EUNCET Business School

Màster Internacionalització i Obertura de Nous Mercats

EUNCET Business School

Màster
Presencial
325 Hores
  • Terrassa (Barcelona)
consultar preu

Descripció

El Màster en Màrqueting i Comerç Exterior - Presencial Terrassa és presencial i s'imparteix a Terrassa. Té una durada de 325 hores.

Temari del curs

Direcció de Màrqueting i Estratègia Digital
ASSIGNATURA: Entorn competitiu i model de negoci
En un entorn altament competitiu com l'actual, és clau entendre el rol del màrqueting dins de l'estratègia de negoci, així com la capacitat que ens dota d'un enfocament eficient de l'estratègia per treballar de manera altament competitiva, alhora que eficaç, integrant la introducció al concepte cloud com a generador de productivitat professional.
a. Entorn, Mercat, Indústria, Globalització i Competència: factors claus.
b. Model de negoci i competitivitat.
c. Màrqueting i estratègia corporativa: encaix òptim.
d. Negoci, productivitat, núvol i gestió eficient.

ASSIGNATURA: El client, centre de tot
El client actual i de futur és qui dota de sentit l'existència de l'empresa. Com a font de l'èxit de la nostra estratègia és vital conèixer en profunditat i saber com funciona en els processos de decisió. Aquí tractarem les diverses tècniques per estudiar com investigar-lo i interpretar correctament, alhora que analitzarem com ha canviat i es comporta en l'actualitat i com explotar i allargar el seu cicle de relació amb nosaltres.
a. El sistema d'Informació de Màrqueting i el Màrqueting Intelligence.
b. La Investigació de mercats, segmentació i targeting.
c. Customer insights & customer behavior: coneixent el comportament del client i del prosumer.
d. Captació, fidelització i lifetime value.
e. El nou rol del client 2.0 i 3.0.

ASSIGNATURA: Creativitat i innovació aplicades
Conèixer les diverses tècniques creatives i alliberar tot el seu potencial en el nostre servei ens permetrà desenvolupar noves línies d'enfocament i dimensions per dotar-nos d'eines que ens permetin crear i pensar diferent, per exemple, de forma lateral i / o disruptiva. D'altra banda, abordarem els punts claus a considerar per a l'aterratge de la idea al negoci rendible.
a. Tècniques i eines creatives: el procés creatiu i la seva aplicació pràctica a l'empresa.
b. Com passar d'idees en grans negocis

ASSIGNATURA: Màrqueting industrial vs màrqueting de serveis
El màrqueting industrial suposa diferències estratègiques importants respecte del màrqueting de serveis. Abordarem els elements clau per desenvolupar correctament el B2B i / o el B2C.
a. Factors clau de cada un d'ells.
b. Elements diferenciadors.

ASSIGNATURA: El producte i el servei
El producte i el servei de la nostra empresa, com a element generador de valor per al nostre client, demanen d'un domini multidimensional de cada un dels secrets que amaguen. Aquí els tractarem, així com la seva evolució al llarg del seu cicle de vida. En aquest sentit un dels atributs principals és la marca i l'estratègia de branding adequat a desenvolupar en funció dels objectius.
a. Posicionament i estratègia competitiva.
b. Tractament estratègic del producte i el servei en el seu CVP.
c. Branding: concepte, tècniques i estratègia de marca aplicades.

ASSIGNATURA: Pricing
El preu, com a principal posicionador del mix de màrqueting i directament relacionat amb el benefici de l'empresa, és una variable clau a desenvolupar de manera professional. Aprendrem a dissenyar una estratègia en pricing amb metodologies professionals i contrastades que ens han de permetre pilotar i monitoritzar la variable preu i els seus efectes cap als nostres objectius, considerant els últims avenços que estan arribant en aquesta disciplina.
a. Persuasió, riscos, costos i confiança. El terreny de joc.
b. ¿Car o econòmic? La correcta fixació de preus.
c. ¿Marge comercial o quota de mercat?
d. Disseny d'estratègies en preus i aplicacions pràctiques.
e. Promocions, descomptes i noves tendències en preus. El que ens vindrà.

