Zigurat Global Institute of Technology

Màster Internacional d'Estructures metàl·liques i mixtes en edificació

Zigurat Global Institute of Technology

Màster
On-line
12 Mesos
6.900 €

Descripció

És un màster dirigit a professionals amb formació universitària en el camp de l'enginyeria estructural que capacita per al disseny d'estructures metàl·liques. És una formació teòrica-pràctica mitjançant la resolució de 4 projectes reals i 2 recorreguts: europeu (estructures d'acer resoltes amb Eurocódigo, CTE i EAE) i americà (estructures sismorresistents basades en ASCE7, AISC360, AISC341 i unions precalificades segons AISC358).

L'avaluació es realitza amb l'execució de projectes específics, totalment pràctics, el que permet una rentabilitat immediata a causa que l'alumne pot ingressar al mercat de projectes estructurals d'acer ràpidament.

La matrícula inclou una llicència temporal del programari CYPE per un any i s'utilitzen altres programes com ETABS, SAP2000, connexió RAM, IDEA Statica Connection.

Màster avalat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Acreditat per IEE (Institut d'Estudis Estructurals) i ACE (Associació de Constructors d'Estructures).

Veure més

Temari del curs

Bloque 1: Principis bàsics
• Tema 1. Metal·lúrgia
• Tema 2. Comprovació de seccions i barres
• Tema 3. Unions
• Projecte 1. Dimensió de portal i unions

Bloque 2: Naus industrials
• Tema 1. Configuració estructural d'una nau
• Tema 2. Accions i anàlisi global
• Tema 3. Pòrtic principal. Perfils d'ànima plena
• Tema 4. Pòrtic principal. Celosies
• Tema 5. Viga carril de pont crane
• Tema 6. Pòrtic principal. Perfils armats
• Tema 7. Pòrtic hastial
• Tema 8. Vigas de contraviento
• Tema 9. Construcció
• Projecte 2a. Almacén robotitzat - recorregut americà
• Projecte 2b. Complex industrial - recorregut europeu

Bloc 3: Edificis amb estructura mixta
• Tema 1. Configuració estructural en edificis
• Tema 2. Accions i anàlisi global
• Tema 3. Forjados mixtos
• Tema 4. Vigas y pilares mixtos
• Tema 5. Forjados de la tila alveolar
• Projecte 3. Dimensió d'elements en estructura mixta

Bloque 4: Protecció
• Tema 1. Corrosió
• Tema 2. Foc
• Projecte 4. Càlcul a foc

Bloc 5: Edificis amb estructura sismorresistente
• Tema 1. Introducció al calculus sísmico
• Tema 2. Sistemes estructurals en acer
• Tema 3. Connexions precalificades un moment
• Tema 4. Exemples de sistemes estructurals i CPM
• Tema 5. Connexions de pòrtics arriostrats
• Tema 6. Desenvolupament de projectes utilitzant ETABS
• Tema 7. Aplicació de programari per a disseny i detall de connexions
• Tema 8. Treballs especials de referència
• Projecte 5. Edificacions sismorresistents

Bloque 6: Projecte final
• Defensa projecte
Veure més

Requisits

Formació universitària en Enginyeria, Arquitectura o Arquitectura Tècnica, i nivell bàsic en compost estructural.

Durada

Durada: 12 mesos (600 hores). Data d'inici: 4/04/2018.

Objetius


Disseny i càlcul amb diferents tipologies: perfils laminats, gelosies i secció variable.

Efectes de segon ordre: comprendre el fenomen i valorar la seva importància. Classificar l'estructura com traslacional o intraslacional. Determinar els coeficients de pandeo.

Unions soldades i cargolades: Dominar el càlcul manual i amb el programa.

Projectes: Resolver les estructures proposades amb un manual predimensionat i, posteriorment, un dimensionat definitiu amb CYPE3D, ETABS i altres programes de càlcul.

Fatiga: Disseny d'estructures sometidas a càrregues dinàmiques. Vigas carrileras de puente grua.

Disseny simorresistente: Pòrtics resistents a moment (SMF), pórticos arriostrados (SCBF, EBF), unions per a sistemes arriostrats i unions precalificades (RBS, plat final).

Obertures en vigues: criteris geomètrics i verificacions locals.

Forjats de planxa col·laborant: Dimensió manual i amb les taules dels fabricants.

Vigas mixtas: Dimensió manual i amb fulles de Mathcad, en fase de construcció i servei. Dimensió de connectors de tall.

Pilares mixtos: Criteris geomètrics, quantitats mínimes, diagrama d'interacció, resistència seccional i un nivell de barra. Dimensió definitiva amb CYPE3D i altres programes del mercat.

Documentació de projecte: Presentar la documentació i plans perfectament detallats amb tota la informació necessària per a la correcta execució.

Construcció i muntatge.Titulació obtinguda

Diploma otorgado per Zigurat Institut de Tecnologia Global i diploma otorgado per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Preu

6.900 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Internacional d'Estructures metàl·liques i mixtes en edificació

Màster Internacional d'Estructures metàl·liques i mixtes en edificació