Màster en Internet of Things (IoT/IoE)

Màster
Semi-presencial
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Les noves tecnologies estan canviant el món tal com el coneixem. L'Internet of Things (IOT) és una de les noves tendències tecnològiques que ha vingut per quedar-se amb un alt impacte en diferents àrees tant en l'àmbit empresarial com en l'àmbit social. CISCO estima que el 2022 el mercat relacionat amb el IOT generarà 14,4 bilions de dòlars i Forbes ha calculat que des 2014 l'increment en la demanda d'enginyers de producte relacionats amb IOT ha estat del 214%. L'adopció de solucions IOT possibilitarà noves oportunitats de negoci, millora de l'eficiència en la gestió de recursos, reducció de costos operacionals per a les empreses, millora de la qualitat de vida, transformació de les ciutats tal com les coneixem ara mateix. I això és només el principi ...
Per poder assumir tots els reptes que el IOT planteja serà necessari disposar de coneixements transversals que incloguin l'obtenció de dades mitjançant sensors, ciberseguretat, comunicació de dispositius i protocols així com big data. El Màster en Management d'IOT / Ioé de Three Points Business School permetrà a l'alumne adquirir el coneixement necessari per entrar al mercat de IOT i ser capaç de dissenyar, implementar i liderar amb èxit projectes dins l'àmbit del Iot i fins i tot crear la seva pròpia empresa de serveis IOT.
El Màster part d'un bloc d'iniciació on s'expliquen els fonaments del concepte, per seguir amb un bloc d'implementació que es divideix en Eines, Infraestructura, Seguretat i Anàlisi de Dades. Per finalitzar, l'alumne cursarà un bloc d'aprofundiment on l'alumne podrà escollir entre desenvolupar un perfil més tecnològic explorant els aspectes més tècnics de la IOT o un perfil més empresarial adquirint tècniques de management. Tot això acompanyat de l'elaboració d'un Projecte Final i complementat amb tallers pràctics.

Temari

El pla d'estudis es desenvolupa en 9 mòduls començant al mes novembre o al mes de maig de cada any amb un esquema de sis mòduls obligatoris. A això se li afegeix tres assignatures optatives, 2 tallers pràctics i un projecte de màster amb clara vinculació empresarial que s'iniciarà a finals del primer mòdul i que s'estendrà durant tot el transcurs del Màster.
Els diferents mòduls d'un mes de durada s'estructuren en setmanes on l'alumne té una sèrie de metes i fites de complir i un projecte on posar en pràctica els coneixements que adquireix amb la guia i supervisió d'un mentor.
Aquests reptes o fites es focalitzen en el treball col·laboratiu, en els materials del mòdul i en l'ús d'eines tecnològiques.
Estructura del Programa (* SUBJECTE A CANVIS)
Previ a l'inici del curs acadèmic, hi ha un mòdul introductori per facilitar el maneig de la plataforma i establir un rodatge al model d'aprenentatge "on-line".
Els mòduls s'agrupen en tres blocs conductors sobre els quals pivota tot el programa, que són els següents:
• Bloc 1.- Fonaments, on es defineixen els conceptes d'Internet of Things i la seva aplicació en la indústria i els serveis.
• Bloc 2.- Implementació, on es presenten els conceptes i elements necessaris per poder dur a terme amb èxit projectes relacionats.
• Bloc 3.- Aprofundiment. En aquest bloc l'alumne pot escollir assignatures tecnològiques que aprofundeixen en tècniques i conceptes específics o assignatures de negoci que li permetran adquirir una visió gerencial i de negoci aplicada.

El Pla d'Estudis s'estructura en quatre mòduls.
Les matèries que integren el pla d'estudis es distribueixen de la següent manera:
Bloc I: Fonaments de IOT
• Introducció al Iot
• Aplicacions
Total ECTS 10

Bloc II: Implementació
• Eines, Sistemes i Dispositius
• Infraestructures i Comunicacions
• Seguretat
• Anàlisi de Dades
Total ECTS 20

Bloc III: Aprofundiment - Especialització Tecnològica
• Intel·ligència artificial aplicada a Iot
• Smart Cities
• Tecnologies per a productes intel·ligents i connectats
Total ECTS 20

Bloc III: Aprofundiment - Especialització Management
• Gestió de projectes
• Nous models de negoci
• Innovació i emprenedoria
Total ECTS 20

Destinataris

El Màster en Internet of Things (IOT / Ioé) està dirigit a professionals relacionats amb el camp tecnològic que vulguin ampliar els seus coneixements així com complementar la seva formació tecnològica en el camp de l'IOT.
Els mòduls del curs estan dissenyats per a aquells professionals que aspirin a accelerar el desenvolupament de la seva carrera professional i entendre l'important paper que està adquirint el IOT en el camp empresarial.
Responsables i caps de projecte que vulguin ampliar la seva capacitat de gestió per emprendre projectes relacionats amb Iot.
Persones amb experiència o vocació en aquesta àrea que vulguin avançar la seva preparació acadèmica.
Consultors i especialistes que vulguin preparar-se, actualitzar-se i completar el seu perfil, forjant així la seva posició competitiva en el mercat.

Durada

Data inici: Novembre 2018. Durada: 10 mesos.

Objectius

Aprofundir sobre els fonaments i conceptes clau de l'IOT així com dels models i tecnologies utilitzats per elaborar solucions Iot.
Conèixer les principals tècniques d'anàlisi de dades per poder gestionar el gran volum de dades generat pels dispositius Iot.
Entendre els diferents mecanismes de comunicació entre dispositius de IOT així com els mecanismes de seguretat necessaris per a la protecció de les seves dades i infraestructura.
Facilitar el coneixement necessari que permeti a l'alumne ser capaç d'identificar i seleccionar eines òptimes per al desenvolupament de projectes d'IOT.
Entendre les diferents aplicacions que l'IOT en camps empresarials com ara el Màrqueting, la Cadena de Subministrament i / o la Producció.

Perspectives laborals

En Three Points Business School apostem per la formació com a motor de canvi, de creixement i de millora tant personal com professional. L'aplicació de les competències desenvolupades al llarg del Màster en l'àmbit professional contribuirà al creixement i millora de les organitzacions de la mà dels valors fonamentals de Three Points Business School, CISCO estima que el 2022 el mercat relacionat amb el Iot generarà 14, 4 bilions de dòlars i Forbes ha calculat que des 2014 l'increment en la demanda d'enginyers de producte relacionats amb IOT ha estat del 214%. En aquest sentit, el Màster en Internet of Things (IOT / Ioé) neix per anticipar-se a aquest canvi i poder formar professionals preparats per assumir aquest repte.
Màster en Internet of Things (IoT/IoE)
Three Points The Digital Business School
Campus i seus: Three Points The Digital Business School
Three Points
Avda. Diagonal, 662-664 08034 Barcelona
Cursos més populars
X