Màster en Monitorització d'Assaigs Clínics i Desenvolupament Farmacèutic

Descripció

La indústria farmacèutica és el sector industrial que més inverteix en investigació a Espanya, amb una gran diferència (+ 43%) sobre el seu més immediat perseguidor. De tota aquesta inversió, més de la meitat està específicament enfocada als diferents programes relacionats amb el desenvolupament farmacèutic en general i clínic en particular, de nous medicaments. Les oportunitats d'ocupació en l'àrea de la R + D farmacèutica són elevades. Aproximadament el 10% del mercat laboral en la Indústria Farmacèutica a Espanya es dedica a funcions vinculades amb la R + D, preferentment en activitats relacionades amb la investigació clínica, sent a més ocupació altament qualificat. El desenvolupament farmacèutic és una activitat que cada vegada demanda més professionals amb formació específica i en concret tota l'àrea dels assajos clínics.

Temari

 • Drug discovery 20h.
 • Recerca de nous fàrmacs: fase desenvolupament preclínic (30 h).
 • Recerca de nous fàrmacs: fase desenvolupament industrial (40 h).
 • Estudis d'estabilitat (20 h).
 • Marc legal del desenvolupament farmacèutic (20 h).
 • Recerca de nous fàrmacs: fase desenvolupament clínic (40 h).
 • Bioestadística aplicada als assajos clínics (12 h).
 • Assaigs clínics tipus per grup fisiopatològic i terapèutic (22 h).
 • Bones pràctiques clíniques (GCP) (20 h).
 • Organització de la investigació clínica (10 h).
 • Data management i monitorització d'assaigs clínics. Aspectes pràctics (56 h).

Destinataris

El perfil de professionals demandat canvia, d'una banda la capacitació i coneixements relacionats amb les funcions de desenvolupament clínic (a nivell tècnic, científic i regulatori) i, d'altra l'acreditació de competències professionals específiques d'aquestes posicions (planificació, gestió de projectes, treball en equip). Aquest curs està dirigit a professionals de les Ciències de la Salut i afins (Metges, farmacèutics, biòlegs, bioquímics, Biotecnòlegs, Químics, Infermers, etc.).

Durada

Inici: 17 octubre 2016. inal: 18 febrer 2017 (hores realitzades al centre). 290 h classes teòriques en IUCT. 200 h treballs pràctics personalitzats. 660 h pràctiques en empreses farmacèutiques o CROs o un projecte de fi de curs. 150 h memòria

Objectius

El desenvolupament d'un medicament és un procés altament complex que ha d'acabar en la presentació del registre en l'AEMPS. La presentació del registre és la culminació d'un treball que inclou a molts professionals de l'empresa. Des de la primera idea de què i com ha de ser el nou fàrmac fins a la presentació del registre i posteriorment la seva entrada al mercat, pot passar més d'una dècada. D'altra banda, el desenvolupament d'un nou medicament varia depenent de la seva classificació com a fàrmac, és a dir, és un procés totalment diferent desenvolupar nous medicaments que medicaments genèrics o medicaments orfes, per exemple. D'altra banda, durant el procés de desenvolupament d'un medicament intervindran professionals de diferent perfil formatiu; biòlegs, farmacèutics, químics, metges, veterinaris, enginyers, etc.

Pràctiques

Les hores de pràctiques en empresa es realitzen un cop finalitzada la formació en IUCT en funció de les necessitats de l'empresa que aculli a l'alumne i solen tenir una durada de 5 mesos.

Borsa de treball

L'alumne té la garantia de tenir les pràctiques en empresa remunerades.

Professorat

Coordinador del màster: Dr. Rafael Montilla (Director del Departament de Biotecnologia Farmacèutica i de Serveis de Qualitat i Seguretat de IUCT).

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Horari

De dilluns a divendres de 18 a 22 h.
Màster en Monitorització d'Assaigs Clínics i Desenvolupament Farmacèutic
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Campus i seus: Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Álvarez de Castro, 63 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X