IED Istituto Europeo di Design - Barcelona

Master in Space Design Methodology

IED Istituto Europeo di Design - Barcelona

Màster
Presencial
60 Crèdits
  • Barcelona
15.000 €

Descripció

El Màster en Interior Design for Commercial Spaces proposa treballar a partir d'una reflexió teòrica i pràctica sobre el disseny de l'Espai Comercial.

L'objectiu és barrejar conceptes teòrics i materials de construcció, citació i interpretació, tenint en compte que la pràctica del disseny existeix en relació a la societat del moment, al present. Per aquest motiu serà rellevant la importància que tindrà el concepte d'història aplicat al disseny, l'anàlisi de la situació actual i la referència a la història del lloc.

El Màster pren Barcelona com a camp de treball i, per tant, s'aborda l'espai comercial associat a un territori on el protagonista és el carrer.

A causa de les característiques geogràfiques de la nostra ciutat i de la seva bona climatologia, es fa un gran ús de l'espai públic. El carrer i les places són els esponjaments que oxigenen la trama urbana; convertint-se, per l'alta densitat d'habitatge, en necessàries sales d'estar per als ciutadans.

Veure més

Destinataris


Tots els estudiants admesos han d'haver obtingut prèviament alguna titulació en els següents camps: Arquitectura, Disseny Interior, Paisatgisme, Enginyeria, Disseny de producte, Disseny gràfic, Ciències Socials, Arts visuals.

El Màster potència la possibilitat del treball en grup durant el procés del projecte com a mètode d'aprenentatge: la capacitat de gestió de les propostes entre dos o més alumnes amb experiències prèvies diferents els apropa a la realitat de l'actuació professional, i dota el curs de un caràcter de realitat. Per aquest motiu, el màster valora que hi hagi estudiants que provinguin de diferents titulacions que enriqueixin la interdisciplinarietat dels projectes.Veure més

Requisits


 Metodologia

A través dels treballs realitzats en el Màster abordarem el tema de l'espai comercial no com una construcció abstracta, sinó com un comentari a la realitat. Es desenvoluparan projectes que tinguin un alt grau de realisme, que formin part del debat de regeneració i disseny de la ciutat, recolzats per conferències i dades que provinguin de l'oficina d'Arquitectura de l'Ajuntament. La didàctica proposa projectes que defineixen el lloc sota tres punts de vista: L'espai físic en el qual s'insereix. El "present" en relació a la seva posició històrica. La realitat social i, per tant, els temes que preocupen al ciutadà. L'estudiant presentarà el seu treball d'una manera transversal, incloent-hi els diferents coneixements disciplinaris que ha anat adquirint. Els Seminaris i Workshop tindran l'objectiu de reforçar l'aproximació teòrica feia matèries que defineixen els continguts del projecte i vertebren el procés de treball.

Horari/Torn

Dilluns a divendres de 18.30 a 22.40.

Durada

Data d'Inici: 17/01/2019.
Durada: 6 mesos.

Objetius

L'objectiu és que l'estudiant s'apropi al món professional i que adquireixi els instruments necessaris per afrontar l'heterogeneïtat i diversitat de programes i llocs que poden ser enfocats des del disseny d'interiors.

Els participants hauran de desenvolupar la capacitat per projectar i entendre les etapes del procés de treball, interpolant tots dos. L'enfocament del curs és una aposta per la recerca, per l'aprenentatge d'una metodologia i pel procés de projecte.

El curs també aprofita l'heterogeni background de tots els estudiants per dotar d'un major contingut als coneixements del grup.

Titulació obtinguda

La planificació didàctica de tots els cursos IED Màster es basa en els criteris que marca l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). IED Màster adopta un sistema de crèdits que segueix l'estructura dels European Credit Transfer System (ECTS). IED Màster expedeix exclusivament títols privats propis.

Perspectives laborals

L'alumne del Màster haurà adquirit coneixements suficients per poder integrar diferents disciplines del món del disseny en els seus projectes: Arquitectura: el mètode de projecte comença sempre amb l'anàlisi del lloc, físic i històric. Disseny d'Interiors: entès com una continuació, una dilatació de l'espai exterior; fugint del maquillatge i en recerca d'espais amb atmosfera, habitats pel seu propi caràcter. Disseny de productes: la capacitat d'usar el detall o un objecte, com a matriu del projecte, ja sigui per la seva capacitat modular, geomètrica o fractal. Disseny gràfic: el màster treballa sobre la idea de marca; cada projecte va associat a la creació d'un usuari, del qual es fan la marca corporativa, el packaging i altres elements visuals.

Preu

15.000 €
També et recomanem aquests cursos