IL3 - Universitat de Barcelona

Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic

IL3 - Universitat de Barcelona

Màster
On-line
1500 Hores
3.970 €

Descripció

La valoració del dany corporal és l'activitat mèdica que avalua les lesions, incapacitats, seqüeles i perjudicis derivats d'accidents o de malalties a fi de determinar una indemnització justa.Els àmbits que comprèn la medicina avaluadora i el peritatge mèdic són amplis, segons el tipus d'accident o l'origen de la malaltia. El Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic està orientat a l'actualització de tots els àmbits de pericial mèdic, amb un èmfasi especial en les incapacitats laborals. El Màster és 100% on-line, llevat de l'examen final, que és presencial a escollir entre diverses ciutats espanyoles o de l'Amèrica Llatina.En accidents laborals o de trànsit, en agressions o lesions per causes vinculades a tercers, o en qualsevol altra mena d'afectació sobre la integritat física o mental, cal dur a terme una valoració física per poder reclamar el dolor o dany sofert de forma independent o addicional a les prestacions socials o privades que corresponguin.En l'entorn laboral, algunes empreses disposen d'un servei de prevenció, en què el metge del treball s'encarrega del control de la salut dels treballadors. Tanmateix són freqüents les discrepàncies sobre l'existència prèvia d'una malaltia, o si aquesta pot ser derivada de l'actuació laboral. En aquests casos, cal l'avaluació independent d'un pèrit mèdic.Les avaluacions també poden ser útils en casos mèdics legals. A més de comparar el cas amb la jurisprudència mèdica i legal vigent, la detecció d'una possible negligència mèdica requereix estudiar acuradament l'historial clínic del pacient i contrastar diagnòstics.Si ets llicenciat en Medicina i Cirurgia i vols exercir com a metge inspector d'un EVI (Equip de Valoració d'Incapacitats), de l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques), o com a pèrit mèdic, ja sigui independent, d'una mútua d'accidents de treball i malalties professionals o d'una companyia d'assegurances, aquest és el teu màster.

Veure més

Temari del curs

1. Organització i legislació
1.1. Organització dels serveis d'inspecció.
1.2. Organització sanitària.
1.3. Mútues d'accidents laborals i malalties professionals.
1.4. Invalidesa i incapacitats laborals.
1.5. Sistema públic d'avaluació.
1.6. Responsabilitat sanitària.
1.7. Bioètica. L'ètica i l'avaluació.

2. Valoració del dany corporal
2.1. Conceptes bàsics de la valoració dels danys corporals.
2.2. Mètodes de valoració del dany corporal.
2.3. Avaluació de l'aptitud per a la conducció de vehicles de motor.
2.4. Valoració del dany corporal en dret penal, civil, laboral i contenciós administratiu.
2.5. Valoració de les discapacitats o minusvalideses.
2.6. Valoració de l'aptitud per a la pràctica de l'esport.
2.7. Valoració de la incapacitat a les pòlisses d'assegurança.
2.8. Sistemes de valoració dels danys personals originats per accidents de trànsit.
2.9. Avaluació de l'aptitud psicofísica a les Forces Armades.

3. Salut laboral i serveis de prevenció de riscos laborals
3.1. Gestió d'un servei de prevenció.
3.2. Medicina del treball i promoció de la salut des d'un servei de prevenció.
3.3. Higiene industrial.
3.4. Seguretat industrial.
3.5. Psicologia laboral.
3.6. Ergonomia.
3.7. Accidents laborals i malalties professionals.
3.8. Toxicologia general.
3.9. Epidemiologia laboral.
3.10. Estudi dels llocs de treball. Professiogrames.

4. Patologies mèdiques per especialitats i la seva avaluació
4.1. Cardiologia.
4.2. Valoració del pacient amb infecció VIH.
4.3. Transplantaments.
4.4. Valoració en oftalmologia.
4.5. Avaluació dels trastorns mentals.
4.6. Patologia respiratòria.
4.7. Neurologia.
4.8. Valoració de l'aparell locomotor.
4.9. Dermatologia.
4.10. Medicina Avaluadora en ORL.
4.11. Nefrologia.

5. Projecte final
5.1. Examen final presencial
Veure més

Destinataris

Adreçat als llicenciats/des en Medicina i Cirurgia que desitgin ampliar els seus coneixements o especialitzar-se en aquesta disciplina.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Durada

Inici curs: 05 novembre 2015.
Final curs: 17 desembre 2016.

Objectius

La realització d'aquest màster, et facilitarà:


Dur a terme les funcions professionals com a pèrit mèdic en valoració del dany corporal en accidents de trànsit.
Fer una valoració de l'aptitud laboral dels treballadors a fi de determinar si presenten alguna incapacitat temporal o permanent per dur a terme la seva activitat.
Valorar les discapacitats (minusvalideses) i la seva repercussió.
Desenvolupar funcions com a metge inspector d'un EVI o de l'ICAMS.

Titulació obtinguda

Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.

Preu

3.970 €

Avantatges del curs

Tres raons per escollir-lo:

Orientat a l'actualització de tots els àmbits de pericial mèdic, amb especial èmfasi en el tema de les incapacitats laborals.
Programa altament reconegut i valorat per diversos col·legis professionals de metges per obtenir l'acreditació de perit mèdic.
Desenvolupat 100% on-line, a excepció de la sessió presencial de l'examen final, que es convoca amb opció a triar entre diverses ciutats d'Espanya o de Llatinoamèrica: Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Bogotá o Buenos Aires.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic