Col·legi de Metges Barcelona. Centre d'Estudis Col·legials

Màster en Làser i fototeràpia en patologia dermatoestètica COMB-UB

Col·legi de Metges Barcelona. Centre d'Estudis Col·legials

Descripció

Màster en Làser i fototeràpia en patologia dermatoestètica COMB-UB (Edició 10a).

Per poder realitzar aquest màster és imprescindible haver realitzat estudis universitaris de medicina.

Temari del curs

Mòdul 1. Bases físiques, tecnològiques i clíniques dels sistemes làser
• Introducció a física de la llum, el làser i l'espectre electromagnètic.
• Breu desenvolupament històric dels làsers i les seves aplicacions industrials i socials
• Física, estructura i enginyeria dels equips làser.
• Classificació i tipus de làser segons el seu mitjà actiu
• Prototips de làsers d'ús mèdic i dispositius complementaris
• Paràmetres dosimètrics d'aplicació clínica
• Interacció del làser amb els teixits biològics (I)
• Interacció del làser amb els teixits biològics (II)
• Teràpia làser de baixa potència i principals aplicacions

Mòdul 2. Aplicacions del làser en dermatoestètica
• Principals aplicacions del làser en
• Dermatologia i Medicina Estètica
• Aspectes actuals en el tractament les lesions vasculars i pigmentades.
• Aspectes actuals en depilació mèdica
• Aspectes actuals en rejoveniment facial
• Aspectes actuals en rejoveniment genital

Mòdul 3. Aplicacions del làser en Oftalmologia
• Desenvolupament històric del làser oftalmològic i la seva aplicació sobre els teixits oculars
• Principals intervencions làser en oftalmologia: procediments.

Mòdul 4. Aplicacions del làser en especialitats mèdic-quirúrguicas
• Aplicacions del làser en ORL
• Aplicacions del làser en Ginecologia
• Aplicacions del làser en Urologia
• Aplicacions del làser en Pneumologia
• Aplicacions del làser en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
• Aplicacions del làser en Odontologia i Cirurgia Bucal

Mòdul 5. L'ús del làser en pràctica professional: Aspectes assistencials
• El làser medicoquirúrgic com a disciplina emergent: societats científiques i publicacions especialitzades
• Metodologia i comunicació de la investigació en làser medicoquirúrgic i noves tecnologies mèdiques
• Normes de seguretat en l'ús de sistemes lumínics i làsers: classificació europea dels làsers segons els riscos.
• Aspectes ètics, deontològics i jurídics en la pràctica assistencial
• Gestió efectiva sobre els recursos humans i materials dels consultoris privats amb tecnologia làser
• Promoció i màrqueting dels procediments làser electius en la medicina privada

Mòdul 6. Física i generalitats
• Fonts de llum i làser en dermoestètica. Làsers de baixa potència. Seguretat làser. Interacció làser-teixit i radiofreqüència (RF) -teixit. Paràmetres dosimètrics.

Mòdul 7. Làser en dermatologia i dermatoestètica
• Làsers en dermatologia i dermatoestètica. Principis bàsics en el tractament de les lesions dermatològiques elementals. El làser de CO2 en el tractament de lesions cutànies. Altres indicacions: correcció de cicatrius, estries, acné ...

Mòdul 8. Làser en el tractament de lesions pigmentades i tatuatges
• Principis bàsics i particularitats del tractament de làser de les lesions pigmentades i tatuatges. El cas particular dels tatuatges.

Mòdul 9. Tractament de lesions vasculars
• Principis bàsics en el tractament de les malformacions vasculars amb làsers i sistemes IPL. Tractament de les lesions vasculars. Tractament de varius d'extremitats inferiors. Tractament vascular percutani i endovascular.

Mòdul 10. Rejoveniment cutani
• Ablatiu i no ablatiu. Rejoveniment cutani làser amb manera fraccional. Tractament fraccional: ¿Ablació i / o coagulació? Tècniques combinades en el tractament de rejoveniment cutani: fillers, peelings químics i mecànics. El cas particular de la toxina botulínica.

