Descripció

Màster en llenguatges i contextos en Educació Infantil.

Temari del curs

Mòdul 1: infància i cultura familiar.

UD1. Noves cultures de criança.
UD2. Família i desenvolupament socioafectiu.
UD3. El sentit comunitari i relacional de l'educació: família i escola.
UD4. La cultura de la conciliació familiar en l'actualitat.

Mòdul 2: observació i configuració de contextos educatius.

UD1. L'osmosi amb l'entorn. Connexions entre escola infantil i comunitat local.
UD2. Espais educatius: racons, tallers, laboratoris, ambients, espais exteriors, etc.
UD3. El marc de la pràctica psicomotriu.
UD4. L'observació i documentació pedagògica.

Mòdul 3: la vivència socioeducativa i cultural del temps a l'escola infantil.

UD1. El valor de l'educació lenta.
UD2. El respecte als diferents ritmes de desenvolupament. La proposta no intervencionista d'E Pikler.
UD3. La pedagogia del temps.
UD4. Els diferents ritmes de les interaccions. Les relacions interpersonals i agrupaments.

Mòdul 4: atenció al benestar i formació dels educadors.

UD1. Estils comunicatius del professorat, treball en equip i rols de l'educador / a.
UD2. El benestar de la comunitat educativa. Atenció a l'educador / a en el seu benestar emocional.
UD3. Desenvolupament professional i cultural de l'educador / a. Recursos comunitaris.

Mòdul 5: el llenguatge de les emocions i les necessitats bàsiques.

UD1. Les expressions emocionals: plor, rebequeries, agressivitat, pors, etc.
UD2. El creixement emocional. Vincles. Afectes. La identitat. Autonomia. Autoestima.
UD3. La vivència de les emocions: relacions (família, amistat, conflictes).
UD4. La comprensió i gestió de les emocions: herències familiars, instints, els límits i les normes. Educació experiencial.

Mòdul 6: llenguatges artístics.

UD1. Llenguatge corporal. Ioga. Massatge.
UD2. Llenguatge musical. Educació auditiva.
UD3. Llenguatge visual. Educació estètica.
UD4. Llenguatge plàstic. Educació artística. Creativitat.


Mòdul 7: llenguatges orals i escrits.

UD1. Llenguatge oral. L'escolta. La comunicació. Tradició oral (contacontes). L'assemblea.
UD2. Llenguatge escrit.
UD3. Llengües estrangeres. Llengües maternes i contextos multiculturals.
UD4. La lectura. Biblioteca d'aula. Literatura infantil. Padrins de lectura.

Mòdul 8: llenguatges científics, matemàtics i tecnològics.

UD1. Llenguatge científic. Educació ambiental. Experiments. Recerca.
UD2. Llenguatge matemàtic. Nombres, construccions, referències espacials.
UD3. Llenguatge tecnològic: TICs, blocs, etc.
UD4. Llenguatges audiovisuals: TV, cinema i vídeo. Realitat i virtualitat.
 
Veure més

Destinataris

Titulats Universitaris en Magisteri, Pedagogia, Psicologia, Educació Social, i tots aquells titulats universitaris vinculats amb l'educació infantil.

Metodologia

Aquests programes estan dissenyats metodològicament per a la formació a distància, en suport on-line, on l'alumne a través d'una aula virtual i guiat per l'equip de tutors, desenvoluparà íntegrament el programa docent utilitzant suports interactius (fòrums de debat, xats, activitats online ...)


El programa es vehicula a través d'unitats didàctiques. Aquestes es treballaran a partir d'una seqüència auoformativa composta per activitats d'ensenyament-aprenentatge que promouen el procés d'autoreflexió i garanteixen la consecució dels aprenentatges previstos. Totes les activitats aporten una retroacció amb la qual l'alumne podrà contrastar el que ell ha aportat. El material conceptual (lectura d'articles, de capítols de llibres, visionat de vídeos, d'imatges, etc.) es presenta amb l'objectiu d'aportar "eines" per resoldre aquestes activitats.

Durada

15 mesos

Objetius

L'objectiu general del Magíster és:
Identificar propostes i accions educatives que contribueixin a millorar els contextos de l'escola infantil.

Preu

1.200 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Llenguatges i contextos en Educació Infantil

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Llenguatges i contextos en Educació Infantil