Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona

Màster en Intervenció Psicopedagògica en Contextos Educatius (ISEP Barcelona)

Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona

Màster
Presencial | On-line | Semi-presencial | Distància
60 Crèdits

Descripció

El Màster en Intervenció Psicopedagògica en Contextos Educatius t'ofereix respostes concretes als nous reptes educatius. La interculturalitat a les aules i la inclusió d'alumnes amb dificultats d'aprenentatge planteja un nou escenari on el professional psicopedagògic és l'element clau per aconseguir un sistema educatiu més integrador i transversal.

Amb exemplificacions pràctiques i pautes de diagnòstic i intervenció tant en l'etapa de la primera infància com en Primària i Secundària, el màster presenta recursos psicopedagògics per a la interculturalitat, eines per al diagnòstic i intervenció en trastorns de conducta, tècniques de mediació en la resolució de conflictes i formació en neuroeducación i coaching educatiu.

A través de diferents itineraris formatius, ISEP et proporciona un recorregut exhaustiu de les principals dificultats d'aprenentatge i trastorns, analitzant en profunditat les seves causes amb l'objectiu d'abordar l'atenció psicopedagògica a nens amb dificultats.


Veure més

Temari del curs

 1. Avaluació i intervenció psicopedagògica.
 2. Atenció a la diversitat.
 3. Neuroeducación.
 4. Trastorns de l'espectre autista.
 5. Noves tecnologies aplicades a la intervenció educativa.
 6. Recursos psicopedagògics per a la interculturalitat.
 7. Diagnòstic i intervenció en trastorns de conducta.
 8. Tècniques de modificació de conducta a l'aula.
 9. Tècniques de modificació de conducta: assessorament a pares.
 10. Processos de mediació en la resolució de conflictes.
 11. Assetjament escolar i ciberbullying.
 12. Psicologia positiva.
 13. Coaching educatiu.
 14. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat.
 15. Valors i emocions: estratègies d'educació a l'aula.

Pràctiques / Memòria d'pràctiques
Treball final de màster
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Comprendràs críticament les causes de les diferències culturals, els moviments migratoris i les desigualtats en les societats modernes, i valoraràs les principals mesures d'atenció a la diversitat i la seva aplicació en els centres.

interpretaràs els antecedents, evolució i fonaments teòrics de l'àrea d'estudis sobre la violència, en general, i els problemes de conducta a l'aula, en particular per a la posterior intervenció.

Identificaràs i intervindràs sobre els problemes de conducta més freqüents a l'aula.
Asesorarás a pares, mestres i professors en les consultes i orientacions sol·licitades des de l'escola i la llar.

interpretaràs el conflicte i les diverses maneres d'entendre'l i gestionar-lo.

Identificaràs situacions d'assetjament escolar i ciberbullying, a més de desenvolupar l'aplicació de la prevenció en el centre educatiu.

Reconeixeràs i analitzaràs els aspectes clau de la Psicologia Positiva.

Destinataris

Psicòlegs, pedagogs, mestres, Educadors Socials.


Requisits

Psicòlegs, pedagogs, mestres, Educadors Socials.

Idiomes en què s'imparteix

Clases en castellano/español.

Horari/Torn

Clases en fin de semana.

Durada

Data d'impartició: octubre 2018.

Titulació obtinguda

Títol de Màster en Intervenció Psicopedagògica en Contextos Educatius, expedit per ISEP.

La realización del Máster en Intervención Psicopedagógica en Contextos Educativos sumada a la realización del Máster en Educación Especial comporta la consecución del Máster en Intervención en Dificultades del Aprendizaje.

Perspectives laborals

Els alumnes podran desenvolupar la seva carrera professional en diferents àmbits:? Intervenció d'alumnes amb problemes d'aprenentatge, assessorament sobre recursos i organització per a l'atenció a la diversitat, gabinets privats d'assessorament a particulars i institucions educatives amb funcions d'ajuda a l'alumnat amb fracàs escolar , centres d'educació especial, elaboració de recursos i programes per a la intervenció en dificultats de l'aprenentatge, orientació personal especialitzada, etc.

Avantatges del curs

ISEP brinda a sus alumnos el programa ISEP Lidera para su desarrollo personal y profesional. Se trata de una formación adicional, sin coste alguno y totalmente optativa, que permite desarrollar competencias para lograr el éxito.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Intervenció Psicopedagògica en Contextos Educatius (ISEP Barcelona)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Intervenció Psicopedagògica en Contextos Educatius (ISEP Barcelona)