Màster en Intervenció Psicopedagògica en Contextos Educatius (ISEP Barcelona)

Màster
Presencial
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster en Intervenció Psicopedagògica en Contextos Educatius t'ofereix respostes concretes als nous reptes educatius. La interculturalitat a les aules i la inclusió d'alumnes amb dificultats d'aprenentatge planteja un nou escenari on el professional psicopedagògic és l'element clau per aconseguir un sistema educatiu més integrador i transversal.
Amb exemplificacions pràctiques i pautes de diagnòstic i intervenció tant en l'etapa de la primera infància com en Primària i Secundària, el màster presenta recursos psicopedagògics per a la interculturalitat, eines per al diagnòstic i intervenció en trastorns de conducta, tècniques de mediació en la resolució de conflictes i formació en neuroeducación i coaching educatiu.
A través de diferents itineraris formatius, ISEP et proporciona un recorregut exhaustiu de les principals dificultats d'aprenentatge i trastorns, analitzant en profunditat les seves causes amb l'objectiu d'abordar l'atenció psicopedagògica a nens amb dificultats.

Temari

 1. Avaluació i intervenció psicopedagògica.
 2. Atenció a la diversitat.
 3. Neuroeducación.
 4. Trastorns de l'espectre autista.
 5. Noves tecnologies aplicades a la intervenció educativa.
 6. Recursos psicopedagògics per a la interculturalitat.
 7. Diagnòstic i intervenció en trastorns de conducta.
 8. Tècniques de modificació de conducta a l'aula.
 9. Tècniques de modificació de conducta: assessorament a pares.
 10. Processos de mediació en la resolució de conflictes.
 11. Assetjament escolar i ciberbullying.
 12. Psicologia positiva.
 13. Coaching educatiu.
 14. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat.
 15. Valors i emocions: estratègies d'educació a l'aula.

Pràctiques / Memòria d'pràctiques
Treball final de màster

Competències per a les quals et prepara el curs

Comprendràs críticament les causes de les diferències culturals, els moviments migratoris i les desigualtats en les societats modernes, i valoraràs les principals mesures d'atenció a la diversitat i la seva aplicació en els centres. interpretaràs els antecedents, evolució i fonaments teòrics de l'àrea d'estudis sobre la violència, en general, i els problemes de conducta a l'aula, en particular per a la posterior intervenció. Identificaràs i intervindràs sobre els problemes de conducta més freqüents a l'aula. Asesorarás a pares, mestres i professors en les consultes i orientacions sol·licitades des de l'escola i la llar. interpretaràs el conflicte i les diverses maneres d'entendre'l i gestionar-lo. Identificaràs situacions d'assetjament escolar i ciberbullying, a més de desenvolupar l'aplicació de la prevenció en el centre educatiu. Reconeixeràs i analitzaràs els aspectes clau de la Psicologia Positiva.

Destinataris

Psicòlegs, pedagogs, mestres, Educadors Socials.

Requisits

Psicòlegs, pedagogs, mestres, Educadors Socials.

Idiomes en els quals s'imparteix

Clases en castellano/español.

Durada

Data d'impartició: octubre 2018.

Titulació obtinguda

Títol de Màster en Intervenció Psicopedagògica en Contextos Educatius, expedit per ISEP. La realización del Máster en Intervención Psicopedagógica en Contextos Educativos sumada a la realización del Máster en Educación Especial comporta la consecución del Máster en Intervención en Dificultades del Aprendizaje.

Perspectives laborals

Els alumnes podran desenvolupar la seva carrera professional en diferents àmbits:? Intervenció d'alumnes amb problemes d'aprenentatge, assessorament sobre recursos i organització per a l'atenció a la diversitat, gabinets privats d'assessorament a particulars i institucions educatives amb funcions d'ajuda a l'alumnat amb fracàs escolar , centres d'educació especial, elaboració de recursos i programes per a la intervenció en dificultats de l'aprenentatge, orientació personal especialitzada, etc.

Avantatges del curs

ISEP brinda a sus alumnos el programa ISEP Lidera para su desarrollo personal y profesional. Se trata de una formación adicional, sin coste alguno y totalmente optativa, que permite desarrollar competencias para lograr el éxito.

Horari

Clases en fin de semana.
Màster en Intervenció Psicopedagògica en Contextos Educatius (ISEP Barcelona)
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Campus i seus: Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
c/. Berlí­n 9, bajos 08014 Barcelona
Cursos més populars
X