Màster en Màrqueting Digital Internacional

Descripció

El programa d'aquest Màster proporciona les eines i els coneixements necessaris per incorporar Internet en l'anàlisi i presa de decisions dins de l'àmbit del màrqueting i els negocis internacionals.

Internet acompanya el procés d'internacionalització d'una empresa en les seves diferents fases, i fins i tot, en l'actualitat, s'utilitza per arribar a mercats exteriors com a principal canal.

El concepte del màrqueting digital internacional, que engloba les diferents accions a Internet que pot fer una empresa, com les estratègies en els cercadors o les xarxes socials, són conceptes que actualment estan en boca de moltes empreses, i el mercat demanda professionals amb coneixements en aquest sentit.

El programa d'aquest Màster proporciona les eines i els coneixements necessaris per incorporar Internet en l'anàlisi i presa de decisions dins de l'àmbit del màrqueting i els negocis internacionals.

Temari

Introducció i conceptes generals

A la dècada dels noranta va néixer la Web 1.0., La World Wide Web, l'html, els directoris i portals, són les eines que les empreses internacionals utilitzen des de fa anys, però Internet evoluciona cap a la 2.0., I apareixen nous conceptes com les xarxes socials, el concepte de "núvol" que revoluciona la gestió, i el programari (SaaS), eines que les empreses adopten i apliquen en les seves estratègies a nivell internacional. Però Internet continua evolucionant, la 3.0., la recerca semàntica, els agents intel•ligents, la tendència cap a tot "mòbil", què eines vénen i quin ús poden fer les empreses internacionals?

Investigació internacional per Internet

L'excés d'informació que genera Internet, suposa per a l'empresa que opera en mercats internacionals, un esforç addicional en temps i capacitat per reconèixer i capturar la "informació bona" del seu sector, i transformar-la en coneixement i avantatge respecte a la seva competència. Cercar a Internet amb efectivitat, dominar els procediments i tipus de motors de recerca dels principals cercadors a nivell internacional, conèixer les últimes tecnologies d'intel•ligència tecnològica, permet controlar millor el flux de la informació a Internet, i fins i tot automatitzar-lo.

Planificació i construcció dels suports web per a les accions internacionals de les empreses internacionals

Aspectes com la planificació, programació i disseny de la web d'empresa és clau per fer estratègies a nivell internacional, ja que han de reflectir l'estratègia de país, client i producte. Desenvolupar webs orientades en altres països no és simplement afegir un idioma, sinó que poden canviar pel que fa a ús, orientació i persuasió. La possible integració dels intermediaris internacionals a la cadena de valor, cura dels punts de venda de països destí, personalització i atenció al client multicultural, són altres dels punts necessaris que ha de contenir una web d'empresa internacionalitzada.

El Pla de Màrqueting Digital Internacional

Avui dia, les accions de màrqueting digital (on-line) ja formen part de l'estratègia d'internacionalització d'una empresa, que ha de plantejar la metodologia a seguir per desenvolupar un pla de màrqueting digital internacional, amb les seves fases, definició, estratègies, acció, i control de resultats. S'utilitzarà el mètode del cas amb empreses que han desenvolupat aquest tipus d'accions. Molts d'aquests casos surten dels resultats del programa 2BDigital d'ACC10, considerat una "Best practice" per a la UE.

El posicionament internacional als cercadors (SEO)

L'estratègia de paraules clau als cercadors internacionals, Search Engine Optimization (SEO), s'està convertint en una eina indispensable per les empreses exportadores. Els cercadors com Google, Baidu, Yahoo, Bing o Yandex copen més del 90% de la població internauta mundial. S'establiran els punts clau per sortir a les primeres posicions d'aquests cercadors, pensant en països destí de les exportacions i idiomes, tant utilitzant tècniques del posicionament orgànic o natural (SEO).

Accions publicitàries als cercadors internacionals (SEM)

Les estratègies de publicitat als cercadors, Search Engine Marketing (SEM), és una de les eines més utilitzades per fer campanyes als cercadors a qualsevol país de món. L'eina Google AdWords, una de les primeres, s'ha convertit com a indispensable per a la consecució de contactes i vendes mitjançant Internet. Moltes empreses internacionalitzades fan servir AdWords per arribar als clients de qualsevol part del món destins de les seves exportacions. Però la resta dels cercadors internacionals com Baidu o Yandex, també tenen eines similars que hem de conèixer per fer accions a la Xina i Rússia. En aquesta matèria, també es presentarà candidatura al concurs mundial de Google (Online marketing challengue).

