
 • Presa de decisions en grup.
 • Els principis de la Gestalt en la resolució dels problemes humans.
 • La resolució dels problemes humans.
 • La negociació dels problemes humans.
 • La gestió dels conflictes en els grups humans
Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
 •  633 Test
 •  52 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Resolució de problemes.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Capacitat de comunicar-se amb experts d'altres camps.
Compromís ètic.
Comprensió de diversitat i multiculturalitat.
Capacitat de treballar de manera autònoma.
Disseny i gestió de projectes.
Organitzar-se i planificar la seva activitat.
Treballar en equip amb altres professionals sanitaris.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació a través de plataforma virtual.
L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS.
Durada: 8 mesos mínim i 12 mesos màxim des de la data de matrícula.

Objetius


 • Conèixer les conseqüències d'una mala comunicació en l'àmbit de la salut i valorar les característiques socioeconòmiques que això suposa en la nostra societat.

 • Saber utilitzar els recursos existents, humans i materials, disponibles per al personal sanitari en les intervencions en salut mental en tots els seus nivells (prevenció primària, secundària i terciària).

 • Actualitzar els conceptes relatius al problema de la comunicació en l'entorn sanitari, de manera que sigui possible la seva comprensió tenint en compte tant els aspectes personals com socials (econòmic, polítics, culturals, etc.).

 • Adquirir els oportuns coneixements sobre tècniques i habilitats de comunicació i mantenir-les actualitzades per ajudar a fomentar nous projectes de recerca en aquesta disciplina.

 • Anteposar el benefici del pacient als seus legítims interessos personals, professionals o comercials per protegir el dret a la confidencialitat de les dades del pacient.

 • Aconseguir els coneixements necessaris en l'atenció al pacient, tant en la fase aguda com en el tractament de patologies cròniques, millorant així l'adherència al tractament en tots els casos.

 • Millorar la qualitat d'atenció al pacient, identificant, analitzant i intentant resoldre els problemes que sorgeixen en la pràctica assistencial sanitària mitjançant habilitats de comunicació adequades.

 • Aconseguir el benestar i la qualitat de vida del pacient, així com la cura de la salut de l'individu i de la comunitat i procurar que la distribució dels recursos sanitaris es faci amb criteris objectius i públics.Titulació obtinguda

Màster en Microbiologia i Malalties Infeccioses per la Universidad de San Jorge (reconeixement Europeu).
Titulació postil·lada pel Conveni de la Haia.

Perspectives laborals

Els titulats de les diplomatures i el màster, podran ocupar les seves funcions en les àrees de planificació estratègica en comunicació, creativitat en comunicació, investigació motivacional i de mercat, anàlisi de tendències, valors i estils de vida, estratègies de marca (branding), creació de noms d'empreses i productes (naming).
Tot sota la figura del comunicador integral en múltiples empreses i departaments encarregats de la realització de les tasques anteriorment apuntades.
Es tracta d'una formació generalista i global que aporta coneixements per ser aplicats de forma concreta en una gran diversitat d'empreses especialitzades en el sector de la comunicació i, en general, per trobar noves possibilitats i sortides a problemes professionals.

Preu

1.395 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Habilitats de Comunicació en Ciències Sociosanitàries

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Habilitats de Comunicació en Ciències Sociosanitàries