ASSIGNATURA: Accessibilitat i canals de distribució & Team Building
Diferenciarem de manera correcta cadascun dels canals i les relacions adequades en ells, dissenyant estratègies efectives per a cada un d'ells des de la nostra xarxa comercial. Treballarem també aquí les principals tècniques de intramarketing i teambuilding per alliberar el potencial dels nostres equips des de la motivació i rel endiment més alt.
a. Canals d'actuació comercial: B2B, B2C, B2B2C, B2A, M2M. On & off-line.
b. Distribució, col·locació i trade màrqueting en un entorn global.
c. Direcció de vendes: forecasting, planificació, operacions i control de l'activitat comercial.
d. L'equip comercial: gestió i seguiment de la xarxa de vendes.
e. Intramarketing & teambuilding.

ASSIGNATURA: Comunicació 360º: estratègica, operativa i digital
El client ha deixat de ser on i offline, per relacionar indistintament amb nosaltres i amb els altres clients en les dues línies i de manera transmèdia. Identificarem cadascuna de les eines i entorns de què disposem per observar-lo, escoltar què diu i fa, interessar-se i relacionar-se amb ell a curt, mitjà i llarg termini, de manera estratègica i integrada.
a. La importància de la comunicació. Elements clau.
b. Intra i extracomunicació. El mix de comunicació: planificació i operativa.
c. Comunicació en mitjans convencionals: campanyes a TV, ràdio, cinema, premsa i exteriors.
d. Comunicació en mitjans no convencionals: relacions públiques, promocionals, firal, força comercial, sponsorship, esdeveniments, guerrilla ...
e. La comunicació en els nous mitjans digitals 3.0 i 360º.
f. Web i Màrqueting de Cercadors: SEO, SEM, campanyes integrades i analítica web.
g. De Xarxes socials en Comunitats Online: Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, etc. Social CRM.
h. Geolocalització & Mobile màrqueting & e-mail màrqueting
i. El pla de comunicació blended i el nou DirCom.

ASSIGNATURA: Màrqueting & Strategy Simulation
a.Simulador: decisions estratègiques i habilitats professionals.

ASSIGNATURA: Pla de màrqueting
El pla de màrqueting com a full de ruta de plantejament i seguiment ens permetrà de manera conjunta i alineada amb l'estratègia corporativa, avançar de manera eficient i integrada com a equip, controlant els ritmes i direcció prevista, fixant i interpretar les mètriques per poder analitzar els resultats en clau estratègica i operativa.
a. Coneixent l'eina estratègica i operativa. El road-map.
b. Pla de màrqueting, pla de vendes i pla de comunicació: coherència, jerarquia, focus i sinergia.
c. Disseny, execució i control del pla de màrqueting.
d. Mètriques principals i anàlisi de resultats

Comerç Exterior
ASSIGNATURA: Globalització i comerç internacional. Model empresarial per a la internacionalització, estratègia i màrqueting internacional.
Conèixer l'entorn actual és fonamental per poder entendre què està passant en la nostra economia. D'altra banda, tots aquests canvis estructurals fan que les empreses avui hagin de adaptar els seus models empresarials i hagin de ser més eficaços a l'hora de comunicar les seves propostes de valor.
• Entorn socioeconòmic local.
• Globalització i macro tendències 2020.
• Comerç internacional i la Liberalització comercial.
• Institucions reguladores del Comerç Internacional.
• Els mercats exteriors. BRICS i MITSK.
• Innovació en el Model de Negoci.
• Formulació de l'estratègia internacional.
• Pla de Màrqueting internacional.
• Activitats de promoció i prospectiva internacional.
• Organismes de promoció de les exportacions.
• Màrqueting digital aplicada al mercat internacional.
• e-Commerce.
• Pricing.
• Els viatges, les missions i l'assistència a fires.
• Marca i imatge corporativa.
• La comunicació internacional.
• Catàlegs, fitxes tècniques, web internacional i mostres com a elements de comunicació internacional.
• Eines de comunicació internacional.
• Aspectes bàsics a tenir en compte per negociar amb clients internacionals en funció de les seves característiques.

