Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Nutrició i metabolisme clínic

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

En l'àmbit hospitalari, l'alimentació es considera com a eina de millora de gran importància en el procés de curació dels pacients ingressats, sent un factor essencial en el control de la morbiditat i en la reducció de l'estada hospitalària.

D'altra banda, en la societat actual, apareixen cada vegada més noves patologies lligades als hàbits d'alimentació, en què els serveis de nutrició són bàsics per als processos de solució de les mateixes.La realització del màster proporciona les següents competències professionals:

 • Fomentar la Investigació en el camp de la nutrició i el metabolisme clínic com a font de coneixement i desenvolupar projectes multicèntrics amb suport metodològic suficient i independent.

 • Consolidar i actualitzar coneixements sobre tot el referent a l'atenció nutricional en l'assistència sanitària per tal d'optimitzar la qualitat de l'atenció al pacient.

 • Reconèixer les pautes claus en patologia nutricional i metabòlica i proporcionar els mitjans per a una assistència de qualitat en la qual tots els professionals coneguin les intervencions més actualitzades i amb major evidència científica per optimitzar els serveis requerits en aquestes situacions.

 • Identificar l'assoliment del benestar i la qualitat de vida del pacient, així com la cura de la salut de l'individu i de la comunitat a través d'una atenció sanitària eficient en l'àmbit de la Nutrició.

 • Saber abordar qualsevol tipus de situació d'urgència en l'àmbit endocrí metabòlic que pugui sorgir en el tractament del pacient i els diferents símptomes associats.

 • Saber dissenyar tècniques d'intervenció específiques en les diferents situacions relacionades amb els programes d'intervenció nutricional en l'àmbit sanitari.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Educació sanitària en alimentació i nutrició
 • Llet i derivats lactis.
 • Carns, peixos i ous.
 • Els greixos.
 • Llegums, cereals i tubercles.
 • Fruites, verdures i hortalisses.
 • Dolços, begudes i altres aliments.
 • Nutrició i embaràs.
 • Nutrició i lactància.
 • Alimentació en la infància.
 • Alimentació en l'adolescència.
 • Alimentació en l'ancià.
 • Nutrició i esport.
 • Consells dietètics en símptomes menors i algunes malalties freqüents.
 • Malalties més freqüents relacionades amb l'excés i dèficit d'alimentació.
 • Dieta i malalties cardiovasculars.
 • Dietes alimentàries. Perills i errors.
 • Alimentació i trastorns psicològics: anorèxia, bulímia.
 • Higiene alimentària.
 • Conservació dels aliments.
 • Additius i substàncies tòxiques.
 • Toxiinfeccions alimentàries.
 • Manipulació d'aliments.
 • Importància de la lectura de les etiquetes en els productes envasats.
 • Dieta mediterrània.
 • Mites i errors sobre alimentació.
 • Importància de l'educació nutricional.
 • Evolució del consum d'aliments a Espanya.
 • Distribució de riquesa: desajustos multifactorials. La fam al món.
Mòdul II: Novetats en diabetis: atenció integral i tractament
 • Diabetis mellitus: concepte, classificació i diagnòstic.
 • Tractament dietètic.
 • Antidiabètics orals.
 • Tractament amb insulina.
 • Diabetis mellitus infanto juvenil.
 • Hipertensió arterial i altres factors de risc cardiovascular en diabetis mellitus.
 • Complicacions agudes.
 • Complicacions cròniques.
 • Educació en diabetis.
 • Cures del diabètic en situacions especials.
 • Legislació i diabetis.
 • Recursos d'internet.
 Mòdul III: Atenció sanitària integral de l'obesitat
 • Aliments i nutrients.
 • Macro micronutrients.
 • Combustibles tissulars.
 • Alimentació de l'adult sa (RDA).
 • Taula de composició dels aliments.
 • Dieta equilibrada.
 • Definició de l'obesitat.
 • Mètodes de diagnòstic.
 • Classificació de l'obesitat.
 • Etiologia de l'obesitat.
 • Causes que amb més freqüència poden desencadenar obesitat.
 • Epidemiologia de l'obesitat a Espanya i Europa.
 • Fisiopatologia de l'obesitat.
 • Història natural de l'obesitat.
 • Epidemiologia.
 • Alteracions endocrinològiques.
 • Alteracions artromiálgicas.
 • Alteracions digestives.
 • Gestació.
 • Alteracions circulatòries.
 • Alteracions de la qualitat de vida.
 • Objectius del tractament.
 • Modalitats o formes de tractament.
 • Farmacoteràpia.
 • Cirurgia de l'obesitat.
 • És possible prevenir l'obesitat ?.
 • Nivells d'actuació en la prevenció de l'obesitat.
 • Educació per a la salut.
 • L'educació nutricional des d'atenció primària.
 Mòdul IV: Trastorns del comportament alimentari: Anorèxia i bulímia nerviosa
 • Introducció i classificació dels trastorns de conducta alimentària.
 • Concepte d'anorèxia nerviosa. Revisió històrica.
 • Anorèxia nerviosa. Epidemiologia.
 • Etiopatogènia de l'anorèxia nerviosa.
 • Clínica de l'anorèxia nerviosa.
 • Diagnòstic d'anorèxia nerviosa.
 • Diagnòstic diferencial de l'anorèxia nerviosa.
 • Tractament nutricional de l'anorèxia nerviosa.
 • Tractament psicofarmacològic de l'anorèxia nerviosa.
 • Concepte de bulímia nerviosa. Revisió històrica.
 • Bulímia nerviosa. Epidemiologia.
 • Etiopatogènia de la bulímia nerviosa.
 • Clínica de la bulímia nerviosa.
 • Diagnòstic de la bulímia nerviosa.
 • Diagnòstic diferencial de la bulímia nerviosa.
 • Tractament nutricional de la bulímia nerviosa.
 • Tractament psicofarmacològic de la bulímia nerviosa.
 • Prevenció dels trastorns del comportament alimentari.
 • Anorèxia i bulímia nerviosa.
 • Evolució i pronòstic de l'anorèxia i bulímia nerviosa.
 • Qualitat de vida en pacients afectats de trastorns del comportament alimentari.
 • Anorèxia i bulímia nerviosa.
 • Altres trastorns del comportament alimentari.
 • Trastorns del comportament alimentari i esport.
 • Històries clíniques de pacients amb trastorns del comportament alimentari.
 • Testimonis sobre trastorns de conducta alimentària.
Mòdul V: Urgències endocrinometabòliques
 • Diabetis mellitus.
 • Trastorns en el pacient diabètic.
 • Cetoacidosis diabètica.
 • Crisi hiperglucèmica hiperosmolar no cetòsica.
 • Crisi tirotóxica.
 • Coma mixedematoso.
 • Insuficiència suprarenal.
 • Feocromocitona.
 • Alteracions de l'equilibri hidroelectrolític.
 • Trastorns del sodi.
 • Trastorns del metabolisme del calci.
 • Alteracions del potassi.
 • Trastorns de l'equilibri àcid base.
 • Acidosi metabòlica.
 • Alcalosi metabòlica.
 • Acidosi respiratòria.
 • Alcalosi respiratòria trastorns mixtos.
 • Apoplexia hipofisària.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
600 Test
45 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Capacitat d'anàlisi i síntesi.
Resolució de problemes.
Capacitat d'organització i planificació.
Disseny i gestió de projectes.
Presa de decisions.
Capacitat d'aplicar coneixements.
Capacitat d'investigació.
Preocupació per la qualitat.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.
L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS.