Mòdul 11. Teràpia fotodinàmica i led
• Introducció a la teràpia fotodinàmica (PDT): malalties dermatològiques en estètica cutània. Teràpia amb llum LED en malalties cutànies i en estètica.

Mòdul 12. Fotodepilació
• Introducció. Fonaments de la fotodepilació. Sistemes làser i de llum intensa polsada en depilació. Noves tendències en fotodepilació. Casos particulars en fotodepilació.

Mòdul 13. Tractament de greix localitzat
• Combinació ultrasons i radiofreqüència en el tractament de les adipositats localitzades. Laserlipólisis.

Mòdul 14. Aspectes organitzatius i medicolegals en dermatoestètica
• Futur: Com triar un equip. Com organitzar una clínica làser: plataformes. Màrqueting. Complicacions en els tractaments amb làser i com tractar-les. Què faria vostè davant d'aquestes lesions? Futur del làser: novetats.
• Bibliografia
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

En finalitzar el Màster l'alumne ha de ser capaç de:
Posseir coneixements generals i habilitats necessàries i bàsiques per a l'ús de la tecnologia làser i les seves aplicacions en diverses disciplines mèdiques.
Habilitar per l'ús adequat del làser en dermatologia i patologia dermatoestètica.
Posseir competència per al tractament de les lesions pigmentades.

Destinataris

Metges interessats en les aplicacions del làser i altres fonts lumíniques amb finalitats terapèutiques en patologies estètiques, cosmètiques, dermatològiques i en les principals especialitats mèdiques i quirúrgiques.

Requisits

Haver realitzat estudis universitaris de medicina.

Sense límit d'edat.

Metodologia

El material teòric està format per unitats temàtiques que es publiquen setmanalment al campus virtual del CEC del COMB. L'alumne va seguint individualment els continguts del curs, i disposa d'un servei de consultes (tutories).
pràctiques
Primer any: realització de 40 h de tallers amb diversos equips làser, amb l'objectiu d'aprendre les aplicacions generals del làser.
Segon any: realització de 70 h de pràctiques en fototeràpia i patologia dermoestètica en centres especialitzats.
projectes
Màster: Realització d'un projecte sobre làser, tutoritzat pels directors del Màster.
Diploma de competència: realització d'un projecte sobre làser, tutoritzat pels directors del Diploma de competència.

Durada

A partir del 15 de gener de 2018 (durada 2 anys).

Objectius

Formar el metge que treballa professionalment en l'àmbit del làser per habilitar-en l'ús més adequat d'aquesta herramienta.Conocer les principals aplicacions del làser en les diverses especialitats medicoquirúrgiques.

Actualitzar les últimes tècniques per als facultatius que practiquin algun tipus de procediment làser.

Aprofundir en les bases teòriques i pràctiques de la fotomedicina, fototeràpia i fonts de llum i làser amb finalitats dermatològiques, estètiques i cosmètiques.

Promoure les bones pràctiques professionals en l'àmbit del làser i les seves aplicacions mèdiques.

Titulació obtinguda

Per a l'obtenció del Màster en làser i fototeràpia en patologia dermatoestètica hauran completar:
Teoria: Superació de les proves tipus test multiresposta de la part teòrica (15 mòduls) a través del campus virtual.
pràctiques:
Tallers presencials (40h.), Durant una setmana intensiva a confirmar.
Realització i superació de les pràctiques en centres especialitzats. (70h.).
Projecte: Realització i defensa d'un projecte tutoritzat,

Preu

5.890 €
Col·legiats COMB i socis de SELMQ i SEME: 5.141 euros.
Altres professionals: 5.890 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Làser i fototeràpia en patologia dermatoestètica COMB-UB

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Làser i fototeràpia en patologia dermatoestètica COMB-UB