Descripció

El Màster Universitari en Pedagogia Musical 0-12 s'adreça a mestres d'educació infantil i primària, educadors socials, músics, i altres professionals que vulguin professionalitzar-se en el camp de la pedagogia musical en diferents àmbits i contextos, per capacitar-los en la necessària renovació pedagògica en el camp de la música, ja sigui en entorns de la primera infància com a les escoles d'educació infantil i primària, com en contextos socials, artístics i institucionals diferents, capacitant-los per crear situacions musicals i artístiques favorables per al creixement de les persones, per investigar i aprendre des de la pràctica reflexiva i per esdevenir un mestre de música efectiu i positiu, capaç d'arribar a tots i capaç d'enfrontar- se a les noves situacions.Concretament, es pretén formar professionals amb capacitat per a:  •     Promoure l'experiència musical en tots els seus vessants amb una formació musical i pedagògica adequada.


  •     Liderar i gestionar eficaçment propostes holístiques en què l'experiència artística tingui un paper preponderant.


  •     Utilitzar la tecnologia al servei de la qualitat artística.


  •     Investigar i innovar a partir de la pràctica reflexiva amb rigor i creativitat.Veure més

Temari del curs

MÒDUL 1: Música i comunicació ( 15 ECTS ) obligatòria 1r semestre

1.1 La veu: consciència, expressió i comunicació (5 ECTS ). Professorat: Maria Lluïsa Abram, Dra. Rita Ferrer, Eva Martínez, Glòria Prats. Universitat Ramon Llull

1.2 La interacció instrumental com a construcció d'una conversa musical (5 ECTS ). Professorat: Lluís Solé, Antoni Miralpeix. Universitat de Vic

1.3 1.3 Pràctiques inclusives en educació musical (5 ECTS ). Professorat: Lluís Solé, Dr. Robert Ruiz, Àngels Torras. Universitat de Vic

MÒDUL 2: Entorn a la didàctica musical ( 10 ECTS ) obligatòria 1r i 2n semestre

2.1 Evolució i renovació dels llenguatges estètics i musicals: la música i la seva audició en el continuum espai - temporal (5 ECTS ). Professorat: Dr. Joan de la Creu Godoy, Lluís Solé. Universitat de Girona

2.2 Exploració i investigació del moviment (5 ECTS ). Professorat: Mercè Carrera, Dra. Reina Capdevila . Universitat Ramon Llull

MÒDUL 3: Innovació i creativitat ( 15 ECTS ) obligatòria 2n semestre

3.1 Creació musical (5 ECTS ). Professorat: Dr. Miquel Alsina, Antoni Miralpeix. Universitat de Girona

3.2 Competències digitals musicals (5 ECTS ). Professorat: Antoni Miralpeix, Dr. Miquel Àngel Prats, Enric Guaus. Universitat Ramon Llull

3.3 Integració de les arts (5 ECTS ). Professorat: Dra. Reina Capdevila, Dra. Susana Pérez, Dra. Núria Batlle. Universitat Ramon Llull

MÒDUL 4 : Eines i recursos per a la formació musical (5 ECTS ) optativa 1r semestre

4.1 Aprenentatge, avaluació i desenvolupament curricular musical (5 ECTS ). Professorat: Dr. Joan de la Creu, Dra. Rita Ferrer, Dr. Miquel Alsina. Universitat de Girona

4.2 Llenguatge i anàlisi musical (5 ECTS ). Professorat: Dra. Rita Ferrer, Antoni Miralpeix. Universitat de Girona

MÒDUL 5: Treball final de Màster ( 9 ECTS ) obligatòria 1r i 2n semestre

5.1 Metodologia de recerca en educació musical (3 ECTS ). Professorat: Dr. Antoni Tort, Dr. Joan de la Creu, Dr. Miquel Alsina, Dr. Robert Ruiz. Universitat de Vic

5.2 Treball final de màster, elaboració i defensa final de màster (6 ECTS ). Professorat: Dra. Reina Capdevila, Dr. Joan de la Creu. Universitat Ramon Llull, Universitat de Girona i Universitat de Vic

MÒDUL 6: Pràcticum (6 ECTS ) 1r i 2n semestre

6 . Pràctiques en un centre escolar o servei educatiu (6 ECTS ). Professorat: Dr. Joan de la Creu, Dra. Rita Ferrer, Mercè Carrera, Dr. Antoni Tort. Universitat Ramon Llull, Universitat de Girona i Universitat de Vic

Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà

Horari/Torn

Tarda.

Objetius

L'objectiu final del Màster Universitari en Pedagogia Musical 0-12 és oferir una formació sòlida en pedagogia musical des del vessant creatiu, multidisciplinària i inclusiva a partir de professionals capaços de liderar projectes artístics i musicals de qualitat amb un profund coneixement en l'àmbit de la educació musical.


Concretament, es pretén formar professionals amb capacitat per a:


Promoure l'experiència musical en tots els seus vessants amb una formació musical i pedagògica adequada.
Liderar i gestionar eficaçment propostes holístiques en què l'experiència artística tingui un paper preponderant.
Utilitzar la tecnologia al servei de la qualitat artística.
Investigar i innovar a partir de la pràctica reflexiva amb rigor i creativitat.

Perspectives laborals

Mestres d'educació musical en escoles d'infantil i primària.
Professionals en pedagogia musical en escoles de música.
Educador d'activitats musicals.
Assessoria musical i pedagògica en centres de recursos, centres culturals i educatius, auditoris i teatres.
Institucions d'investigació i projectes de recerca en educació musical.
Centres i institucions relacionats amb la promoció i la gestió d'activitats musicals.

Preu

El preu del crèdit el curs 2014-15: 112 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Interuniversitari en Pedagogia Musical de 0 a 12 anys

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Interuniversitari en Pedagogia Musical de 0 a 12 anys