Màster Oficial en Direcció Hotelera i de Restauració. Especialitat Direcció de Restauració

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La restauració col · lectiva, dins el sector general de la restauració, és la que ha experimentat major creixement en els últims anys. Aquest fet crea la necessitat d'adaptar i de capacitar els directius i professionals del sector per a un mercat en constant evolució, marcant nous estils de gestió adaptats a diferents col · lectius del mercat: el sanitari, el de l'ensenyament, el de l'empresa, i el de la restauració de l'oci.

Cada vegada són més les persones que mengen fora de casa, pel que el subministrament d'aliments i la higiene d'aquests centres és de gran importància, a més és imprescindible assegurar la qualitat i varietat dels menús, havent millorat la seva qualitat en els últims temps .

El present màster està especialment dissenyat perquè els seus participants puguin afrontar els reptes i oportunitats que comporta la introducció o promoció professional en el sector de la restauració comercial i per a col · lectivitats, tots dos en plena expansió. S'aborden els factors claus d'èxit d'aquest tipus de negocis com ara qualitat, preu, seguretat, control de costos, gestió de proveïdors, entre d'altres i es dota els participants de les competències directives clau per al seu correcte desenvolupament i execució.

El quadre docent, format per professors i professionals experts en aquest tipus de restauració, provinents de les millors empreses d'aquest sector, proporcionen els coneixements i pràctiques més innovadores i eficaces.


Raons per cursar aquest màster

És un Màster Universitari de la Universitat de Barcelona, ??l'únic a l'Estat espanyol sobre aquesta temàtica, amb validesa en tot el territori europeu. El màster s'ha dissenyat perquè l'alumnat assoleixi els objectius d'aprenentatge i les competències necessàries per garantir la seva eficiència en l'àmbit laboral i empresarial.

El quadre docent i els col · laboradors que participen en el Màster són reconeguts professionals i directius de contrastada experiència en empreses líders del sector. A més, el Màster es realitza en col · laboració amb la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, ??el que permet dissenyar un producte pedagògic complet i del més alt nivell.

La diversitat cultural de l'alumnat del Màster possibilita un enriquidor intercanvi professional i una visió global.
La metodologia d'aprenentatge s'orienta a l'acció i utilitza les tècniques de dinàmica de grup, el role playing i l'outdoor training, que garanteixen una formació amb aplicabilitat immediata a l'empresa.

Els coneixements adquirits durant el Màster garanteixen a l'alumnat la promoció professional en l'àmbit laboral, afavorida per l'estreta relació del CETT amb el sector empresarial i institucional del turisme i perquè ofereix a l'alumnat una potent borsa de treball.


Objectius

Els objectius principals del màster són:

    
Desenvolupar competències clau per al directiu del segle XXI, des del lideratge fins a la capacitat de prendre decisions complexes, sense oblidar el treball en equip i l'adaptació multicultural.
    
Dotar l'alumnat de les principals competències per a la direcció i la gestió dels departaments d'alimentació i begudes.
    
Desenvolupar i aplicar solucions estratègiques que responguin als reptes de la restauració comercial i de col · lectivitats en l'entorn actual.
    
Fomentar la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'àmbit de la restauració.
    
Donar a conèixer les pautes d'una alimentació saludable en les diferents etapes i situacions fisiològiques de la vida, planificar menús adequats per als diferents col · lectius i aplicar les normes adequades per a la correcta manipulació dels aliments.

Temari

ASSIGNATURES TRONCALS DEL MÀSTER (21 ECTS)

-Direcció de màrqueting (6 ECTS):

Estratègies de màrqueting
Revenue management
Gestió de vendes: e-màrqueting i noves tendències
Social Media management

-Gestió de les persones i les organitzacions (3 ECTS):

L'excel · lència en recursos humans: la gestió del capital humà i l'orientació al servei
Cross Cultural Management
Desenvolupament de competències personals i professionals

-Direcció estratègica (6 ECTS):

Disseny i implementació d'estratègies en empreses hoteleres
Anàlisi i resolució estratègica de problemes
Iniciativa i esperit emprenedor
Real State Manegement

-Direcció economicofinancera (6 ECTS):

