Zigurat Global Institute of Technology

Màster Internacional en Projectes sismoresistents d'estructures de concret armat i precomprimit

Zigurat Global Institute of Technology

Màster
On-line
12 Mesos
6.900 €

Descripció

És un màster per a professionals en el camp de l'enginyeria estructural que capacita per afrontar i resoldre projectes d'estructures en concret armats amb disseny sísmic. És un màster que genera una rentabilitat immediata ja que l'alumne es ven amb la possibilitat d'introduir-se en el mercat de projectes estructurals amb total seguretat, també genera les eines que permeten generar projectes més òptims i augmentar la rapidesa dels processos. Aquest es desenvolupa mitjançant la resolució de projectes reals utilitzant les normes d'EUA (ASCE7 i ACI) i les pròpies normes de cada país de Llatinoamèrica (NSR10 (Colòmbia), Nch433 (Xile), E030 (Perú), CFE 2008 (Mèxic), COVENIN 1756-01 (Veneçuela), NEC-SE-DS (Equador), NBDS-2006 (Bolívia), R-001 (Rep. Dominicana), NTDS-94 (El Salvador), NSE-10 (Guatemala).

La matrícula inclou una llicència temporal dels softwares Cype Ingenieros i Midas Software, així com les llicències educatives d'Autodesk Robot Structural Analysis Professional i Autodesk Revit. Per últim, s'utilitza ETABS, SAP2000, SAFE, PTC Mathcad, GEO5 i Adapt PT. Amb tots aquests programes d'cálculo es desenvolupen diferents projectes estructurals que formen part dels casos pràctics del màster.

El Màster té un enfocament internacional que permet a l'alumne incorporar-se a un mercat globalitzat que demanda cada dia de professionals especialitzats. El màster dóna resposta a aquesta demanda i obre la perspectiva als nostres alumnes, abordant diversos projectes amb normatives internacionals i d'aplicació a Llatinoamèrica.

A lo largo del Màster es treballaran amb programari d'última generació per al càlcul i disseny estructural, amb una BIM interoperabilitat, amb els quals el participant desenvoluparà diferents casos pràctics orientats al model, anàlisi i disseny de diferents tipologies d'estructures de formigó armat I precomprimit, a la vegada que es validaran els resultats en funció dels mètodes de disseny establerts en les normatives utilitzades.

El participant tindrà accés paral·lel al màster a cursos d'iniciació dels diferents programes que s'apliquen en el màster, a més de programes breus d'introducció al càlcul i dinàmica estructural.

Veure més

Temari del curs

Bloc 1: Introducció al disseny sismorresistent d'edificacions
• Tema 1. Conducta de materials
• Tema 2. Introducció a la dinàmica d'estructures
• Tema 3. Enginyeria sismorresistente
• Projecte 1. Anàlisi espectral d'un portal

Bloc 2: Ductilitat de seccions i membres de concret
• Tema 1. Introducció
• Tema 2. Ductilitat de seccions
• Tema 3. Ductilitat de membres i pòrtics
• Projecte 2. Estudi de ductilitat de seccions, membres i pòrtics

Bloc 3: Estudi de sistemes estructurals de concret
• Tema 1. Introducció als sistemes estructurals
• Tema 2. Pòrtics resistents a un moment
• Tema 3. Muros de corte
• Tema 4. Influència de la maçoneria no estructural
• Tema 5. Forjados (Losas)
• Projecte 3. Disseny de pòrtics especials resistents a un moment i murs estructurals

Bloc 4: Estudi d'edificacions sismorresistents
• Tema 1. Introducció
• Tema 2. Desenvolupament d'exemples amb programari
• Tema 3. Disseny d'edificacions
• Tema 4. Interoperabilitat BIM
• Projecte 4. Elaboració de projectes estructurals

Bloc 5: Cimentacions per a edificacions
• Tema 1. Geotecnia per a cimentacions
• Tema 2. Cimentaciones superficiales
• Tema 3. Cimentaciones profundas
• Projecte 5. Disseny, avaluació i optimització de fundacions

Bloc 6: interacció sòl-estructura
• Tema 1. Introducció a la dinàmica de sòls
• Tema 2. Disseny d'edificis amb interacció sòl-estructura (ISE)
• Projecte 6. Cas pràctic d'anàlisi d'edificació considerant fenòmens d'interacció sòl-estructura

Bloc 7: Disseny per rendiment i control estructural
• Tema 1. Disseny per rendiment aplicant FEMA 440 i ASCE 41-13
• Tema 2. Sistemes d'aïllament
• Tema 3. Sistemes de control de vibracions
• Projecte 7. Revisió del rendiment estructural d'una edificació existent
Veure més

Requisits

Formació universitària en Enginyeria, Arquitectura o Arquitectura Tècnica.

Durada

Durada: 12 mesos (600 hores). Data d'inici: 13/06/2018.

Objetius

• Comprendre la influència de la ductilitat en el comportament inelàstic de les edificacions en concret armat i precomprimit.

• Introduir al participant en l'Estat de l'Art actual de BIM (Modelatge d'informació de l'edifici) en l'Enginyeria Estructural.

• Emplear la filosofia de disseny sismorresistente d'edificacions de concret armat i precomprimit, amb l'aplicació dels sistemes estructurals tipificats en les normes vigents internacionals.

• Comprendre i aplicar els criteris de modelat 3D d'edificacions en diferents programes.

• Elaborar el model, anàlisi i disseny d'edificacions en concret armat i precompressat mitjançant l'exposició de casos reals.

• Elaborar el projecte de cimentacions de diferents edificacions i comprendre la influència d'aquestes bases en el comportament global de l'estructura.

• Establir els criteris d'avaluació i rehabilitació d'estructures existents aplicant una anàlisi no lineal.

• Abordar projectes d'edificacions considerant la fusteria, abast i limitació de les mateixes.

• Estudiar els diferents nivells de rendiment que existeixen en funció de la ductilitat esperada.

Titulació obtinguda

Diploma otorgado per Zigurat Institut de Tecnologia Global i avalat per la Universidad de Carabobo.

Preu

6.900 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Internacional en Projectes sismoresistents d'estructures de concret armat i precomprimit

També et recomanem aquests cursos

Màster Internacional en Projectes sismoresistents d'estructures de concret armat i precomprimit