Bau Centre Universitari de Disseny de Barcelona

Màster en Investigació i Experimentació en Disseny

Bau Centre Universitari de Disseny de Barcelona

Màster
Presencial
60 Crèdits
  • Barcelona
7.140 €

Descripció

El disseny del segle XXI vol professionals amb una formació transdisciplinària, capaços de treballar en processos de col·laboració, que facin recerca i que comprenguin el món en què viuen i els efectes de la seva activitat. La creixent dependència dels dispositius tecnològics, la dimensió material de la vida o la presència d'objectes amb els quals interactuem diàriament fan del disseny contemporani un espai privilegiat des del qual hom pot pensar en el món i intervenir-hi. Per aquests motius, aquest màster es presenta com un espai de reflexió al voltant dels mateixos processos del disseny, però també com un espai d'experimentació, de pràctica i d'intervenció crítica.

L'objectiu principal del Màster de Recerca i Experimentació en Disseny consisteix a oferir eines conceptuals i en promoure pràctiques experimentals per a la recerca en l'àmbit del disseny i la transformació crítica dels entorns socioculturals en què habitem. Aquest màster neix com una aposta de convergència entre el disseny com a espai per a la producció de coneixement i recerca, i el disseny com a eina d'intervenció i innovació social gràcies a la qual hom pot pensar i tornar a configurar formes de vida presents i futures.

Al màster s'afegeixen sensibilitats i metodologies pròpies d'entorns experimentals i col•laboratius com ara Medialabs, Fablabs o tallers de creació artística juntament amb metodologies de recerca provinents de les ciències socials, els estudis de la ciència, la tecnologia o els estudis culturals. Així, les sessions teòriques les acompanyen els tallers pràctics que fem al centre de producció HANGAR, institució col·laboradora del màster.


Veure més

Temari del curs

El programa del màster està estructurat en cinc mòduls que convergeixen en el desenvolupament d'un projecte final.
  • Mòdul I - La vida social de les coses
  • Mòdul II - Disseny crític i especulatiu
  • Mòdul III - Pràctiques creatives i mètodes per a la investigació en disseny
  • Mòdul IV - Fabricació digital
  • Mòdul V - Projecte Final de Màster
Aquest màster proposa un recorregut transdisciplinari per espais de docència, de recerca i d'experimentació teoricopràctica. La metodologia comprèn classes teòriques, conferències i seminaris temàtics, pràctiques de taller i espais d'experimentació, sessions de treball, l'acompanyament i la tutela de projectes.
El màster es desenvolupa en col·laboració entre Bau, Centre Universitari de Disseny de Barcelona i HANGAR, centre de producció i d'arts visual, juntament amb diversos projectes de recerca i d'experimentació al voltant del disseny. D'aquesta manera, a més de les aules on s'imparteixen les classes teòriques, els seminaris i les conferències, l'alumne disposa d'espais per a la realització de pràctiques i tallers experimentals. A banda, els estudiants tenen accés permanent a un espai-taller a HANGAR per al treball personal i el desenvolupament dels seus projectes.
Veure més

Requisits

Graduats i/o llicenciats interessats en el desenvolupament de projectes d'investigació i experimentació en disseny per a la innovació social des d'una perspectiva crítica. Especialment rellevant per a persones provinents de les àrees del disseny, ciències socials, arts, mitjans digitals, ingenieries, arquitectura, producció cultural o qualsevol altre àmbit susceptible de vincular-se amb el caràcter transdisciplinar del programa.

Es recomanable presentar una proposta de projecte o un projecte realitzat en els 2 últims anys. Es requereix portàtil.

Metodologia

Presencial

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol / Anglès (professorat bilingüe).

Horari/Torn

Horari: Dimarts, dimecres i dijous de 15:45 a 18:45.Durada

Període lectiu: Del 4 d'octubre 2016 a juny 2017. Presentació PFE: juny de 2017.Objetius

Formar professionals capaços de desenvolupar projectes de recerca i d'experimentació en disseny per arribar a fer l'anàlisi crítica i crear objectes i dispositius per a la transformació sostenible dels entorns socioculturals en què vivim. Aquests processos es nodriran dels mètodes de recerca, les eines conceptuals i les pràctiques experimentals que sorgeixen de l'encreuament entre les ciències socials, l'art i el disseny. Inspirats per la cultura lliure i el disseny obert, la pràctica professional que es proposa està especialment dirigida als contextos de treball heterogenis, transdisciplinaris i col·laboratius.

Titulació obtinguda

Màster en Investigació i Experimentació en Disseny atorgat per la Universitat de Vic-UCC. Els alumnes sense titulació universitària prèvia rebran un diploma d?Extensió Universitària.

Perspectives laborals

L?aplicació professional dels coneixements i de les competències adquirides en aquest màster la podem orientar cap a diferents àrees com ara el desenvolupament de projectes en laboratoris de creació i la fabricació digital (Fablabs, Makerspaces, Medialabs, etc.) o el treball en estudis de disseny i d?arquitectura, projectes culturals i artístics, projectes de diagnòstic i intervenció social o projectes d?innovació social. El màster també està especialment dirigit a professionals que vulguin treballar en centres o amb grups de recerca que integren coneixements tècnics, socials i humanístics, ja que formarà dissenyadors, gestors culturals, científics i interventors i transformadors socials en les àrees del coneixement que ofereixen el disseny com a eina de recerca i d?intervenció material al món.

Preu

7.140 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Investigació i Experimentació en Disseny

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Investigació i Experimentació en Disseny