Màster en Indústria Alimentària. Tecnologia, Control i Seguretat Alimentària (XXVII Edició)

Descripció

L'objectiu de l'Màster en Indústria Alimentària és proporcionar als estudiants una visió profunda, completa i pràctica de les diferents àrees de treball en la indústria alimentària que els permeti orientar el seu futur professional en aquest sector.
La formació adquirida suposarà la base del seu futur desenvolupament professional en un sector en què l'exigència per part de les institucions i dels consumidors de disposar d'aliments que cada vegada tinguin uns majors índexs de qualitat i de seguretat s'incrementa de manera continuada. Per això la indústria alimentària demanda de manera creixent professionals especialitzats que exerceixin la seva tasca de forma eficient en les diferents posicions tècniques dins de les empreses de el sector.
Connexió amb la realitat de el sector: Un claustre format per professionals en actiu, les visites a empreses que s'organitzen durant el curs i la realització de pràctiques professionals per a estudiants que així ho desitgin, garanteixen la connexió amb la realitat laboral de tots els estudiants i l'aplicació directa dels coneixements que adquireixen durant el curs al seu lloc de treball.
Accés a certificació professional: Durant el Màster els estudiants tenen la possibilitat d'adquirir la formació necessària per obtenir la certificació d'Auditor Cap per a la Certificació de Sistemes de Gestió de la Seguretat Alimentària (IRCA PR359 ID 2061). Aquesta formació que s'imparteix en col·laboració amb Bureau Veritas i permet als que així ho desitgin a presentar-se a l'examen corresponent per capacitar-se en aquest àmbit professional.
Bureau Veritas, entitat reconeguda per The International Register of Certificated Auditors (IRCA), col·labora amb el Centre d'Estudis Superiors de la Indústria Farmacèutica amb la impartició de el curs d'Auditor Cap per a la Certificació de Sistemes de Gestió de Seguretat Alimentària (IRCA PR359 ID 2061 ) enquadrat dins el programa de l'Màster en Indústria Alimentària de l'CESIF.
Els alumnes de l'Màster en Indústria Alimentària de CESIF de el curs acadèmic 2017-2018, primera edició en formar-se amb la certificació IRCA.

Temari

El programa d'el Màster en Indústria Alimentària s'estructura en quatre blocs de continguts, dissenyats per cobrir els aspectes necessaris per a la formació integral de l'alumne:

Fabricació i control de productes alimentaris
S'analitza cada un dels diferents tipus d'aliments que, per la seva diversitat, requereixen d'una anàlisi exhaustiva dels elements comuns i diferencials de cada grup, per tal d'optimitzar la gestió dels mateixos.

Qualitat i seguretat alimentària
En aquest bloc s'estudien des dels aspectes legislatius que regulen la Indústria Alimentària aglutinats en la Llei de Seguretat Alimentària i Nutrició aprovada el 2011, la normativa relativa a la correcta fabricació de productes alimentaris, fins als sistemes de qualitat i seguretat alimentària més importants tant de implantació obligatòria (APPCC) com a voluntària (BRC, IFS, ISO 22000, etc.).
A més també s'aborden els sistemes de millora contínua englobats en la Metodologia Lean de creixent implantació a les empreses més rellevants de la indústria alimentària. En un mòdul pràctic, els alumnes aprendran les tècniques d'anàlisi d'aliments més avançades utilitzades en el laboratori.
Dins d'aquest apartat, els alumnes podran formar-se com Auditor Cap per a la Certificació de Sistemes de Gestió de Seguretat Alimentària (IRCA 2019 - A17356). Aquest curs es durà a terme dins de les activitats lectives de l'Màster. A la finalització de la mateixa, s'emetrà un Certificat d'Assistència i un certificat oficial d'Auditor Cap Registrat IRCA a tots els alumnes que hagin passat satisfactòriament l'examen oficial IRCA.

Mòduls transversals de suport
S'estudien diferents temes amb l'objectiu de sensibilitzar l'estudiant cap als aspectes de creixent rellevància en l'entorn alimentari, entre ells: la biotecnologia i microbiologia alimentària, les tecnologies emergents que comencen a utilitzar-se industrialment en la fabricació dels diferents productes, les aigües i els additius utilitzats en el seu procés de fabricació, la seguretat laboral, l'automatització de processos o l'economia circular.

Desenvolupament de persones i de negoci
Aquest bloc proporciona l'alumne habilitats específiques necessàries per a la gestió de persones a través de les tècniques específiques pròpies de l'àmbit dels recursos humans.
El programa es complementa amb una sèrie de temes que ajudaran a l'alumne en el procés de recerca i promoció d'ocupació, en la millora del seu perfil personal i professional i en l'adquisició d'una base formativa en matèria de gestió.

