Zigurat Global Institute of Technology

Màster internacional en estructures de construcció: rehabilitació i patologia basades en intervencions reals

Zigurat Global Institute of Technology

Màster
On-line
12 Mesos
6.900 €

Descripció

És un màster per a professionals en el camp de l'enginyeria i l'arquitectura que volen especialitzar-se en la rehabilitació d'estructures d'edificació. En aquest màster, el participant aprendrà de 34 projectes reals de diferents tipologies estructurals i amb més de 40 professionals de referència en el sector.

Temari del curs

Introducció a la rehabilitació estructural.
Bloc 1: Introducció a la rehabilitació estructural.
• Tema 1. Per què rehabilitar?
• Tema 2. Normativa de compliment.
• Tema 3. Procés a seguir.

Rehabilitació estructural en edificis de materials tradicionals.
Bloc 1: Avaluació i actuacions en parets de tova i pedra.
• Tema 1. Consideracions inicials.
• Tema 2. Apuntalament i apuntalament de façanes.
• Tema 3. Adjunt de la paret de suport de càrrega.
• Tema 4. Estabilitat global, consolidació, reforç i reparació de murs de càrrega.
• Pràctica 1.
Bloc 2: avaluació, consolidació i eliminació de parets de fachada de fàbrica de maons.
• Tema 1. Consideracions inicials.
• Tema 2. Apuntalament i apuntalament de façanes.
• Tema 3. Adjunt de la paret de suport de càrrega.
• Tema 4. Estabilitat global, consolidació, reforç i reparació de murs de càrrega.
• Pràctica 1.
Bloc 3: avaluació i consolidació d'arcs i voltes.
• Tema 1. Consideracions inicials.
• Tema 2. Arc de fàbrica.
• Tema 3. Volta de fàbrica.
• Tema 4. Proves de càrrega en voltes.
• Pràctica 2.
Bloc 4: Patologia i reforç de bigues i armadures de fusta.
• Tema 1. Consideracions inicials.
• Tema 2. Biguetes de fusta.
• Tema 3. Escorces de fusta esculpit.
• Tema 4. Proves de càrrega sobre fusta.
• Pràctica 3.

Bloc 5: Avaluació i intervenció sobre pilars i bigues metàl·liques.
• Tema 1. Consideracions inicials i reforç en pilars de foneria.
• Tema 2. Consideracions inicials i reforç en bigues de metall laminat.
• Conversa de Laureá Miró amb David García i Fructuós Mañá.
• Conversa de Laureá Miró amb Martí Cabestany i Jordi Maristany.

Rehabilitació estructural en edificis de formigó i acer.
Bloc 1. Patologia i reparació de pilars de formigó armat. Columnes lligats i llapis. Apeo de pilars.
• Tema 1. Consideracions inicials.
• Tema 2. Reinforçat reforç de pilar de formigó amb reforç de formigó i fibra de carboni.
• Tema 3. Escalonament metàl·lic del pilar de formigó armat.
• Tema 4. Apeo d'un pilar.
Bloc 2. Avaluació i intervenció en lloses unidireccionals metàl·liques.
• Tema 1. Consideracions inicials en bigues de metall.
• Tema 2. Vinculació de bigues de metall a c.c.
• Tema 3. Reforç de les bigues metàl·liques.
• Pràctica 2.
Bloc 3. Avaluació i intervenció en lloses unidireccionals ceràmiques.
• Tema 1. Consideracions inicials en lloses ceràmiques.
• Tema 2. Intervenció en forja ceràmica.
• Tema 3. Martell en forja amb biga de fixació.
Bloc 4. Avaluació i intervenció en lloses unidireccionals i bigues de formigó.
• Tema 1. Consideracions inicials en lloses de formigó.
• Tema 2. Diagnòstic i reforç en argiles amb aluminosis.
• Tema 3. Reemplaçament funcional de les bigues.
• Tema 4. Intervenció amb fibres de carboni en elements flexors.
• Tema 5. Proves de càrrega a les bigues.
• Pràctica 1.
Bloc 5. Intervenció en lloses de dues vies.
• Tema 1. Consideracions inicials.
• Tema 2. Augment de la capa de compressió en forja reticular.
• Tema 3. Reforç de plaques alveolars.
• Tema 4. Proves de càrrega en xarxes i lloses.
• Pràctica 3.
• Conversa de Laureá Miró amb Juan Carlos Arroyo i Josep Baquer.
• Conversa de Laureá Miró amb Ramón Ferrando i Laura Valverde.
• Conversa de Laureá Miró amb Jorge Blasco i Enric Xercavins.


