Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) online

Màster en Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge (e-learning)

Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) online

Màster
On-line
90 Crèdits
consultar preu

Descripció

El Màster en Intervenció en Dificultats de l'Aprenentatge ofereix a tots aquells professionals i futurs professionals en el camp de l'educació, una àmplia i rigorosa formació, amb una oferta d'assignatures altament especialitzada, que per les seves característiques no trobem en la Universitat. El màster està estructurat en dos blocs, en el primer es capacita a l'alumne per enfrontar-se a les Necessitats Educatives derivades de patologies que afecten al desenvolupament general del nen, el segon bloc s'aborden els Trastorns Específics d'Aprenentatge incorporant els criteris més actuals per al seu diagnòstic i tractament.

El programa del Màster en Intervenció en Dificultats de l'Aprenentatge de l'ISEP està avalat per més de 1.900 titulats, des de 1984.


 

Temari del curs

Estructura del sistema educatiu
 • Mòdul 1. Anàlisi de la institució escolar. L'aprenentatge i les seves dificultats

Detecció i diagnòstic
 • Mòdul 2. Avaluació d'Intervenció Psicopedagògica
 • Mòdul 3. Atenció primerenca i intervenció psicopedagògica

Intervenció i atenció a la diversitat
 • Mòdul 4. Recursos psicopedagògics per a la interculturalitat
 • Mòdul 5. Atenció a la diversitat
 • Mòdul 6. Fonaments biològics i neuropsicològics de l'aprenentatge

Intervenció en el desenvolupament intel·lectual
 • Mòdul 7. Altes capacitats
 • Mòdul 8. Discapacitat intel·lectual
 • Mòdul 9. Estratègies d'aprenentatge

Intervenció en problemes de conducta
 • Mòdul 10. Diagnòstic i intervenció en trastorns de conducta
 • Mòdul 11. Processos de mediació en la resolució de conflictes
 • Mòdul 12. Assetjament escolar i ciberassetjament
 • Mòdul 13. Psicologia positiva aplicada a l'educació

Intervenció en dèficits motors i sensorials
 • Mòdul 14. Alumnes amb dèficits motors
 • Mòdul 15. Alumnes amb dèficits visuals
 • Mòdul 16. Alumnes amb dèficits auditius
 • Mòdul 17. Noves tecnologies aplicades a la intervenció educativa

Intervenció en dèficits psíquics
 • Mòdul 18. Trastorns d'atenció i hiperactivitat
 • Mòdul 19. Trastorns de l'espectre autista (TEA)

Intervenció en àrees d'aprenentatge
 • Mòdul 20. Processos i dificultats en l'adquisició de l'expressió oral
 • Mòdul 21. Processos i dificultats d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura
 • Mòdul 22. Intervenció en les dificultats de l'aprenentatge de les matemàtiques

Treball final de màster
Pràctiques i memòria de pràctiques
Veure més

Destinataris

Psicòlegs, pedagogs, mestres, Educadors Socials.

Durada

Data d'impartició: octubre 2018.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge (e-learning)

També et recomanem aquests cursos

Màster en Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge (e-learning)