ASSIGNATURA: Mercats internacionals. Expansió i desenvolupament empresarial internacional.
La capacitat d'escollir i encertar els mercats internacionals és un aspecte fonamental per a poder-se desenvolupar adequadament. D'altra banda, els canals i maneres d'entrada a aquests mercats és un tema operatiu determinant per poder tenir èxit això.
• L'expansió internacional de l'empresa. Recerca i selecció de mercats.
• Formes d'entrada en mercats exteriors.
• Tipologies de canals i el seu establiment.
• Recerca de distribuïdors.

ASSIGNATURA: Termes de comerç internacional. Incoterms i contractació internacional.
Professor: Pendent
L'activitat econòmica normal de les empreses comporta que es generin documents de tot tipus com, per exemple, cartes, contractes, impresos, documents mercantils, etc. Tota aquesta documentació es genera des del moment en què una empresa inicia la seva activitat exportadora.
• Els Incoterms 2010.
• Càlcul de costos per a l'exportació i la importació.
• Tipus de contractes de Compravenda internacional.
• Resolució de litigis comercials a nivell internacional

ASSIGNATURA: Estructura del comerç internacional. La gestió del comerç exterior.
El comerç entre nacions ha estat una de les activitats més rellevants al llarg de la història. La finalitat és l'intercanvi de productes que elabora un país de forma regular per altres que no s'aconsegueixen o que són difícils de fabricar. La diversificació dels productes, la introducció de modalitats i formes de transport, càrrega i descàrrega, el control i la negociació de tractats són aspectes que cal conèixer per internacionalitzar-se amb èxit.
• Comerç intracomunitari i comerç amb tercers països.
• Riscos en el Comerç Exterior.
• Estructura, contingut i descripció del Aranzel Integrat de les Comunitats Europees.
• Política aranzelària.
• Taric.
• Fiscalitat internacional i tràmits en Operacions de Comerç Exterior.
• La duana i la Unió Europea. Tràmits duaners.
• Règims d'importació i exportació.
• Documents de Comerç Exterior.
• El Intrastat.

ASSIGNATURA: Logística internacional. Operacions logístiques globals.
Un dels aspectes més importants en el comerç exterior és conèixer les diferents modalitats de transport internacional que hi ha al nostre abast. La deslocalització així com les estratègies tecnològiques i el packaging fan que aquest apartat tingui un caràcter totalment estratègic dins de la cadena de subministraments de l'empresa.
• Outsourcing.
• Estratègies avançades en un món global. Clusterització i Offshoring.
• Les Compres Internacionals.
• Transport i distribució física. Tipus de transport: carretera, ferrocarril, marítim i aeri.
• Logística i transport internacional de mercaderies.
• El transport internacional. Corredors Europeus.
• El packaging del producte internacional. Adaptació als diferents gustos i costums.
• Aplicacions tecnològiques per a la Logística.

ASSIGNATURA: Cobraments, pagaments i divises. Mitjans de pagament i mercat de divises.
Conèixer els diferents mecanismes de cobrament i pagament a nivell internacional és una part diferencial si volem garantir les nostres operacions internacionals.
• Mitjans de Pagament internacionals.
• El Crèdit Documentari (L / C).
• Instruments de cobertura del risc i signatura.
• Finançament de les Operacions de Comerç Exterior.
• Les assegurances d'Exportació.
• Operacions triangulars.
• El Risc de Canvi i el Mercat de Divises.

Treball Final de Màster
El treball de fi de màster consisteix en l'elaboració d'un projecte de negoci, preferentment individual i centrat en l'empresa de l'estudiant.

L'estudiant presentarà una proposta de projecte que serà valorada per la Comissió de Treballs Fi de Màster de l'Euncet. Després de ser validada se li assignarà un tutor que l'assessorarà i realitzarà el seguiment del projecte fins a la seva presentació.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Competències genèriques: ? Capacitat autocrítica en relació al propi negoci, identificant tant els seus punts forts com les seves àrees de millora. ? Capacitat per a la recerca de solucions i adaptar-se a situacions noves. ? Capacitat per anticipar i formular una perspectiva de negoci que permeti detectar i aprofitar les oportunitats, obtenint avantatges i posicions competitives. ? Capacitat de lideratge. Competències específiques: ? Conèixer les eines del màrqueting mixt i ser capaç d'utilitzar-les de forma adequada a cada context. ? Ser capaços d'establir els processos de recollida d'informació i el tipus de dades necessàries per dur a terme la planificació estratègica en màrqueting. ? Saber seleccionar i desenvolupar les eines clau de recerca i anàlisi de mercat. ? Ser capaços d'organitzar i planificar les activitats d'un departament de màrqueting en l'àmbit empresarial. ? Conèixer els processos

Destinataris

L'alt nivell professional i la interdisciplinarietat dels perfils dels participants en les edicions del MBA, van facilitar un interessant networking entre els assistents que, sumant al valor afegit que implica la realització del màster, va facilitar la mobilitat laboral de molts d'ells.

