Zigurat Global Institute of Technology

Màster internacional en estructures de construcció: rehabilitació i patologia basades en intervencions reals

Zigurat Global Institute of Technology

Màster
On-line
12 Mesos
6.900 €

Descripció

És un màster per a professionals en el camp de l'enginyeria i l'arquitectura que volen especialitzar-se en la rehabilitació d'estructures d'edificació. En aquest màster, el participant aprendrà de 34 projectes reals de diferents tipologies estructurals i amb més de 40 professionals de referència en el sector.

Temari del curs

Introducció a la rehabilitació estructural.
Bloc 1: Introducció a la rehabilitació estructural.
• Tema 1. Per què rehabilitar?
• Tema 2. Normativa de compliment.
• Tema 3. Procés a seguir.

Rehabilitació estructural en edificis de materials tradicionals.
Bloc 1: Avaluació i actuacions en parets de tova i pedra.
• Tema 1. Consideracions inicials.
• Tema 2. Apuntalament i apuntalament de façanes.
• Tema 3. Adjunt de la paret de suport de càrrega.
• Tema 4. Estabilitat global, consolidació, reforç i reparació de murs de càrrega.
• Pràctica 1.
Bloc 2: avaluació, consolidació i eliminació de parets de fachada de fàbrica de maons.
• Tema 1. Consideracions inicials.
• Tema 2. Apuntalament i apuntalament de façanes.
• Tema 3. Adjunt de la paret de suport de càrrega.
• Tema 4. Estabilitat global, consolidació, reforç i reparació de murs de càrrega.
• Pràctica 1.
Bloc 3: avaluació i consolidació d'arcs i voltes.
• Tema 1. Consideracions inicials.
• Tema 2. Arc de fàbrica.
• Tema 3. Volta de fàbrica.
• Tema 4. Proves de càrrega en voltes.
• Pràctica 2.
Bloc 4: Patologia i reforç de bigues i armadures de fusta.
• Tema 1. Consideracions inicials.
• Tema 2. Biguetes de fusta.
• Tema 3. Escorces de fusta esculpit.
• Tema 4. Proves de càrrega sobre fusta.
• Pràctica 3.

Bloc 5: Avaluació i intervenció sobre pilars i bigues metàl·liques.
• Tema 1. Consideracions inicials i reforç en pilars de foneria.
• Tema 2. Consideracions inicials i reforç en bigues de metall laminat.
• Conversa de Laureá Miró amb David García i Fructuós Mañá.
• Conversa de Laureá Miró amb Martí Cabestany i Jordi Maristany.

Rehabilitació estructural en edificis de formigó i acer.
Bloc 1. Patologia i reparació de pilars de formigó armat. Columnes lligats i llapis. Apeo de pilars.
• Tema 1. Consideracions inicials.
• Tema 2. Reinforçat reforç de pilar de formigó amb reforç de formigó i fibra de carboni.
• Tema 3. Escalonament metàl·lic del pilar de formigó armat.
• Tema 4. Apeo d'un pilar.
Bloc 2. Avaluació i intervenció en lloses unidireccionals metàl·liques.
• Tema 1. Consideracions inicials en bigues de metall.
• Tema 2. Vinculació de bigues de metall a c.c.
• Tema 3. Reforç de les bigues metàl·liques.
• Pràctica 2.
Bloc 3. Avaluació i intervenció en lloses unidireccionals ceràmiques.
• Tema 1. Consideracions inicials en lloses ceràmiques.
• Tema 2. Intervenció en forja ceràmica.
• Tema 3. Martell en forja amb biga de fixació.
Bloc 4. Avaluació i intervenció en lloses unidireccionals i bigues de formigó.
• Tema 1. Consideracions inicials en lloses de formigó.
• Tema 2. Diagnòstic i reforç en argiles amb aluminosis.
• Tema 3. Reemplaçament funcional de les bigues.
• Tema 4. Intervenció amb fibres de carboni en elements flexors.
• Tema 5. Proves de càrrega a les bigues.
• Pràctica 1.
Bloc 5. Intervenció en lloses de dues vies.
• Tema 1. Consideracions inicials.
• Tema 2. Augment de la capa de compressió en forja reticular.
• Tema 3. Reforç de plaques alveolars.
• Tema 4. Proves de càrrega en xarxes i lloses.
• Pràctica 3.
• Conversa de Laureá Miró amb Juan Carlos Arroyo i Josep Baquer.
• Conversa de Laureá Miró amb Ramón Ferrando i Laura Valverde.
• Conversa de Laureá Miró amb Jorge Blasco i Enric Xercavins.