Les xarxes socials a nivell internacional

Internet ha fet el món més petit, les distàncies són més curtes. Les xarxes socials ens permeten poder parlar a cau d'orella del nostre públic objectiu de qualsevol país del món des de la nostra empresa. Per això necessitem un dispositiu, connexió a Internet i coneixements per fer-ho de forma efectiva. Veritablement un repte apassionant. El temari de l'assignatura de "Estratègia i aplicació de les xarxes socials en qualsevol país del món" estarà agrupat en blocs segons països o zones geogràfiques. Es treballaran les xarxes socials segons siguin les predominants en cada àrea geogràfica: Facebook, Vkontakte, Twitter, Qzone, Orkut, Ren-Ren ... En el cas de xarxes socials majoritàries, ens centrarem en les peculiaritats de la zona geogràfica.

El vídeo màrqueting global

Vídeo Màrqueting es refereix a la conceptualització, creació i a l'estratègia, per promoure els productes i serveis mitjançant l'ús de vídeos. Aquesta forma de comunicació ha anat en augment substancial degut a l'evolució de les noves tecnologies de reproducció i difusió, en especial a través de la 2.0. En aquesta matèria, es treballarà el fet de comunicar un mateix missatge a través de la demostració visual, que consumeix menys temps, i arriba al client amb més facilitat, i en molts dels cassos amb viralitat i posicionament.

Moble marketing internacional

Els dispositius mòbils d'última generació anomenats smartphones, estan marcant moltes de les tendències actuals per fer accions a internet a nivell internacional. El Mobile Marketing és defineix, com un conjunt de pràctiques que permet a les organitzacions comunicar-se i relacionar-se amb el seu públic d'una manera interactiva i rellevant, a través de qualsevol dispositiu mòbil. Aquestes pràctiques passen per la utilització de les aplicacions, publicitat, i general la promoció a traves d'aquests dispositius que són indispensables dins d'una estratègia de màrqueting digital internacional.

Els e-marketplaces com a eina de promoció internacional

Els mercats electrònics, també anomenats e-marketplaces, són portals on es troben l'oferta i la demanda entre empreses (B2B), a nivell multisectorial (portals horitzontals) o d'un sector específic (portals verticals). Existeixen diferents tipus d'e-marketplaces, els privats que són controlats per una gran empresa que normalment utilitza el portal per concentrar els seus proveïdors en un mateix lloc per optimitzar els seus processos productius en tots els àmbits, i els e-marketplaces oberts, que es caracteritzen per la seva transparència, controlats per empreses que donen el servei. Es treballaran els beneficis que pot obtenir una empresa internacional d'aquestes eines.

Fidelització de clients on-line

La fidelització i retenció del client és un dels punts clau de les tècniques del marketing digital. L'ús correcte de l'e-mail marketing, els butlletins, les newletters, passen per disposar del missatge correcte, a la persona adient, en el moment correcte, i per la via correcte; e-mail, sms, watsup, facebook, i altres tècniques per aconseguir clientes recurrents dels països destí de les nostres accions.

E-commerce internacional

Moltes empreses s'han plantejat el canal Internet com una via directa per vendre els seus productes en altres països, però aquest fet genera una sèrie de punts crítics; planificació, arquitectura, disseny i fins i tot implicacions sobre la logística i la fiscalitat internacional. Es treballarà la forma d'afrontar-los per aconseguir minimitzar el risc de vendre productes en altres països a través d'Internet.

Estratègia financera i pressupostos

En tot pla de màrqueting digital internacional, és necessari la planificació dels recursos monetaris, humans, i materials, per conèixer la viabilitat del mateix. Determinar els pressupostos i temporalitat, definir plans de contingència, així com les variables i eines de control, es fa necessari per arribar al retorn de la inversió.

Logística internacional aplicada a Internet

Probablement el punt més important per poder vendre on-line en qualsevol país del món, és que pugui arribar el nostre producte fins a la casa del client. La tendència mundial del comerç electrònic cap al "free shipping" fa que les empreses internacionals hagin de desenvolupar les seves estratègies de logística i transport per assumir el comerç electrònic.

Fiscalitat internacional aplicada a Internet

Vendre a altres països a través d'Internet, igual que el canal tradicional, també implica aplicar els impostos corresponents dins de les diferents casuístiques davant d'un servei o producte. La venda al client final o una empresa implica l'aplicació de l'IVA, en quins casos i països?

Legislació internacional aplicada a Internet

Internet, el comerç electrònic i la societat de la informació en general, tenen la seva pròpia legislació que pot canviar en funció del país destí de les accions de l'empresa. Quina és aquesta legislació, tant de la UE com en tercers països?

Control i seguiment: Analítica web

Sense informació de com actuen els nostres clients o usuaris, es fa impossible determinar estratègies i futures accions, per anar millorant el nostre retorn d'inversió (ROI). L'analítica web ens permet disposar de la informació necessària, no només per mesurar el trànsit del lloc web, sinó també pot ser utilitzat com una eina per a la recerca d'informació i estudis de mercat, així com un mitjà per determinar i millorar l'eficàcia d'una web.

Projecte fi de màster: Desenvolupar un pla de màrqueting digital internacional

Competències per a les quals et prepara el curs

Obtenir un coneixement complet i amb un enfocament pràctic de les accions de màrqueting digital en el departament de comerç exterior de l'empresa, i del procés de gestió de les accions internacionals, utilitzant les noves tecnologies que facilitin la relació amb diferents països. Obtenir un coneixement de l'escenari global d'Internet a nivell internacional, analitzant la situació i eines més importants per país, producte i client Comprendre els avantatges i implicacions de l'ús d'Internet a l'empresa exportadora. Conèixer l'aplicació correcta de la metodologia del màrqueting digital i poder aplicar les principals eines de promoció i publicitat en línia a nivell internacional. Implantar un pla estratègic d'Internet a nivell internacional a l'empresa Conèixer experiències d'èxit i casos reals d'aplicació d'empreses a Internet. Cercar la informació sobre mercats a Internet, i gestionar la informació per poder prendre millor decisions

Destinataris

El Màster de Màrqueting Digital Internacional es dirigeix especialment a:
  • Professionals del màrqueting que vulguin dissenyar noves estratègies a través d'Internet i les noves tecnologies.
  • Experts en comunicació que vulguin especialitzar-se en el món digital.
  • Llicenciats o professionals amb experiència que desitgin desenvolupar la seva carrera en l'àmbit digital de l'empresa.
  • Emprenedors que vulguin crear la seva pròpia empresa online.

Requisits

Llicenciats i graduats universitaris, graduats amb títol propi d'universitat i, diplomats, enginyers tècnics, arquitectes tècnics o professionals en funció de l'especialització, característica i contingut del programa. En aquest últim cas, si no disposen de titulació universitària, la titulació obtinguda serà un diploma d'ESCI Experiència professional mínima de 2 anys en activitats de caràcter internacional Presentació de la documentació: - Formulari de sol·licitud d'admissió - Carta de motius pels quals es vol realitzar el programa - Currículum Vitae - Fotocòpia DNI o passaport - Fotocòpia del títol universitari - Expedient acadèmic - Fotografia mida carnet Els títols universitaris i expedients acadèmics estrangers han d'estar degudament legalitzats per via diplomàtica o postil·lats

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Octubre a juny.

Titulació obtinguda

Màster en Màrqueting Digital Internacional

Pràctiques

L?MMDI és un màster professional, de manera que no hi ha cap període de pràctiques. Hi ha, això sí, un servei gratuït d?assessorament professional que pot revisar i corregir el currículum professional

Promocions

El Màster de Màrqueting Digital Internacional d'ESCI-UPF pot pagar-se de manera fraccionada. Pregunta les condicions en el moment de fer la inscripció. En tots els casos, el pagament de la totalitat de la matrícula has de satisfer-abans del 30 de maig, durant el tercer trimestre del màster.

Tenen dret a descompte els alumni d'ESCI-UPF i els de la Universitat Pompeu Fabra. Per conèixer altres descomptes, contacta amb nosaltres.

També hi ha la possibilitat de bonificar, per mitjà de la Fundació Tripartita, la totalitat o part del màster a través de l'empresa de cada candidat o candidata

Borsa de treball

Tots els alumnes podran optar a la borsa de treball d?Alumni si entren a formar part d?aquesta associació d?antics alumnes d?ESCI-UPF.

Horari

Divendres de 16.00h a 21.00 i Dissabtes de 09.00h a 14.00h
Màster en Màrqueting Digital Internacional
ESCI Escola Superior de Comerç Internacional - Universitat Pompeu Fabra
Campus i seus: ESCI Escola Superior de Comerç Internacional - Universitat Pompeu Fabra
ESCI Escola Superior de Comerç Internacional - Universitat Pompeu Fabra
Passeig Pujades, 1 08003 Barcelona
Cursos més populars
X