Zigurat Global Institute of Technology

Màster Internacional en Càlcul i Modelització BIM d'Instal·lacions MIE

Zigurat Global Institute of Technology

Descripció

El Màster Internacional en Càlcul i Modelització BIM d'Instal·lacions aborda, a l'entorn de l'edificació, el càlcul, el modelatge BIM i la coordinació de totes les instal·lacions que hi intervenen. S'apliquen les solucions més noves, tant en obra nova com en rehabilitació, amb un clar enfocament cap a l'arquitectura ecoeficient i sostenible amb l'objectiu d'obtenir la màxima eficiència energètica.

Documentat i impartit per professionals de reconegut prestigi en el sector de l'arquitectura ecoeficient i instal·lacions. El màster et capacita per a l'estudi, l'anàlisi i el maneig de les eines necessàries per millorar l'eficiència i l'estalvi energètic, a més d'obtenir la certificació energètica en edificis nous i existents.

Veure més

Temari del curs

Mòdul 1: Disseny i construcció
El mòdul comprendrà inicialment l'estudi de la incidència de l'entorn i les consideracions constructives de l'envolvent sobre el propi edifici, tractant els diferents tipus i sistemes de construcció sostenible i analitzant com afecten aquests paràmetres a la demanda energètica de l'edifici.
Un cop vistes aquestes premisses es treballarà en la part de disseny de l'edificació, analitzant l'accessibilitat, utilització i la protecció contra incendis. Finalment, també s'estudiarà com és possible realitzar la coordinació, planificació i disseny de projectes en obres d'instal·lacions.

Blocs:
• Exigències bàsiques, coordinació i gestió d'instal·lacions.
• Estudi tèrmic
• Estudi acústic
• Protecció contra incendis.

Mòdul 2: Instal·lacions hidrosanitaries mecàniques
En aquest mòdul s'estudiaran a partir dels conceptes fonamentals de mecànica de fluids, els criteris de disseny i càlcul de les instal·lacions de fontaneria i sanejament, per tal de calcular els paràmetres hidràulics de les instal·lacions i la demanda d'ACS per a la seva producció i distribució.
Un altre objectiu del bloc serà comprendre els fonaments de les instal·lacions de gas en les edificacions i les característiques dels gasos utilitzats a Europa, així com el disseny i càlcul de dipòsits, aeris i enterrats, per a l'emmagatzematge de gasos derivats del petroli.
Com apartat opcional es realitzarà l'estudi dels diferents sistemes de parallamps convencionals, dissipatius i la seva consegüent càlcul, disseny i posada a terra.

Blocs:
• Fontaneria
• Sanejament
• Combustibles gasosos
• Parallamps

Mòdul 3: climatització
El desenvolupament continu de les aplicacions tecnològiques en l'àmbit de la calefacció i refrigeració en les últimes dècades a nivell mundial, ha permès una gran millora en l'eficiència dels sistemes convencionals desenvolupats per la indústria. Actualment existeixen mètodes de climatització amb una eficiència elevada que permeten obtenir importants estalvis energètics.
En aquest mòdul es desenvoluparan projectes d'instal·lacions en qualsevol dels àmbits de la climatització. Partint de les necessitats del client, es capacitarà a l'alumne per calcular i dissenyar la solució òptima en cada cas i realitzar el pressupost i la implantació dels equips, a més de la instal·lació de climatització en un modelatge 3D basat en la interoperabilitat BIM.

Blocs:
• Qualitat de l'aire interior. ventilació
• Càlcul de càrregues tèrmiques
• Sistemes de climatització
• Energies renovables
• Eficiència energètica i estalvi energètic
• Execució, posada en marxa i manteniment

Mòdul 4: Eficiència energètica i energies renovables
El mòdul d'eficiència energètica i energies renovables comprèn en la seva primera part l'estudi normatiu i tècnic de les instal·lacions d'il·luminació i electricitat, tant convencionalment com mitjançant energies renovables.
Un cop analitzades i calculades aquestes instal·lacions s'estudiarà l'eficiència energètica de l'edifici en el seu conjunt, veient com es pot millorar en les diferents instal·lacions estudiades prèviament, amb l'objectiu final d'obtenir el major estalvi energètic possible.
Finalment s'estudiarà com la domòtica pot ajudar tant al confort com a l'eficiència i estalvi energètic d'un habitatge, i es veuran diferents tipus de certificacions i estàndards de construcció sostenible, com poden ser les certificacions LEED o BREEAM.
 

Mòdul 5: Casos finals.
• Cas pràctic I: Rehabilitació amb BIM d'un edifici d'habitatges per a ús hoteler.
• Cas pràctic II: Llicència d'activitat d'una nau industrial.
• Cas d'estudi I: Edifici d'habitatges amb garatge en soterrani.
• Cas d'estudi II: Edifici plurifamiliar amb locals comercials i oficina.
Veure més

Destinataris

El Màster en Instal·lacions va dirigit a enginyers i arquitectes, enginyers d'edificació, enginyers civils i tècnics que vulguin especialitzar-se en instal·lacions d'edificis.

Metodologia

La metodologia del màster és pràctica. S'aprèn a través de l'exposició a casos reals, per tal de capacitar l'alumne per afrontar amb èxit projectes reals d'instal·lacions.

Objetius

L'objectiu és que els nostres alumnes avancin com a professionals i puguin desenvolupar projectes d'instal·lacions, tant en l'aspecte de càlcul i disseny com en la tasca de modelatge, mitjançant un programa basat en la interoperabilitat BIM. Es potenciarà la fluïdesa i la confiança en la gestió integral dels projectes, tenint en compte totes les parts que influeixen en l'elaboració de qualsevol projecte de l'edificació, aconseguint una notable millora en l'eficiència i rendibilitat del treball. Amb el propòsit de flexibilitzar els diferents temes tractats i donar a cada alumne una formació única i específica en la seva àrea d'interès, el màster s'estructura en diferents mòduls, segons àrees específiques.

Titulació obtinguda

Certificat Acreditatiu de Superació del Curs Avalat per la Universitat de Carabobo i acreditat per CYPE Ingenieros.

Preu

6.000 €

Avantatges del curs

Què distingeix a aquest curs dels altres ?:
Li donarem 4 motius pels quals ha d'estudiar el Màster en Instal·lacions:
S'ofereix:
Un enfocament cap a l'eficiència energètica.
Al llarg de tot el curs es treballen les solucions tècniques més comuns. La metodologia del màster és pràctica. S'aprèn a través de l'exposició a casos reals, per tal de capacitar l'alumne per afrontar amb èxit projectes reals d'instal·lacions.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Internacional en Càlcul i Modelització BIM d'Instal·lacions MIE

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Internacional en Càlcul i Modelització BIM d'Instal·lacions MIE