Destinataris

El Màster en Indústria Alimentària està dirigit a titulats en Química, Farmàcia, Biologia, Veterinària, Tecnologia dels Aliments i Enginyers Agrònoms, així com qualsevol altre titulat superior universitari relacionat amb l'àmbit de l'alimentació. També està dirigit a professionals de sector que, no sent titulats en cap de les anteriors disciplines, acreditin prou experiència i coneixements en el sector alimentari.

Prova d'accés

Els candidats hauran de realitzar una prova de nivell d'idioma, així com un test de personalitat i competències professionals. Posteriorment, seran convocats per a realitzar una entrevista personal

Metodologia

Metodologia pràctica i aplicada: Per completar la seva formació, els estudiants realitzaran sessions pràctiques d'anàlisi d'aliments en que abastaran les següents àrees: microbiologia, anàlisi de residus orgànics i inorgànics, anàlisi fisicoquímica d'aliments, validació de mètodes analítics i anàlisi d'additius .

Durada

Propera convocatòria: gener 2023.

Objectius

El programa proporciona els coneixements específics en àmbits de:
• Tecnologia de fabricació d'aliments.
• Control de Qualitat.
• Bones pràctiques d'elaboració i higiene alimentària.
• Garantia de Qualitat. Sistemes de Qualitat (APPCC, BRC, IFS, ISO 22000).
• Logística i planificació.
• Legislació específica de el sector.
• Sistema de millora contínua (metodologia LEAN).
• Certificació de sistemes de gestió de seguretat alimentària (IRCA PR359 ID 2061).

Titulació obtinguda

Títol propi de la universitat CEU San Pablo: Els estudiants que superin el programa obtindran el títol propi de la CEU San Pablo, a més del diploma corresponent que emet CESIF. Reconeixement institucional: Aquesta titulació està avalada pel Consell General de Col·legis de Biòlegs d'Espanya i la Federació d'Indústries d'Aliments i Begudes (FIAB), pel Col·legi Oficial de Químics de Madrid, per l'Ajuntament de Madrid.

Pràctiques

Els estudiants que ho desitgin podran realitzar un període de pràctiques en empreses dels sectors relacionats. El període mínim de les pràctiques és de 600 hores.

Perspectives laborals

La indústria alimentària es troba immersa en un fort procés de transformació, sent necessària la seva adaptació a una normativa cada vegada més exigent en matèria de fabricació, control i seguretat dels productes. Per això, la implementació de nous sistemes de control i garantia de la qualitat dels productes alimentaris es converteix en el centre de l'activitat de les companyies de el sector. En aquest entorn, per a les companyies de la indústria alimentària és clau la incorporació de professionals qualificats amb coneixements específics als diversos llocs dins de les seves organitzacions. Una gran oportunitat per a titulats en ciències de la salut per aconseguir un sòlid desenvolupament professional en aquest àmbit.

Promocions

• Per a cada titulació CESIF ha una opció personalitzada de beques i finançament preferencial a disposició dels alumnes.
• Finançament: CESIF, a través d'acords amb el Banc SABADELL i el Banc SANTANDER, compta amb opcions de finançament preferencials per als seus estudiants, amb crèdits amb 1 any de carència i termini de devolució de fins a 5 anys.

Avantatges del curs

Com a part complementària a tots els programes de postgrau de CESIF, s'imparteix el Programa de Desenvolupament Personal, dissenyat per a la millora de l'perfil dels estudiants i la seva competitivitat en el mercat laboral, amb l'objectiu de facilitar la seva projecció professional. Cada estudiant rep un assessorament personalitzat a través dels professionals de l'departament de carreres professionals i els tutors especialitzats que imparteixen el programa. 40 hores lectives d'entorn Office: Es dotarà l'estudiant d'un coneixement avançat dels programes, per tal d'aprofundir en les habilitats pràctiques necessàries amb les que desenvolupar-se en l'àmbit professional habitual. Reforç de 100 hores en anglès adaptat a entorns professionals de cada sector. Optatius francès, portuguès i alemany.

Borsa de treball

CESIF ha col·laborat a la incorporació de més del 90% dels seus titulats a el mercat laboral.

Horari

Impartició: dilluns a divendres en horari de 18:00 a 21:30 hores.
Màster en Indústria Alimentària. Tecnologia, Control i Seguretat Alimentària (XXVII Edició)
Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF)
Campus i seus: Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF)
CESIF, Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica,
C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 3ª 08034 Barcelona
X