SAE TECHNOLOGY GROUP SPAIN

Màster en Live Audio

SAE TECHNOLOGY GROUP SPAIN

Descripció

El Màster en Live Àudio és un curs intensiu orientat a formar professionals especialitzats en el camp del So en Directe. El currículum acadèmic d'aquesta titulació proporciona als estudiants el coneixement i les habilitats necessàries per treballar eficientment tant en grans esdeveniments i festivals com en sales de concerts i convencions. Les classes teòriques aborden en profunditat els processos, tècniques i eines relatives als espectacles en viu, i són combinades amb pràctiques en equips de directe d'última generació en què els estudiants apliquen el coneixement adquirit a l'aula.El programa té una durada de 8 mesos en què es realitza una completa immersió en l'entorn professional de la sonorització d'espectacles en directe. L'èmfasi de la titulació en l'apartat pràctic permet als alumnes adquirir una valuosa experiència en l'àmbit del directe afavorint la seva inserció al mercat laboral. L'àmplia cobertura del programa amplia les opcions professionals dels estudiants més enllà del So en Viu, com són les especialitats d'acústica, electrònica o producció.Veure més

Temari del curs

TEORIA DEL SO

Física del So
Propagació del So
Característiques de l'Ona
Distorsió Harmònica
Camp Sonor
Llei del Quadrat Invers
El Oïda Humà
Anatomia del Oïda Humà
Sensibilitat Auditiva
Rang Freqüència
Entrenament Auditiu
Anàlisi de Freqüència
Escolta Selectiva
Psicoacústica
Emmascarament
Corbes de Ponderació
Decibels
Àudio Analògic
Transductors
Registre d'Àudio

AUDIO DIGITAL

Fonaments de Mostreig

Mostreig i Quantització
Convertidor Analògic-Digital
Convertidor Digital-Analògic
Correcció d'Errors
Codificació Perceptual
Suports Digitals
Sistemes de Transmissió Digital

CARACTERÍSTIQUES DELS INSTRUMENTS

Tipus d'Instruments
Instruments Acústics
Instruments Elèctrics
Instruments de Corda
Instruments de Vent
Percussió

PROCESSADORS I EQUIPAMENT

Equalitzadors
Filtres
Processadors de Dinàmica
Compressors
Limitadors
Expansors
Portes de Soroll
Tècniques amb Side-Chain
Processadors d'efectes
Reverberació
Echo - Delay
Chorus
Flanger
Phaser
Pitch Shiftimg
Vocoder
Processadors de Sistemes
Crossover

CONSOLAS DE MESCLA

Consoles Analògiques
Consoles Digitals
Public Addres (PA)
Front of House (FOH)
Monitors de Escenari
Monitors in Ear
Cablejat
Splitters
Connexions Elèctriques
Línies d'Àudio
Ruteo de senyal
ProTools
Sistema AVID Venue
Muntatge de Llotja
Distribució de Senyals de Llotja
ACÚSTICA

Aïllament Acústic
Condicionament Acústic
Maneres i estacionàries
Absorció del So
Diofusión del So
Reverberació
Disseny Acústic
Mesuraments Acústiques

ELECTRÒNICA

Llei d'Ohm
Potència
Corrent Contínua / Alterna
Components electrònics
Circuits
Impedància
Reactància
Amplificadors Operacionals
Diagrames esquemàtics
Especificacions

MICRÒFONS

Dinàmics de Bobina
Dinàmics de Cinta
Condensadors
Micròfons Especials
Sensibilitat
Directivitat
Especificacions Tècniques
Alimentació Phantom
Diagrames Dobles
Posicionament de Micròfons
Tècniques microfòniques

Tècniques microfòniques estereofòniques

ASSIGNATURES PRÀCTIQUES

Producció Musical
Connexions
Distribució de Senyals
Posicionament de Micròfons
Tècniques microfòniques
Revisió de Línies
Ajust de Sistemes
Ajust de Monitors
Prova de So
Barreja en Directe
Enregistrament en Viu
Assistència a Sales
Back Line
Rider Tècnic
Manteniment d'Equips
Veure més

Durada

8 mesos (MLA).
660 hores (entre teoria i pràctica)

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Live Audio

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos