LCI Barcelona, Escola Superior de Disseny

Màster Oficial en Disseny d'Interiors Experiencial

LCI Barcelona, Escola Superior de Disseny

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
60 Crèdits
8.785 €

Descripció

El programa del Màster Oficial en ensenyaments artístics de Disseny d'Interiors Experiencial, basat en el Disseny d'Interiors Experiencial (EID: Experiential Interior Design), permet una aproximació al disseny arquitectònic d'interiors d'espais comercials, basat en els principis de la Psicologia Ambiental, del Màrqueting Experiencial o de l'UX (Experiència de l'Usuari). Així mateix, ofereix una plataforma d'investigació al voltant d'aquesta temàtica ja que es treballarà en conjunt amb els alumnes del Màster Oficial en Creació i Desenvolupament de Projectes Digitals.El Màster estableix igualment un diàleg entre el disseny de l'espai interior comercial, la interactivitat i les noves tecnologies (TIC, interacció, fabricació digital) així com la incorporació de conceptes avançats al voltant de la gestió i innovació en entorns comercials.Aquest nou màster és únic en relació a la resta de màsters impartits actualment en matèria de Disseny d'Interiors, tant per la metodologia emprada com pels seus continguts. D'una banda, proposa la creació de projectes de disseny d'Espais comercials (Retail) i el disseny d'Espais per a la hoteleria i restauració (Hospitality) i de l'altra, ofereix una plataforma de desenvolupament d'investigació al voltant del Disseny Experiencial en col·laboració amb estudiants del Màster Oficial Creació i Desenvolupament de Projectes Digitals. Aquest projecte en equip enriqueix el programa, afavorint l'intercanvi d'idees entre diferents perfils provinents de l'àmbit del disseny.
Veure més

Temari del curs

mòduls comuns

Mòdul I (6 ECTS)
Investigació per al disseny d'espais comercials

assignatures

    Tendències en disseny experiencial per a espais comercials
     Metodologies per a la investigació en disseny


objectius generals
El pla d'estudis contempla una part teòrica en la qual s'exposarà als estudiants els principals conceptes, teories i tendències a considerar per concebre projectes de disseny d'espais comercials pertinents, que aportin solucions reals i efectives a l'individu o la societat. Per mitjà de l'aplicació de la teoria a la pràctica es plantejarà als estudiants metodologies quantitatives i qualitatives d'investigació en el disseny que els presentaran àrees de possible desenvolupament de tesis en aquest camp específic.

Mòdul II (9 ECTS)
Metodologia projectual i conceptes avançats centrats en l'usuari / consumidor

assignatures

    màrqueting Experiencial
    Comunicació estratègica de marca
    Metodologia per a la innovació d'espais i serveis (Design Thinking)
objectius generals
En aquest mòdul es formarà l'estudiant en la Metodologia projectual i conceptes avançats centrats en l'usuari / consumidor, en l'àmbit de les disciplines del màrqueting experiencial i la Comunicació estratègica de marca. Aquestes activitats, al costat de la Comunicació seran essencials en la formació dels estudiants en enfrontar projectes de disseny d'espais comercials innovadors, tenint en compte conceptes com economia de l'experiència, brand experience, storytelling emocional o màrqueting experiencial.

Mòdul III (6 ECTS)

Tecnologies i materials avançats per al disseny d'espais comercials

assignatures

    Materials i sostenibilitat
    Disseny i fabricació digital


objectius generals
L'estudiant abordarà l'univers material i tecnològic relacionat amb el disseny d'espais i la construcció arquitectònica. Estudiarà i experimentarà amb les propietats dels materials, el seu comportament i característiques; se li prepararà tècnicament per classificar diferents tipologies de materials en relació a les seves característiques (mecàniques, tèrmiques, òptiques, electromagnètiques o químiques) i dels processos de producció industrial i fabricació que requereixen.

Mòdul IV (3 ECTS)
Gestió del disseny i la innovació

assignatures

    Gestió de la Innovació i Emprenedoria


objectius generals
L'estudiant aprendrà a gestionar els projectes de disseny aplicant un enfocament d'innovació i competitivitat. Saber generar idees de negoci, desenvolupar-les i fer-les viables. Li donarem les eines i el marc per crear un projecte propi, com dirigir-lo, com trobar finançament i com assegurar el projecte.

Mòduls optatius (11 ECTS)

mòdul V
Especialitat 1: Espais Retail

assignatures

    visual merchandising
    Praxis metodològica. espais retail
objectius generals
Aquest mòdul té com a objectiu la creació de nous formats de disseny d'espais comercials Retail, marcats per la creativitat i la innovació al servei de l'experiència de marca centrada en l'usuari.

mòdul V
Especialitat 2: Espais Hospitality: hotels i restaurants

assignatures

    Ideació i desenvolupament d'interacció en l'espai
    Praxis metodològica. Espais hospitality: hotels i restaurants


objectius generals
Aquest mòdul té com a objectiu, en conjunt amb els alumnes del Màster Oficial en Creació i Desenvolupament de Projectes Digitals experimentar, idear i desenvolupar mecanismes d'interacció en l'espai centrats en la indústria de l'hostaleria (Hospitality Design).

