Màster en Microbiologia per a les Indústries Alimentàries i Afins

Descripció

El Màster en Microbiologia per a les Indústries Alimentàries i Afins és presencial a Barcelona.

Temari

Microbiologia General (80 hores: 60 h teoria i 20h pràctica)
1. Introducció a la microbiologia
2. Els microorganismes: definició i tipus: els bacteris, els virus, els fongs i els paràsits
3. L'estructura bacteriana
4. El creixement microbià
5. El cultiu i aïllament de microorganismes
6. L'anàlisi microbiològic
7. Desinfecció i esterilització
8. Taxonomia bacteriana
9. Els bacteris gramnegatius
10. Els bacteris grampositius
11. Els fongs: floridures i llevats
12. Els virus
13. Els paràsits eucariotes: unicel·lulars i multicel·lulars
14. Seminaris i conferències
15. Pràctiques de laboratori

Microbiologia Industrial (32 hores teòriques, 8 hores seminaris, 40 hores pràctiques)
1. Gestió i organització en el laboratori microbiològic
2. Mètodes analítics
3. La validació dels mètodes i la qualificació dels equips
4. Aplicació de les validacions a cada tipus de paràmetre microbiològic

La biotecnologia microbiana (32 hores teòriques, 8 hores seminaris, 40 hores pràctiques)

Microbiologia alimentària (80 hores: 40 teòriques, 40 hores pràctiques)

1. Fonaments legals de la higiene alimentària
2. La legislació espanyola
3. El món microbià i els aliments
4. Les toxiinfeccions alimentàries
5. Les anàlisis d'aliments, aigua, superfícies de treball i ambients
6. Metodologies
7. El sistema de seguretat i qualitat alimentària APPCC
8. Les Guies pràctiques de la higiene correcta
9. La conservació dels aliments

Destinataris

A llicenciats o enginyers amb nocions bàsiques en algunes de les següents àrees: Biologia, Farmàcia, Biotecnologia, Alimentació i / o Veterinària.

Metodologia

Per a les sessions pràctiques al laboratori s'haurà de portar bata i ulleres de seguretat.

Durada

320h classes teòriques i de pràctiques en els laboratoris de IUCT. 200 h treballs pràctics personalitzats. 150 h treball final de màster. 380 h pràctiques en empreses o un projecte de fi de curs. 150 h memòria pràctica. Del 16 gener a juliol 6, 2017.

Objectius

Amb el Màster en Microbiologia es pretén aconseguir una alta capacitació teoricopràctica tant en metodologia microbiològica, com en la interpretació dels resultats analítics i en els sistemes de qualitat que s'han d'aplicar en els diferents laboratoris microbiològics. L'alumne adquirirà els coneixements necessaris en les diferents àrees on l'aplicació de la microbiologia és indiscutible, és a dir, sector alimentari, sector biotecnològic, sector ambiental. L'objectiu final del màster és que l'alumne compti amb una base sòlida que li permeti una ràpida adaptació a qualsevol laboratori microbiològic, que es pugui responsabilitzar tant de les tasques quotidianes com del desenvolupament de noves metodologies en qualsevol àrea microbiològica.

Pràctiques

Pràctiques a triar entre: 1. Pràctiques en empresa. 2. Pràctica en grup experimental. 3. Projecte innovador de final de curs. 4. Projecte creació empresa innovadora.

Promocions

Inclou el curs d'Aproximació al Món de l'Empresa (20 h), a realitzar de manera voluntària. Consultar dates i horaris.

Beques: IUCT atorgarà un ajut del 50% de Col·laboració i Pràctiques entre tots els matriculats als Màsters de l'àrea de Microbiologia. Es valorarà expedient i CV.

Professorat

Coordinador del grup: Dr. Julio Palomar (Director de la Unitat de Negoci de Salut i Alimentació de IUCT).

Horari

Teoria: De dilluns a divendres de 18 a 22 h del 16 de gener al 3 de febrer; de dilluns a divendres de 20 a 22 h del 6 de febrer al 3 de març i de dilluns a divendres de 18 a 22 h del 6 al 31 de març. Pràctiques: De dilluns a divendres de 18 a 22 h del 2 al 8 de maig i del 23 de maig al 6 de juliol.
Màster en Microbiologia per a les Indústries Alimentàries i Afins
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Campus i seus: Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Álvarez de Castro, 63 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X