Zigurat Global Institute of Technology

Màster Internacional de Fonaments i Estructures de Contenció

Zigurat Global Institute of Technology

Màster
On-line
12 Mesos
4.300 €

Descripció

És un màster per a professionals que es capacita per afrontar el disseny i el càlcul de fonaments i la contenció de terres a partir d'una metodologia pràctica. Treballarà en 10 projectes reals amb els millors professionals del sector i diferenciarà 2 cursos: europeus (CTE i EHE-08) i nord-americans (ACI-318 i ASCE-7), on aprofundeix el disseny resistent sísmic per entendre Comportament geotècnic de les bases en aquests casos.

Temari del curs

Bloc 1: El terreny i la geotècnia.
 • Conducta de materials
 • Unitat 1. Coneixement del terreny.
 • Tema 2. Estudi geotècnic.
 • Unitat 4. Presentació de casos.
 • Tema 3. Seient i pica.
 • Projecte 1. Campanya geotècnica.
Bloc 2: fonaments.
 • Tema 1. Sòl i fonaments.
 • Tema 2. Sabates.
 • Unitat 3. Safates i lloses de fonamentació.
 • Tema 4. Piles.
 • Unitat 5. Micropilotes.
 • Unitat 6. Fonaments únics. Piles i piles de pantalla.
 • Tema 7. Presentació de casos de projectes.
 • Projecte 2. Fonaments de superfície. Sabates
 • Projecte 3. Fonaments profunds. Piles i pips.
 • Projecte 4. Optimització de la Fundació. Llosa pilotada.
 • Projecte 5. Armadura de superfície. Micropilas.
Bloc 3: estructures de contenció.
 • Unitat 1. Empentes sobre elements de contenció.
 • Tema 2. Murs de contenció.
 • Unitat 3. Parets del soterrani.
 • Tema 4. Pantalles de formigó armat.
 • Unitat 5. Pantalles de pila i microperil.
 • Unitat 6. Pantalles d'acumulació de fulls.
 • Unitat 7. Ancoratges.
 • Unitat 8. Struts.
 • Tema 9. Presentació de casos.
 • Projecte 6. Estudi de patologies.
 • Projecte 7. Estudi de paret de contenció. Parets del soterrani.
 • Projecte 8. Elements de contenció. Parets amb suport.
 • Projecte 9. Parets de pantalla. Nova construcció.
 • Projecte 10. Pantalla de paret. Incidència en el treball.
Bloc 4: disseny resistent sísmic.
Tema 1. Aspectes geotècnics.
Tema 2. Disseny geotècnic i estructural de fonaments.
Tema 3. Disseny geotècnic i estructural de fonaments profunds.
Tema 4. Estructures de contenció del disseny.
Tema 5. Liquació i col·lapsibilitat.
Veure més

Requisits

Llicenciatura en Enginyeria, Arquitectura o Arquitectura Tècnica.

Durada

Durada: 12 mesos (600 hores). Data d'inici: 26/09/2018.

Objetius

• Caracterització del terreny i estudi geotècnic.

• Fonaments de superfície: calçades, bigues i lloses de fonamentació

• Fonaments profunds: piles i micropilons

• Contenció de sòl: parets de soterrani, parets amb suport, parets amb pantalla

• Tècniques constructives. Visites virtuals al treball.

• Detallada. Elaboració de plans, organització de la informació de muntatge i detalls constructius.

• Gestioneu el programari CYPE per racionalitzar el procés global de càlcul i preparació de la documentació del projecte.

• Competència en normativa internacional. El màster inclou estàndards internacionals:

 Normes espanyoles / europees: EHE-08, CTE.

 Normes americanes i llatinoamericanes: ACI-318, ASCE7-10.

• Guies i documents oficials sense caràcter normatiu: Guia per a fonaments en obres viàries, Guia per al disseny i execució de micropilons en obres viàries, guia per al disseny i execució d'ancoratges al sòl en obres viàries, etc.

Titulació obtinguda

Diploma concedit per Zigurat Global Institute of Technology avalat per la Universidad de Carabobo i certificat per l'Instituto de Estudios Estructurales (IEE), Asociació de Consultors d´Estructures (ACE) i CYPE Ingenieros.

Promocions

La matrícula inclou una llicència de programari CYPE temporal durant un any.

Preu

4.300 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Internacional de Fonaments i Estructures de Contenció

Màster Internacional de Fonaments i Estructures de Contenció