Anàlisi economicofinancera en els establiments hotelers
Pressupost i control de gestió
Gestió dels centres d'ingrés i cost
El crèdit hoteler: anàlisi del risc i gestió del cobrament

ASSIGNATURES DE L'ESPECIALITZACIÓ (18 ECTS)

-Direcció d'operacions en restauració (6 ECTS):

L'excel · lència en operacions a l'àrea de vendes
L'excel · lència en operacions en l'àrea d'allotjament
L'excel · lència en operacions en l'àrea d'aliments i begudes
L'excel · lència en operacions a l'àrea de compres

-Catering i col · lectivitats (3 ECTS):

Particularitats de les Col · lectivitats
El Catering com a producte de restauració
Els processos en el Càtering

-Disseny i arquitectura de restauració (3 ECTS):

Àrees de l'hotel i criteris de disseny
Espais i equipaments segons la tipologia d'establiment
El desenvolupament d'un nou projecte restauració

-Gestió d'experiències (3 ECTS):

L'experiència del client com a valor diferencial
Gestió de la qualitat i excel · lència operativa
Sostenibilitat i RSC

-Innovació en productes i serveis (3 ECTS):

La innovació com a element clau
Noves tendències en Restauració
Creativitat, innovació i desenvolupament de nous productes

ASSIGNATURES D'ORIENTACIÓ (6 ECTS)

-Metodologia de la recerca (6 ECTS) *:

Principis bàsics de la investigació
Bases de la investigació qualitativa i quantitativa
Fonts d'informació
rogrames i recursos per a l'anàlisi de dades i el seu tractament

-Pràcticum especialització restauració (6 ECTS) *:

Assignatura vinculada a la realització de pràctiques en empreses de restauració per al desenvolupament de les competències professionals del màster i la seva aplicació en un entorn real.

* L'alumne ha de cursar una de les dues assignatures.

TREBALL FINAL DE MÀSTER (15 ECTS)

Aquesta assignatura pretén capacitar l'alumne per a l'anàlisi de les particularitats i problemàtiques del sector actual, mitjançant els mètodes i tècniques d'investigació adequats en cada cas. Es persegueix iniciar l'estudiant en la metodologia d'investigació perquè pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una investigació en algun aspecte concret de l'àmbit de l'hoteleria i / o desenvolupar projectes d'aplicació i transferència en empreses reals del sector.

Destinataris

El perfil d'ingrés recomanat per als futurs estudiants del Màster Universitari en Direcció i Gestió d'Empreses Hoteleres i de Restauració contempla els següents aspectes:

     Coneixements bàsics en gestió d'empreses hoteleres i de restauració.
    
     Tenir un bon nivell d'idiomes, sent una capacitació fonamental per al bon posicionament professional de l'estudiant així com per poder desenvolupar l'àmbit d'estudi a un nivell internacional.

     Estar disposat a treballar en un sector dinàmic, on es valoren la iniciativa pròpia, l'aptitud per a les relacions interpersonals, la capacitat de lideratge, de treball en equip i de gestió de projectes.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Període lectiu: d'octubre de 2013 a juny de 2014. Lliurament del Projecte Final de Màster: fins a setembre de 2014.

Perspectives laborals

Director / Gerent d'empreses o grups hotelers. Responsables de departaments corporatius de cadenes hoteleres. Caps de divisió hotelera de grups empresarials. Direcció hotelera. Director / Gerent d'Empreses de Restauració. Responsable de divisió en Aliments i Begudes (Food & Beverage). Supervisor operatiu de centres de col · lectivitats.

Horari

Dilluns, dimarts i dimecres, de 17.00 a 20.00 h.
Màster Oficial en Direcció Hotelera i de Restauració. Especialitat Direcció de Restauració
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centre adscrit a la Universitat de Barcelona
Campus i seus: Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centre adscrit a la Universitat de Barcelona
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centro adscrito a la Universidad de Barcelona
Avda. Can Marcet, 36-38 08035 Barcelona
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centro adscrito a la Universidad de Barcelona
Avda. Can Marcet, 36-38 08035 Barcelona
Cursos més populars
X