IL3 - Universitat de Barcelona

Màster en Infermeria Radiològica

IL3 - Universitat de Barcelona

Màster
On-line
1500 Hores
2.940 €

Descripció

Serveis de radiologia, medicina nuclear, radioteràpia, quiròfans, traumatologia, hemodinàmica vascular, cures intensives... Són molts els àmbits professionals en què el personal d'infermeria pot veure's obligat a treballar amb radiacions ionitzants. Així mateix, en molts d'aquests serveis, les exploracions intervencionistes o l'ús de les noves tecnologies és cada vegada més habitual.D'altra banda, els serveis de radiodiagnòstic, medicina nuclear i radioteràpia són percebuts pel pacient com un entorn d'alta tecnologia i marcada fredor. És tasca i responsabilitat del col•lectiu d'infermeria radiològica oferir les cures específiques assistencials i tècniques a aquests malalts que acudeixen als serveis buscant un restabliment de la seva salut.Per tot això cal que els nous professionals adquireixin una sèrie de coneixements i d'habilitats que englobin des dels fonaments biofísics –cal assegurar-se l'exercici de les seves funcions en condicions de seguretat– fins a les cures d'infermeria, passant per la posada al dia en noves tècniques i tecnologies.Si a més tenim en compte que avui dia existeix una demanda creixent de professionals de la infermeria en les àrees de treball de diagnòstic per la imatge, medicina nuclear i radioteràpia, la importància de realitzar un màster com aquest és evident.Si ets personal d'infermeria i canvies la teva àrea de treball per la d'infermeria radiològica, o simplement vols ampliar la formació bàsica rebuda en la Diplomatura i/o Grau en Infermeria, el Màster en Infermeria Radiològica de l'IL3-UB és el teu programa.Acreditació del Consell de Seguretat Nuclear (CSN)Per a poder treballar als departaments on s'empren radiacions ionitzants és necessari obtenir la corresponent acreditació del Consell de Seguretat Nuclear (CSN). Per aquest motiu el Màster inclou, en cas que l'alumne ho desitgi, l'acreditació d'instal·lacions de Radiodiagnòstic i l'acreditació d'instal·lacions de Medicina Nuclear. D'aquesta manera l'alumne podria aconseguir una doble o, fins i tot, una triple titulació cursant el Màster en Infermeria Radiològica.L'obtenció de les acreditacions del CSN obliga a realitzar unes pràctiques i un examen presencial a Barcelona.Si ja tens les acreditacions o et resulta impossible acudir en persona, només hauràs de realitzar l'examen on-line per a superar el mòdul corresponent del Màster, però no podràs optar a cap acreditació del CSN.
Veure més

Temari del curs

Primer curs

1. Rol de la infermeria radiològica. TICs i sistemes d'informació.
1.1. Història de la infermeria radiològica.
1.2. Rol de la infermeria radiològica.
1.3. Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
1.4. Innovació i tendències en diagnòstic per la imatge.
1.5. Programa de Garantia de Qualitat en Radiodiagnòstic (PGCRX).
1.6. Visió assistencial en el procés de diagnòstic per la imatge.
1.7. Introducció a la metodologia de la investigació.
1.8. Disseny d'un treball d'investigació.

2. Fonaments biofísics de les radiacions
2.1. Protecció radiològica
2.2. Legislació i normativa bàsica en vigor, aplicable a les instal·lacions radioactives
2.3. Aspectes legals i administratius específics de la medicina nuclear
2.4. Aplicació de les fonts radioactives no encapsulades
2.5. Riscos radiològics associats a l'ús de fonts no encapsulades
2.6. Disseny de la instal·lació de medicina nuclear
2.7. Procediments operatius de la medicina nuclear
2.8. Aspectes legals i administratius específics de la radioteràpia
2.9. Aplicació de les radiacions ionitzants en un servei de radioteràpia
2.10. Riscos radiològics associats a l'aplicació de radiacions ionitzants amb finalitats terapèutiques
2.11. Disseny de la instal·lació de radioteràpia
2.12. Procediments operatius de la radioteràpia

3. Diagnòstic per la imatge I
3.1. Introducció al diagnòstic per la imatge.
3.2. Radiologia convencional simple.
3.3. Medis de contrast per a RX.
3.4. Radiologia convencional contrastada.
3.5. Mamografia.
3.6. Ultrasons.

4. Diagnòstic per la imatge II
4.1. Tomografia computeritzada.
4.2. Ressonància magnètica.
4.3. Radiologia vascular intervencionista.
4.4. Hemodinàmica cardíaca.

Segon curs

5. Medicina nuclear I
5.1. Introducció a la medicina nuclear.
5.2. La tomografia per emissió de positrons.
5.3. Exploracions en cardiologia nuclear.
5.4. Exploracions en endocrinologia.
5.5. Exploracions en neurologia i nefrourologia.
5.6. Exploracions del sistema musculoesquelètic.
5.7. Exploració pulmonar.

6. Medicina nuclear II
6.1. Altres exploracions isotòpiques en MN i marcatge cel•lular.
6.2. Exploracions en oncologia. Aplicacions terapèutiques dels radioisòtops.
6.3. Medicina nuclear pediàtrica.
6.4. Protecció radiològica en medicina nuclear.

7. Radioteràpia oncològica
7.1. Introducció a l'oncologia radioteràpica.
7.2. Radiobiologia.
7.3. Radioteràpia externa.
7.4. Braquiteràpia.
7.5. Planificació i dosimetria d'un tractament.
7.6. Atenció d'infermeria en radioteràpia.
7.7. Conceptes bàsics en el tractament de tumors.

8. Projecte final
Veure més

Destinataris

Diplomats/des i/o graduats/des en Infermeria.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Durada

Inici curs: 05 novembre 2015.
Final curs: 26 març 2017.

Objetius


Habilitar els professionals d'infermeria per integrar les funcions tècniques i assistencials inherents a la infermeria radiològica.
Capacitar els participants per a la realització de les tècniques i els plans de cures que es duen a terme en els serveis de diagnòstic per la imatge, medicina nuclear i radioteràpia.
Proporcionar a l'alumne les habilitats necessàries per a una adaptació ràpida al treball en equip que es desenvolupa en les tres especialitats que ofereix el màster.
Facilitar una ampliació de coneixements a aquells professionals que ja desenvolupen les seves tasques professionals en el camp de la radiologia.
Descriure els principis generals de la infermeria radiològica, tant pel que fa als processos administratius i d'investigació, com a les seves implicacions jurídiques.

Titulació obtinguda

Màster en Infermeria Radiològica per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Perspectives laborals


Infermer/a en Diagnòstic per la Imatge.
Infermer/a en Hemodinàmica.
Infermer/a en Medicina Nuclear.
Infermer/a en Radioteràpia.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.

Preu

2.940 €

Avantatges del curs


Tres raons per escollir-lo

Triple titulació. Inclou la formació i l'examen acreditatiu del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) per operar amb equips de Radiodiagnòstic i amb equips de Medicina Nuclear.
Especialitza en serveis de diagnòstic per la imatge, medicina nuclear i radioteràpia.
Impulsat per la Societat Espanyola d'Infermeria Radiològica (SEER).


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Infermeria Radiològica

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Infermeria Radiològica