Treball final de màster

Mòdul VI (13 ECTS)

objectiu
Crear, desenvolupar i presentar un projecte de disseny avançat i innovador, de manera professional i viable
Cadascuna d'aquestes etapes serà supervisada pel professor especialista i un tutor assignat a cada estudiant, segons la tipologia del projecte.

Pràctiques externes (9 ECTS)
L'estudiant realitzarà pràctiques en empreses del sector, en què formarà part dels equips de disseny d'espais comercials, en l'àmbit del Retail o del sector de l'Hostaleria. Aquest Programa inclou la realització de pràctiques curriculars que es podran combinar amb els horaris de classe del Màster.

objectius

    Adquisició d'un saber fer professional
    Conèixer l'entorn i el context de treball
    Aprendre a treballar en equips interdisciplinaris d'una manera professional
 
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.


Realitzar autocrítica cap al propi acompliment professional i interpersonal. Treballar amb esperit emprenedor i responsable.


Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.


Dominar recursos i processos per a la investigació i generació de nous conceptes i projectes tecnològics innovadors.


Dirigir en tota la seva complexitat dels projectes de disseny d'interiors a l'elaboració de nous formats d'ambients comercials centrats en l'experiència de l'usuari.


Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.


Saber identificar les oportunitats del mercat i formular una idea emprenedora innovadora i ajustada a la realitat.

Destinataris

Dirigit a graduats superiors en disseny, llicenciats i professionals del món del disseny, l'arquitectura i la comunicació que vulguin adquirir un coneixement i una praxi professional entorn del disseny d'interiors d'espais comercials i l'hostaleria.Aquest programa ha estat creat per a tots els estudiants o professionals que vulguin adquirir les eines i metodologies relatives al Disseny d'Interiors Experiencial.

 

Requisits

Procés d'admissió:Els requisits d'accés establerts per LCI Barcelona són:    Graduat / a, o equivalent, expedit per una institució de l'Espai Europeu d'Educació.

    Superior autoritzat al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

    Graduats Superiors en Disseny d'Interiors.

    Graduats o llicenciats en Arquitectura.

    Títol Superior Oficial d'Ensenyaments Artístics en Disseny.

    Persones titulades conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació.

    Superior que hagin realitzat la prèvia homologació a un títol universitari oficial espanyol.

    Graduats o llicenciats en Ciències de la Comunicació.

    Graduats o llicenciats en comunicació social.

    Nivell B1 d'anglès.No es realitzarà cap prova d'accés. El procés d'inscripció ha d'anar acompanyat de la còpia compulsada de la titulació oficial, el currículum, una carta de motivació, un portafoli i una entrevista personal amb el Departament d'Admissions.

Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol i Anglès

Horari/Torn

Horari: Dilluns, dimarts i dijous, de 18 a 22h

Durada

Durada: 1 any dividit en 2 semestres
Dates: octubre a juliol

Objectius

El principal objectiu és formar professionals especialitzats capacitats per fer front a l'actual demanda de disseny d'espais comercials experiencials i dotar els alumnes de les eines i les metodologies de treball necessàries per afrontar els reptes propiciats pel nou paradigma de relació marca-client en el qual es tria un producte o servei per la vivència que li ofereix abans de la compra i durant el seu consum.• Espais comercials (retail): l'estudiant abordarà la problemàtica de les noves tendències en disseny d'espais comercials amb l'execució de projectes de disseny d'espais innovadors que promoguin la interacció entre marca i usuari durant el seu procés de consum.• Espais per a l'hostaleria i restauració (hospitality): els estudiants, en conjunt amb els del Màster Oficial en Creació i Desenvolupament de Projectes Digitals, formaran una plataforma d'experimentació al voltant de la ideació i el desenvolupament del disseny d'interacció aplicat a espais com hotels o restaurants.Altres objectius:

• Dotar d'eines, coneixements i aptituds per formar professionals del món del disseny d'interiors experiencial amb un enfocament interdisciplinari, un alt nivell de competitivitat i amb una metodologia basada en la praxi professional.• Integrar una metodologia de formació en disseny per a ser capaços de generar nous conceptes d'innovació al voltant de la tecnologia i la cultura digitals.• Dotar d'habilitats per a dissenyar projectes de disseny d'interiors experiencials viables.

 

Titulació obtinguda

Màster Oficial en Disseny d'Interiors Experiencial

Perspectives laborals

Disseny d'espais comercials (retail design)

Disseny de nous conceptes i formats per a espais comercials

Disseny de nous conceptes i formats d'espais per a hotels i restauració (hospitality design)

Disseny d'experiències per a espais corporatius en general

Disseny d'experiències interactives en espais comercials

Disseny d'experiències interactives en espais expositius: museografia, exposicions, estands, etc.

Disseny d'experiències interactives en espais de l'àmbit de l'hostaleria

Disseny de narratives de la Identitat visual corporativa en l'espai

Direcció d'art de projectes d'interiorisme i disseny de l'espai

Direcció creativa i artística per marques en l'àmbit del retail i l'hostaleria

Gestió del disseny i la innovació en projectes especialitzats en l'àmbit del retail i l'hostaleria

Preu

8.785 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Oficial en Disseny d'Interiors Experiencial

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Oficial en Disseny d'Interiors Experiencial