Rehabilitació estructural en fonaments i restriccions d'edificis.
Bloc 1. Recés tradicional de fonaments i millora del sòl.
• Tema 1. Com ser una rehabilitació geotècnica.
• Tema 2. Introducció a la geotècnica.
• Tema 3. Fonaments tradicionals de la fundació executiva.
• Tema 4. Millora de la terra a través d'injeccions i resines.
• Tema 5. Reparació de paviments i paviments.
• Pràctica 1.
Bloc 2. Recalcificació de fonaments mitjançant micropilons.
• Tema 1. Consideracions inicials en micropilotes.
• Tema 2. Reescala de la fundació en curs amb micropilotes.
• Tema 3. Recuperació de sabates aïllants amb micropilotatge directe en argiles expansives.
Bloc 3. Intervencions en fundacions modernes.
• Tema 1. Consideracions inicials
• Tema 2. Intervenció en la llosa de subpresió
• Tema 3. Canvi de geometria a Encepts
Bloc 4. Reparació i estabilització de pendents i parets autoportants.
• Tema 1. Consideracions inicials en parets i pendents.
• Tema 2. Reparació d'un pendent per mur de gabions, munts i geògrids.
• Pràctica 3.
Bloc 5. Presentació de casos amb errors habituals.
• Assumpte 1. Insuficiència de la fundació a causa de l'augment excessiu de la proporció de rigidesa d'un pilar.
• Tema 2. Concepció errònia de la geometria de la base.
• Tema 3. Execució errònia de la geometria pilot.
• Conversa de Laureá Miró amb Fructuón Mañá, Marcel Cruells i Jorge Blasco.
Veure més

Requisits

Llicenciatura en Enginyeria, Arquitectura o Arquitectura Tècnica.

Tipus d'avaluació

L'avaluació es realitza amb l'execució de projectes reals, totalment pràctics.

Durada

Durada: 12 mesos (600 hores). Data d'inici: 21/02/2018.

Objetius

• Capacitar al participant per dur a terme projectes de rehabilitació més comuns en estructures de construcció i les seves patologies.

• Conèixer els diferents tipus estructurals i constructius segons el temps d'execució.

• Proposar protocols d'acció i eines d'anàlisi de rehabilitació.

• Reflexionar sobre diferents alternatives de solució i estudiar els seus avantatges i desavantatges.

• Utilitzeu diferents eines de càlcul o comprovació, depenent de quin és el més adequat per a cada cas.

• Indiqueu els aspectes normatius que cal tenir en compte abans de realitzar l'anàlisi estructural.

• Analitzar els processos d'execució i els seus criteris constructius.

• Transmetre a l'alumne el diàleg professional amb el client, l'equip i el constructor, perquè conegui el procés real complet i la influència en la presa de decisions i els acords.

• Adquirir implícitament el coneixement teòric necessari mitjançant la resolució de casos reals. La teoria derivarà del cas pràctic i no al revés. S'exposarà el més breu i conciso possible perquè l'alumne pugui aprofundir, consolidar i generalitzar els seus coneixements.

• Adquirir la capacitat de desenvolupar la totalitat de qualsevol cas similar als exposats. La informació proporcionada, el procés d'anàlisi i els mètodes de resolució es presentaran sense dubtar i de manera que sigui l'estudiant que realitzi tots els passos.

Titulació obtinguda

Diploma otorgat per Zigurat Global Institute of Technology acreditat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Preu

6.900 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster internacional en estructures de construcció: rehabilitació i patologia basades en intervencions reals

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster internacional en estructures de construcció: rehabilitació i patologia basades en intervencions reals