LCI Barcelona, Escola Superior de Disseny

Màster Oficial en Disseny de Producte Tecnològic

LCI Barcelona, Escola Superior de Disseny

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
60 Crèdits
9.785 €

Descripció

El Màster en Ensenyaments Artístics en Disseny de Producte Tecnològic forma un perfil professional especialitzat en matèria de disseny de producte, centrat en l'experiència del consumidor mitjançant l'ús de les noves tecnologies.El pla d'estudis contempla una part teòrica en la qual s'exposarà als estudiants els principals conceptes, teories i tendències a considerar per concebre projectes de disseny de productes tecnològics, que aportin solucions reals i efectives a l'individu o la societat. Es formarà l'estudiant tant en la metodologia projectual i conceptes avançats centrats en l'usuari / consumidor, com en tots els aspectes tècnics de materials i processos de producció vinculats al disseny de productes tecnològics.Els estudiants podran optar així entre dos mòduls d'especialització diferents: wearables (tecnologies vestibles) i productes per a l'hàbitat contemporani. Mentre els wearables (tecnologies vestibles) estan estretament vinculats a la moda i sobretot als productes vinculats al cos ia camps d'aplicació com l'esport, salut, entreteniment i benestar, els productes per a l'hàbitat contemporani afronten àmbits estretament vinculats amb l'confort, la seguretat de la llar, la comunicació, les noves formes de convivència i els nous formats de l'hàbitat.Aquest nou programa és únic en relació a la resta de màsters de Disseny de Producte Tecnològic ja que vincula l'experiència de l'usuari amb el producte i al seu torn amb l'espai, recolzant-se en les noves tecnologies com a eina d'interacció.
Veure més

Temari del curs

mòduls comuns
Mòdul I (6 ECTS)
Investigació per al disseny de producte

assignatures

    Tendències en el disseny de productes tecnològics
    Metodologies per a la investigació en disseny de producte


Mòdul II (9 ECTS)
Metodologia per a la innovació en productes tecnològics

    assignatures
    Innovació i creativitat
    Anàlisi de la sostenibilitat
    Metodologia del projecte


Mòdul III (9 ECTS)
Desenvolupament i producció de productes tecnològics

assignatures

    Tecnologies per al disseny de producte
    Materials i Smart tèxtils
    Disseny i fabricació digital


Mòdul IV (3 ECTS)
Gestió del disseny i la innovació

assignatures

    Gestió de la innovació i l'emprenedoria


Mòduls optatius (11 ECTS)

mòdul V
Especialitat 1: Wearables (tecnologies vestibles)

assignatures

    Teoria i tendències en tecnologia aplicada als productes portables
    Praxis metodològica: Disseny de productes portables


mòdul V
Especialitat 2: Productes per a l'hàbitat contemporani

assignatures

    Teoria i tendències en smart products per l'hàbitat.
    Praxis metodològica: Disseny d'smart products per a l'hàbitat


Treball final de màster

Mòdul VI (13 ECTS)

objectiu
Crear, desenvolupar i presentar un projecte de disseny avançat i innovador, de manera professional i viable.

Cadascuna d'aquestes etapes serà supervisada pel professor especialista i un tutor assignat a cada estudiant, segons la tipologia del projecte.

Pràctiques externes (9 ECTS)
Les pràctiques laborals acabaran d'aprofundir en la formació d'un perfil professional especialitzat. Dotaran a l'estudiant de gran capacitat per afrontar projectes professionals o, si ho desitja, en l'àmbit de la gestió dels mateixos. Aquest programa inclou la realització de pràctiques curriculars que es podran combinar amb els horaris de classe del Màster.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitat per crear dissenys de productes tecnològics que satisfacin els requisits tècnics i estètics.

Gestionar adequadament projectes tecnològics on participin equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

Identificar els problemes estètics, funcionals, tècnics i tecnològics que es plantegen durant el desenvolupament del projecte de disseny de producte.

Plantejar estratègies de recerca i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats, estratègies i materials.

Tenir la capacitat d'utilitzar els coneixements propis de la disciplina per establir i solucionar formalment els problemes típics del disseny de producte.

Formular idees i conceptes que seran les directrius d'un disseny del projecte tecnològic.

