Master in Management (MBM)

Màster
Presencial
12 mesos
24990 €

Descripció

El Master in Management està desenvolupat per preparar els alumnes per aportar valor des del moment en què s'incorporin a una organització. El programa està basat en quatre eixos: focus en el futur, continguts empresarials, focus en l'empresa, lògica temporal.
Orientat a el futur, a l'empresa 4.0 i amb una integració de el món empresarial transversal a el Màster.
Models de pensament en un món digital: la metamorfosi holística digital empresarial.
Disseny transversal de continguts el que permet una visió global de l'empresa en lloc de la tradicional programa organitzat en sitges verticals.

Temari

Sessions transversals:
diagnòstic financer
• Microeconomia per a la presa de decisions: Finançament i inversió
• Valor i resultats financers per als stakeholders
• The Tripple bottom line
• Lideratge extrem
Diagnòstic de mercat
• Digital anàlisi, Big Data & data modeling
• Entenent el mercat i als consumidors
Habilitats per a la integració Lideratge conscient
• Persuasió i influència
• Energia Orientada i resiliència
• L'art de la presa de decisions: anàlisi de la situació i negoci
• Project Management
• Lideratge operatiu
Dissenyar estratègies i models de negoci
• Màrqueting estratègic
• Màrqueting Mix
• Digital communication joc d'eines
• Talent divers i capital humà
• El poder de l'humor i el disseny de la felicitat
• Definir i Desenvolupar Diferenciació i Models de Negoci locals i globals
• Pensament innovador i creatiu en un entorn disruptiu
• La metamorfosi holística digital empresarial
• El lliurament de valor en línia i off line
context global
• Comprendre l'entorn futur: On the Edge
• Sistemes i Models Econòmics Globals
• Tour Study International
Decisions ètiques i sostenibles L'empresa com a ciutadà global i ètic
• Cultura Valors i Ètica en les organitzacions
• Humanisme Cristià
El meu spoiler professional
• Coaching
• Well being
TFM

Metodologia

Una experiència formativa diferent amb metodologies i continguts innovadors i exclusius. La metodologia està centrada en l'aprenentatge de l'alumne mitjançant la combinació d'un adequat esforç individual i l'habilitat i implicació demostrades en el treball en equip. Tutors, professors i mentors faciliten el procés de comprensió i aplicació de el coneixement i de la transmissió d'habilitats.

Durada

Durada: 12 mesos (full time).

Titulació obtinguda

Acreditat per AMBA - només 2% de les escoles de l'món tenen el seu MBA acreditat.

Preu

24990 €
Import convocatòria Barcelona i Madrid: 24.200 euros. Import convocatòria València: 21.200 euros. Import convocatòria Sevilla i Saragossa: 16.300 euros.

Avantatges del curs

Inclou activitats com simuladors i la realització de cursos de Harvard Manage Mentor de Harvard Business Publishing dels que podràs obtenir certificats curriculars addicionals. Experiències internacionals úniques: dobles titulacions, viatges d'immersió o estades en alguna de les universitats internacionals amb les que ESIC té conveni.

Professorat

Algunos de los miembros del profesorado son: Alejandro de Pablo. Araceli Maseda Moreno. Arturo Ortigosa Blanch. Belén Toro Marín. Carlos Vivas Peris. Covadonga Alonso Melgar.

Tipus d'avaluació

Avaluacions individuals i grupals.
Master in Management (MBM)
ESIC, Business & Marketing School
Campus i seus: ESIC, Business & Marketing School
Campus Posgrado Barcelona
Santalo, 36-38 Edif. "Las Américas" 08021 Barcelona
Cursos més populars
X