Màster Oficial en Direcció d'Empreses Turístiques. Especialitat Sostenibilitat i Gestió de la Qualitat

Màster oficial
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Atès l'elevat nivell de competitivitat actual del sector turístic, d'acord amb la quantitat i varietat de l'oferta existent, la tecnificació dels mitjans aplicats i el desenvolupament de noves realitats socials, culturals i econòmiques, resulta imprescindible per a les empreses reorientar la seva perspectiva cap la satisfacció de les expectatives d'un mercat en constant evolució.

Tanmateix, donar resposta a aquest desafiament precisa de la comprensió dels factors claus que conformen i donen sentit al marc actual del sector turístic, el qual es troba en un punt d'inflexió que obliga a reestructurar l'activitat tant de l'administració pública com de l'empresa privada d'acord amb tres directrius fonamentals a nivell de gestió: optimitzar l'efectivitat dels recursos disponibles, compatibilitzar l'activitat turística amb la preservació de l'entorn i incrementar la competència de l'equip humà.

La present especialització donarà resposta a la primera de les directrius, relativa a l'optimització de l'efectivitat dels recursos a través dels continguts de canvi organitzacional i reestructuració de l'activitat empresarial a través dels sistemes de gestió de la qualitat, proposant a l'alumne l'aprenentatge teòric-pràctic de la implementació de models d'excel · lència operativa en serveis i gestió per processos que aportin les eines necessàries per garantir la millora contínua.

De la mateixa manera, aquesta formació aportarà solució a la necessitat de conjugar l'activitat turística i el desenvolupament econòmic amb la preservació de l'entorn mediambiental, social i cultural mitjançant una anàlisi multifactorial entre els continguts destacaran les claus per a la gestió territorial de les destinacions turístiques, l'aplicació de sistemes de gestió mediambiental per a la minimització de l'impacte ambiental de les empreses turístiques i el coneixement respecte a les noves tècniques i instal · lacions d'última generació, d'acord a conceptes constructius de tipus bioclimàtic.

Finalment i atès que qualsevol millora organitzacional no pot ser efectiva sense el desenvolupament paral · lel de l'equip humà que conforma i dóna sentit a la realitat empresarial, aquesta proposta formativa aprofundirà en la gestió de les persones a través de l'adequació sinèrgica de les estructures pròpies del àrea de recursos humans als sistemes de gestió de qualitat i medi ambient, mitjançant l'anàlisi de la perspectiva individual i col · lectiva de la gestió del canvi, així com del desenvolupament i potenciació de les competències necessàries per a la formació d'equips d'alt rendiment.

En definitiva, el Màster Universitari en Gestió Estratègica d'Empreses Turístiques, en la seva especialitat en "Sostenibilitat i Gestió de la Qualitat" aportarà als futurs professionals del sector les eines per assegurar la competitivitat de l'empresa turística més enllà dels límits imposats pel model de gestió actual, projectant el desenvolupament de l'activitat turística cap a la excel · lència.

Raons per cursar aquest màster

És un Màster Universitari de la Universitat de Barcelona, ??l'únic a l'Estat espanyol especialitzat en la gestió de la qualitat, el medi ambient i els recursos humans des d'una perspectiva globalitzadora i enfocada cap al sector turístic, el títol té validesa en tot el territori europeu.

El CETT és una empresa pionera en la investigació, disseny i implantació dels sistemes de gestió de la qualitat i el medi ambient, així com del desenvolupament de tècniques i metodologies per a la gestió dels equips humans, l'aplicació implica tant a les nostres unitats de negoci com a les empreses del sector turístic amb les que col · labora a través de CETT Consultors.

El quadre docent i els col · laboradors que participen en el Màster són reconeguts professionals en actiu del sector turístic. La diversitat cultural de l'alumnat del Màster possibilita un enriquidor intercanvi professional.

La metodologia d'aprenentatge s'orienta a l'acció, utilitzant metodologies de formació de tipus dinàmic i situacional que garanteixen una formació amb aplicabilitat immediata a l'entorn professional.

El CETT manté una estreta relació amb el sector empresarial i institucional del sector oferint a l'alumnat una potent borsa de treball.


Objectius

Dotar l'alumnat dels coneixements i les habilitats necessàries perquè sigui capaç de:

    
Dissenyar productes i / o serveis turístics amb els paràmetres de l'excel · lència empresarial, tenint en compte les necessitats de la clientela, el seu grau de satisfacció i els canals de comunicació, amb l'objectiu de fidelitzar, retenir i captar nova clientela.

    
Gestionar la qualitat dels productes i serveis turístics, utilitzant les diferents eines, sistemes i normes de qualitat i medi ambient disponibles.

    
Establir estratègies de desenvolupament sostenible a les empreses i les destinacions turístiques, amb la incorporació de les variables ambientals.

    
Desenvolupar competències clau per al directiu del segle XXI, des del lideratge fins a la capacitat de prendre decisions complexes, sense oblidar el treball en equip i l'adaptació multicultural.

Perspectives laborals:
El principal perfil professional és el de Director de Qualitat i Medi Ambient. Aquest càrrec té com a principal finalitat la promoció de les activitats tendents a la millora continuada de l'eficàcia i eficiència dels processos de l'organització i la satisfacció de les necessitats dels seus actors. Aquesta funció es defineix com el motor del canvi intern que dóna suport a totes les àrees internes en la definició d'estratègies, desenvolupament de processos i implantació d'accions dirigides a aconseguir resultats excel · lents, relatius a millorar la rendibilitat, l'increment de les quotes del mercat i la satisfacció dels clients, interns i externs. Alguns dels perfils de sortida millor identificats són:

    
Sotsdirector i Adjunt a Direcció d'Empreses Turísticaslos quals dins la seva funció desenvolupin activitats relacionades amb la gestió de la qualitat i el medi ambient.

    
Consultor especializadoen implantació de sistemes de gestió de qualitat i medi ambient en empreses i serveis turístics.

    
Consultor especializadoen millora de processos operatius de serveis turístics definició de mètodes de treball, control, seguiment i mesurament de processos mitjançant indicadors; disseny d'eines per a la millora contínua dels processos.

    
Tècnic asesorpara la implantació de sistemes de gestió de la qualitat i el medi ambient per a administracions públiques, etc.

Durada

Inici: 14 octubre 2013. Fi: 19 juny 2014.
Màster Oficial en Direcció d'Empreses Turístiques. Especialitat Sostenibilitat i Gestió de la Qualitat
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centre adscrit a la Universitat de Barcelona
Campus i seus: Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centre adscrit a la Universitat de Barcelona
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centro adscrito a la Universidad de Barcelona
Avda. Can Marcet, 36-38 08035 Barcelona
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centro adscrito a la Universidad de Barcelona
Avda. Can Marcet, 36-38 08035 Barcelona
Cursos més populars
X