Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER

Màster en Nutrició i Biotecnologia Alimentària

Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER

Descripció

Màster en Nutrició i Biotecnologia Alimentària.Sistema d'avaluació:

L'avaluació del Màster s'efectua, seguint la filosofia de l'ensenyament a distància , mitjançant un mètode d'avaluació continuada. És requisit imprescindible per a l'obtenció del títol aprovar tots i cadascun dels exàmens per separat .El procés a seguir consisteix en l'avaluació dels exercicis corresponents a cada part mitjançant el següent criteri : • Valoració de cada Assignatura: La puntuació obtinguda en els exàmens , tipus test o tipus preguntes de desenvolupament , representa el 100% de la nota de cada assignatura , a excepció d'aquelles que contemplin més exercicis pràctics , la contribució sobre la nota total es detallarà en el seu moment .

 • Valoració de cada part: La nota de l'examen final representarà el 20% de la puntuació i el 80 % restant serà la nota obtinguda per la ponderació de cada assignatura .

 • Valoració del Projecte Final de Màster ( PFM )

 • La puntuació obtinguda en el Projecte Final de Màster ( PFM ) representa el 100% de la nota d'aquesta part .

 • Valoració del Màster: La nota final es calcula en funció de la càrrega lectiva de cadascuna de les parts .Veure més

Temari del curs

1 ª part: Mòduls Fonamentals
1. Bases Complementàries de Nutrició i Alimentació
2. Bioquímica Nutricional

2 ª Part: Mòduls Obligatoris
1. Nutrició
2. Biotecnologia Alimentària

3a Part: Especialització
1. Seguretat Alimentària
2. Nutrició Infantil
3. Nutrició Clínica
L'alumne ha d'escollir una d'aquestes tres especialitzacions.

4a Part: Projecte Final de Màster o Tesi de Grau
L'alumne haurà de realitzar una memòria final de màster sobre algun tema relacionat amb l'especialitat triada.

Destinataris

Dirigit a titulats universitaris en :

 • Nutrició i Dietètica

 • Tecnologia dels Aliments

 • Química

 • Biotecnologia

 • Biòlegs especialitzats en nutrició

 • Altres titulats universitaris oficials que pel seu exercici professional vulguin especialitzar-se en Nutrició i Biotecnologia Alimentària.Metodologia

Material:
Tots els alumnes matriculats ( mètode tradicional o mètode Virtual ) reben el material per a l'aprenentatge en format paper, així com un nom d'usuari i una clau d' accés al Campus Virtual sense cost addicional. D'aquesta manera, els alumnes el seguiment sigui Tradicional, si bé no podran realitzar els exàmens per mitjà del Campus Virtual, sí tindran la possibilitat de gaudir dels fòrums, documents d'interès, contactes amb estudiants de tot el món, etc.
Enviament de la documentació:
El material del Màster en Nutrició i Biotecnologia Alimentària s'envia de forma fragmentada al llarg de la durada del mateix.

Objectius


 • Adquirir una idea global de la nutrició i la biotecnologia alimentària , ser capaços d'identificar els processos metabòlics , les característiques nutricionals dels aliments , la valoració de l'estat nutricional i el tractament dietètic en diferents malalties.

 • Conèixer els avenços científics en la genòmica , proteòmica i la biotecnologia dels aliments.

 • Aprendre les últimes novetats i estudis científics realitzats per investigadors internacionals experts en nutrició . Ser capaç d'elaborar un programa d'assessorament nutricional adaptat a les necessitats individuals.Titulació obtinguda

Programa acadèmic titulat per diverses universitats de la xarxa universitària de FUNIBER.

Perspectives laborals

Professionals de Ciències de la Salut que vulguin especialitzar-se en una àrea del camp de la nutrició i la Biotecnologia alimentària.
Docent en programes d'ensenyament reglat i no reglat adreçat al personal sanitari , personal de serveis de restauració, centres d'informació al consumidor, associacions de malalts crònics, escoles, centres cívics, centres esportius, etc.

Gerents o responsables d'empreses de restauració col.lectiva de col·legis, càtering, hotels, hospitals, geriàtrics, indústries alimentàries, etc.

Investigador científic en temes relacionats amb la biotecnologia alimentària.

Tècnic en un departament d'Investigació i Desenvolupament (ID) de la indústria alimentària o farmacèutica.

Tècnic en un departament de Màrqueting de la indústria alimentària o farmacèutica.

Tècnic en un departament de Qualitat de la indústria alimentària o farmacèutica.

Comercial en empreses alimentàries amb línies de productes funcionals.

Promocions

Possibilitat de demanar una beca FUNIBER d'ajuda econòmica.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Nutrició i Biotecnologia Alimentària

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Nutrició i Biotecnologia Alimentària