Descripció

El Màster Iberoamericà en Teràpia Sistèmica és fruit de la col·laboració entre diverses institucions internacionals que compten amb un ampli recorregut i experiència en formacions especialitzades. Totes elles comparteixen un objectiu comú: apostar per una formació actualitzada i innovadora, que integri els coneixements teòrics i pràctics necessaris per l'exercici professional de la teràpia sistèmica. 
Per una banda, la FPCEE Blanquerna-URL (Barcelona, España) segueix amb la seva tradició d'apostar per formacions de postgrau d'excel·lència i així garantir un desenvolupament òptim per als futurs professionals.
D'altra banda, les seus presencials asseguren una formació de qualitat com psicoterapeutes i en contacte directe amb l'exercici clínic, essent aquestes el Centro Peruano de Terapia Familiar y de Pareja (Lima, Perú), la Escuela Sistémica de Chile (La Serena, Chile), el Centro para el Estudio de la Terapia Relacional Sistémica (Málaga, España) y la Escuela Sistémica Básica Avanzada de Cartagena (Cartagena, España).
Gràcies a la sinergia entre totes les institucions col·laboradores, sorgeix aquesta oportunitat d'oferir el Màster Iberoamericà en Teràpia Sistèmica i així poder donar resposta formativa a les necessitats professionals d'acord al context socio-cultural de cada seu presencial, assegurant un bon desenvolupament com psicoterapeuta.
El màster té caracter semipresencial i les pràctiques en intervenció, l'espai de treball vivencial i les assignatures optatives d'aquest màster es podran realitzar presencialment a les poblacions següents: Cartagena (España), Málaga (España), Lima (Perú) i La Serena/Santiago de Chile  (Chile). (26 ECTS).  
La resta de la formació es realitzarà en línia i  en castellà. (34 ECTS)

Temari

Primer Curs:

Bloc 1:
 Bases Teòriques del Model Sistèmic (5 ECTS)
Bloc 2: El procés terapèutic sistèmic I (3 ECTS)
Bloc 3: Teràpia de parella (2 ECTS)
Bloc 4: La intervenció terapèutica sistèmica (4 ECTS)
Bloc 5A: Mòdul optatiu local I: Teràpia Breu Centrada en Solucions (2 ECTS)
Bloc 5B: Mòdul optatiu local I: Tècniques Actives en Psicoterèpia Sistèmica (2 ECTS)
Bloc 6: Espai de treball vivencial i personal del terapeuta I (4 ECTS)
Bloc 7: Pràctiques I (7 ECTS)
Bloc 8: Investigació en Teràpia Familiar (3 ECTS)

Segon Curs:

Bloc 9:
 La teràpia sistèmica en front a la psicopatologia (5 ECTS)
Bloc 10: El procés terapèutic sistèmic II (3 ECTS)
Bloc 11: Intervenció sistèmica en contextos no clínics (2 ECTS)
Bloc 12A: Mòdul optatiu local II: Intervenció Sistèmica en Situacions Específiques (2 ECTS)
Bloc 12B: Mòdul optatiu local II: Tècniques Actives amb nens i adolescents (2 ECTS)
Bloc 13: Espai de treball vivencial i personal del terapeuta II (4 ECTS)
Bloc 14: Pràctiques II (7 ECTS)
Bloc 15: Treball final de màster (7 ECTS)

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Objectius

  • Comprendre i integrar la complexitat del model sistèmic.
  • Conèixer a nivell teòric i pràctic diferents estratègies d'intervenció des del model sistèmic.
  • Familiaritzar-se amb el marc d'actuació professional propi del model sistèmic, integrant intervencions individuals, familiars, i de parella, així com en altres contextos relacionals.
  • Dominar el llenguatge propi del model sistèmic.
  • Adquirir eines comunicatives que permetin desenvolupar-se en la intervenció terapèutica.
  • Introduir el paper de l'equip com a part del procés terapèutic, així com la utilitat de la supervisió directa i indirecta.
  • Desenvolupar-se i fomentar l'autoconeixement en un espai vivencial en el qual es treballin aspectes personals de l'alumne importants per al seu desenvolupament com a psicoterapeuta i terapeuta familiar.

Professorat

Coordinació Dra. Lourdes Artigas (URL), Dr. Jose Soriano (Escola de teràpia Familiar de St Pau) , Llic. Eduard Carratalà (URL), Sandro Giovanazzi (Escuela Sistémica de Chile), Luís Elías (Escuela Sistémica de Lima-Perú), Ana Caparrós (Escuela Sistémica Básica Avanzada de Cartagena) i Francisco Luis Torremocha (Centro para el Estudio de la Terapia Relacional Sistémica de Málaga). Contacte general: lourdesam0@blanquerna.url.edu Contacte Chile: contacto@escuelasistemica.cl Contacte Lima: lelias@pucp.pe Contacte Cartagena: esbact@gmail.com Contacte Málaga: info@cetresmalaga.com
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Màster Iberoamericà en Teràpia Sistèmica
També et recomanem aquests cursos
X