Màster de Lèxic i Comunicació Lingüística

Màster oficial
Presencial
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El màster pretén donar una formació molt especialitzada que ampliï els coneixements sobre els mecanismes i els processos de la comunicació i sobre l'anàlisi de la comunicació que posseeix un llicenciat en Lingüística, en Filologia o en Ciències de la Comunicació i capacitar-lo per treballar en totes les tasques dels processos de comunicació.
Preveu dos itineraris que estan destinats cada un a cobrir un sector de demanda professional:
- El lèxic i el seu tractament, especialment adreçat a la formació de lexicògrafs, lexicòlegs i gestors del coneixement.
- La comunicació i els multimèdia, adreçat a la formació d'assessors de "lobbies", multimèdia, publicitat i màrqueting, professionals de la comunicació i interlocutors institucionals.
Específicament, es pretén:
- Formar especialistes en l'anàlisi i en la investigació dels processos de comunicació, així com en els aspectes teòrics i pràctics relacionats amb la lexicografia, la lexicologia i l'organització i gestió de la informació, amb un bon domini de les eines informàtiques.
- Formar professionals amb coneixements pràctics i teòrics sobre els processos de transferència del significat, capacitats per a l'anàlisi i assessorament en l'àmbit de la comunicació audiovisual i de la publicitat i que tinguin coneixements sobre la comunicació lingüística i habilitat comunicativa en diferents registres.
- Formar investigadors i futurs doctors.

Destinataris

Titulats en Filologia, Lingüística, Psicologia, Antropologia, Traducció i Interpretació, Humanitats, Història de l'Art, Belles Arts i Ciències de la Comunicació.

Requisits

Acreditació del coneixement de l'anglès

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès

Preu

Consulteu el preu
Entre 40-64 euros el crèdit

Horari

Horari de tardes
Màster de Lèxic i Comunicació Lingüística
Facultat de Filología (UB)
Campus i seus: Facultat de Filología (UB)
Facultat de Filología (UB)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona
Cursos més populars
X