Planificar adequadament projectes de disseny de producte on participin equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

Destinataris

Dirigit a graduats superiors en disseny, llicenciats i professionals del món del disseny de producte que vulguin adquirir un coneixement i una praxi professional entorn del disseny de productes tecnològics innovadors, aplicat al camp dels objectes portables o productes vinculats a l'àmbit de la llar.El màster ofereix dues opcions d'especialització basades en les necessitats actuals del mercat. D'una banda l'especialitat de wearables estableix una relació entre l'usuari i l'objecte portable, on els nous usos i productes tenen un important pes d'innovació, posant l'accent en la moda i tendències en el camp de la indumentària. D'altra banda, l'especialitat de productes per a l'hàbitat contemporani, enfocada als objectes de la llar i als que l'habiten, crea un reinterpretació d'aquests espais a partir de les noves tecnologies, generant oportunitats i experiències noves.Així mateix, el màster ofereix l'oportunitat d'accedir a un programa de doctorat.

 
Veure més

Requisits

Els requisits d'accés establerts per LCI Barcelona són:    Graduat / a, o equivalent, expedit per una institució de l'Espai Europeu d'Educació Superior autoritzat al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster

    Graduats Superiors o titulació oficial equivalent en Disseny

    Graduats Superiors o titulació oficial equivalent en Arquitectura

    Graduats Superiors o titulació oficial equivalent en Moda

    Professionals o acadèmics amb experiència acreditada en l'àmbit del Disseny de Producte

    Títol Superior Oficial d'Ensenyaments Artístics

    Persones amb titulació no pertanyent a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols que acreditin un nivell de formació equivalent, prèvia comprovació per part de la direcció general competent.

    Nivell B1 d'anglès

No es realitzarà cap prova d'accés. El procés d'inscripció ha d'anar acompanyat de la còpia compulsada de la titulació oficial, el currículum, una carta de motivació, un portafoli i una entrevista personal amb el Departament d'Admissions.


Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol i anglès

Horari/Torn

Horari: Dimarts, dijous i divendres, de 18 a 22h

Durada

Durada: 1 any dividit en 2 semestres
Dates: octubre a juliol

Lloc on s'imparteix el curs

LCI Barcelona

Objectius


  • L'objectiu del Màster és oferir una formació especialitzada en el desenvolupament de nous àmbits en el disseny de producte tecnològic i d'interacció amb l'usuari, atenent a una demanda cada vegada més gran d'aquest tipus de béns de consum amb un alt component tecnològic.

  • Wearables (tecnologies vestibles) Samarretes que t'avisen si la posició de la teva esquena és correcta, polseres que t'informen de la teva salut, sabatilles que et guien per una ciutat desconeguda, i tot a temps real. Aquest és el món dels wearables o tecnologia ble. Aquesta especialitat donarà a conèixer les últimes tendències de disseny en aquest àmbit i es donaran totes les eines necessàries per poder dissenyar i col·laborar en projectes d'aquest àmbit.

  • Productes per a l'hàbitat contemporani: L'espai domèstic és cada vegada més tecnològic; la il·luminació intel·ligent, the Internet of things, etc. Tots aquests productes són una realitat i l'inici de molts més. L'especialitat productes per a l'hàbitat contemporani oferirà la possibilitat als estudiants de conèixer, experimentar, idear i desenvolupar aquest tipus d'objectes orientats a l'àmbit de la llar i els que l'habiten.Titulació obtinguda

Màster Oficial en Disseny de Producte Tecnològic

Perspectives laborals

Disseny de wearables per a la moda i l'esport

Disseny de producte tecnològic en general

Disseny d'objectes i mobiliari tecnològic per a l'habitatge

Desenvolupament de producte tecnològic

Generació de nous conceptes per al disseny de producte o servei tecnològic

Direcció artística per a projectes de disseny de producte tecnològic

Direcció creativa i artística per marques en l'àmbit de les marques de wearables

Direcció creativa i artística per marques en l'àmbit de les marques de smart products per a la llar

Product manager per a projectes de disseny de producte tecnològic

Gestió del disseny i la innovació en projectes especialitzats

Direcció del disseny i la innovació en l'àmbit del producte tecnològic

Gestió de projectes de disseny de wearables

Gestió de projectes de disseny de producte tecnològic per a l'hàbitat

Preu

9.785 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Oficial en Disseny de Producte Tecnològic

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Oficial en Disseny de Producte Tecnològic