Durada: 6 mesos mínim i 12 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Conèixer les afeccions més comunes en nutrició i metabolisme clínic i valorar les característiques socioeconòmiques que aquestes suposen en la nostra societat.

 • Millorar la formació en tractaments en nutrició clínica i conèixer els últims avenços en les teràpies utilitzades en l'assistència a aquest tipus de pacients.

 • Saber utilitzar els recursos existents, humans i materials, disponibles per al personal sanitari en les intervencions en nutrició en tots els seus nivells (prevenció primària, secundària i terciària).

 • Actualitzar els conceptes relatius al problema de les patologies relacionades amb la nutrició en el nostre entorn, de manera que sigui possible la seva comprensió tenint en compte tant els aspectes personals com socials (econòmics, polítics, culturals, etc.).

 • Adquirir els oportuns coneixements sobre programes de nutrició clínica i mantenir-les actualitzades per ajudar a fomentar nous projectes de recerca en aquesta disciplina.

 • Anteposar el benefici del pacient als seus legítims interessos personals, professionals o comercials per protegir el dret a la confidencialitat de les dades del pacient.

 • Portar a la pràctica els coneixements adquirits en el camp de la Nutrició Clínica, aplicant les peculiaritats d'aquest tipus de pacients davant la resta.

 • Millorar la qualitat d'atenció al pacient, identificant, analitzant i intentant resoldre els problemes que sorgeixen en la pràctica assistencial sanitària i en el tractament nutricional.Titulació obtinguda

Titulació acreditada per la Universidad de San Jorge, i amb possibilitat de postil·lar el títol pel Conveni de la Haia, en el cas que l'alumne estigui interessat.

Els diplomes són emesos únicament per les Universitats certificadores de les activitats formatives sense referència a cap altra entitat, empresa o similar.

Perspectives laborals

Professionals de Ciències de la Salut que vulguin especialitzar-se en una àrea del camp de la Nutrició.
Docent en programes d'ensenyament reglat i no reglat adreçat al personal sanitari, personal de serveis de restauració, centres d'informació al consumidor, associacions de malalts crònics, col·legis, centres cívics, centres esportius, etc.
Gerents o responsables d'empreses de restauració col·lectiva de col·legis, càtering, hotels, hospitals, geriàtrics, etc.
Investigador científic en temes relacionats amb l'alimentació.
Tècnic en un departament d'Investigació i Desenvolupament (R D) de la indústria farmacèutica o alimentària.
Tècnic en un departament de Màrqueting de la indústria farmacèutica o alimentària.
Comercial a empreses alimentàries o farmacèutiques amb línies de productes funcionals o amb característiques nutritives concretes.

Preu

1.495 €

Avantatges del curs

Actualització professional ajustats a barems oficials i puntuables a:
Concursos
Trasllat
Pposicions
Borses de contractació
Carrera professional
Triennis ..

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Nutrició i metabolisme clínic

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Nutrició i metabolisme clínic