Mitjana de 33 anys d'edat.

Càrrecs de Direcció, Management, Enginyeria, Consultoria, Responsables d'àrea, etc.

Sectors de Banca, Serveis, Automoció, Química i Farmacèutica, Energia, Industrial, Sanitat, Construcció,

Administració Pública, etc.

Titulacions en àrees tècniques (Enginyeria, Llicenciatura en Ciències, Arquitectura, Matemàtiques, etc.)

Veure més

Requisits

Els alumnes han de disposar de títol universitari (llicenciat, enginyer, diplomat, enginyer tècnic) o acreditar experiència professional d'almenys 3 anys. Per poder accedir al procés d'admissió, els candidats hauran de presentar una carta de motivació i el currículum vitae actualitzat.

Metodologia

El mètode pedagògic del Màster en Màrqueting i Comerç Exterior és innovador en si mateix, combinant diferents recursos i materials amb l'objectiu que els alumnes aprofitin al màxim el programa. D'una banda, inclou sessions teòriques on els participants adquireixen els coneixements necessaris per desenvolupar el seu projecte professional. D'altra banda, es desenvoluparan sessions pràctiques amb la metodologia de "Learning by doing", on els estudiants treballaran amb anàlisi de casos, simuladors de negoci i "Workshops". Totes aquestes eines generessin idees i coneixements que aportessin un entorn de debat enriquidor. La nostra metodologia de treball orienta l'alumne a l'aplicació immediata de les competències adquirides. Campus Virtual Els alumnes d'aquest màster tindrà accés al campus virtual, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre alumnes, professors, direcció i coordinació del curs.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà / Anglès.

Horari/Torn

Divendres 16:00 a 21:00 h - dissabte 09:00 a 14:00 h.

Durada

60 ECTS.
Data inici: A consultar.

Lloc on s'imparteix el curs

Centre d'impartició: Euncet Business School - Terrassa

Objetius

Els objectius del programa responen a les necessitats de les persones que en el seu entorn professional han o hauran d'exercir com a executius, i volen completar la seva formació en gestió i desenvolupar les habilitats necessàries per liderar els seus equips en la presa de decisions estratègiques i operatives. L'objectiu general és doncs que coneguin amb suficiència l'àmbit i les exigències de la direcció general de l'empresa i de cadascuna de les àrees de gestió: entorn, estratègia i estructura organitzativa, màrqueting, comptabilitat i finances, aprovisionament, producció i distribució , comercialització de productes, etc. A més, seran capaços d'atendre les exigències dels mercats globalitzats i, per tant, de la internacionalització de les activitats empresarials.

Titulació obtinguda

Màster en Màrqueting i Comerç Exterior per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Màster en Màrqueting i Comerç Exterior per la Euncet Business School. En cas que l'alumne no tingui titulació universitària, obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Promocions

Beques i Convenis

Assessorem sobre les diferents beques i ajudes de les que et pots beneficiar. Així mateix, disposem de convenis amb entitats bancàries que ofereixen condicions molt avantatjoses per ajudar-te en la teva formació. Consulteu el nostre equip assessor.

UPC Alumni: 5% de descompte.

Premium Alumni UPC, CECOT i CENTREM: 10% de descompte.

Empreses associades a la CECOT ja CENTREM: 15% de descompte.

Bonificació Permís Individual de Formació (PIF): per a empleats en règim general de la Seguretat Social, es pot bonificar les hores concurrents a l'horari laboral.

Préstec flexible: amb Caixa d'Enginyers i amb Banco Santander.

Aturats: 15% de descompte.

Autònoms: 10% de descompte.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Internacionalització i Obertura de Nous Mercats

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Internacionalització i Obertura de Nous Mercats