Rehabilitació estructural en fonaments i restriccions d'edificis.
Bloc 1. Recés tradicional de fonaments i millora del sòl.
• Tema 1. Com ser una rehabilitació geotècnica.
• Tema 2. Introducció a la geotècnica.
• Tema 3. Fonaments tradicionals de la fundació executiva.
• Tema 4. Millora de la terra a través d'injeccions i resines.
• Tema 5. Reparació de paviments i paviments.
• Pràctica 1.
Bloc 2. Recalcificació de fonaments mitjançant micropilons.
• Tema 1. Consideracions inicials en micropilotes.
• Tema 2. Reescala de la fundació en curs amb micropilotes.
• Tema 3. Recuperació de sabates aïllants amb micropilotatge directe en argiles expansives.
Bloc 3. Intervencions en fundacions modernes.
• Tema 1. Consideracions inicials
• Tema 2. Intervenció en la llosa de subpresió
• Tema 3. Canvi de geometria a Encepts
Bloc 4. Reparació i estabilització de pendents i parets autoportants.
• Tema 1. Consideracions inicials en parets i pendents.
• Tema 2. Reparació d'un pendent per mur de gabions, munts i geògrids.
• Pràctica 3.
Bloc 5. Presentació de casos amb errors habituals.
• Assumpte 1. Insuficiència de la fundació a causa de l'augment excessiu de la proporció de rigidesa d'un pilar.
• Tema 2. Concepció errònia de la geometria de la base.
• Tema 3. Execució errònia de la geometria pilot.
• Conversa de Laureá Miró amb Fructuón Mañá, Marcel Cruells i Jorge Blasco.
Veure més

Requisits

Llicenciatura en Enginyeria, Arquitectura o Arquitectura Tècnica.

Tipus d'avaluació

L'avaluació es realitza amb l'execució de projectes reals, totalment pràctics.

Durada

Durada: 12 mesos (600 hores). Data d'inici: 21/02/2018.

Objetius

• Capacitar al participant per dur a terme projectes de rehabilitació més comuns en estructures de construcció i les seves patologies.

• Conèixer els diferents tipus estructurals i constructius segons el temps d'execució.

• Proposar protocols d'acció i eines d'anàlisi de rehabilitació.

• Reflexionar sobre diferents alternatives de solució i estudiar els seus avantatges i desavantatges.

• Utilitzeu diferents eines de càlcul o comprovació, depenent de quin és el més adequat per a cada cas.

• Indiqueu els aspectes normatius que cal tenir en compte abans de realitzar l'anàlisi estructural.

• Analitzar els processos d'execució i els seus criteris constructius.

• Transmetre a l'alumne el diàleg professional amb el client, l'equip i el constructor, perquè conegui el procés real complet i la influència en la presa de decisions i els acords.

• Adquirir implícitament el coneixement teòric necessari mitjançant la resolució de casos reals. La teoria derivarà del cas pràctic i no al revés. S'exposarà el més breu i conciso possible perquè l'alumne pugui aprofundir, consolidar i generalitzar els seus coneixements.

• Adquirir la capacitat de desenvolupar la totalitat de qualsevol cas similar als exposats. La informació proporcionada, el procés d'anàlisi i els mètodes de resolució es presentaran sense dubtar i de manera que sigui l'estudiant que realitzi tots els passos.

Titulació obtinguda

Diploma otorgat per Zigurat Global Institute of Technology acreditat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Preu

6.900 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster internacional en estructures de construcció: rehabilitació i patologia basades en intervencions reals

Màster internacional en estructures de construcció: rehabilitació i patologia basades en intervencions reals