Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Màster Oficial en Estudis territorials i de la població

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
120 Crèdits
  • Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Descripció

Els estudiants en finalitzar el Màster tindran una formació específica i especialitzada sobre els continguts fonamentals dels diversos àmbits temàtics de la geografia, la demografia i la planificació territorial, fent un èmfasi especial en les metodologies d'investigació que incorporen aquestes disciplines, així com en les habilitats per intervenir en la planificació, gestió i ordenació territorial i de la població, en la promoció econòmica i la gestió dels recursos de les corporacions locals.  

En finalitzar el Màster l'estudiant serà capaç de:  

Aplicar els coneixements teòrics, metodològics i instrumentals a l'anàlisi integrada ia la interpretació de processos i problemes espacials, així com a l'elaboració de diagnosis territorials.  
Interpretar les diversitats i les complexitats dels territoris.  
Analitzar les interrelacions dels fenòmens ambientals amb altres fenòmens de tipus econòmic, demogràfic, social i cultural.  
Comunicar de forma clara els coneixements, les conclusions i les implicacions ètiques i socials a públics especialitzats i no especialitzats.  
Demostrar els coneixements necessaris per a l'ensenyament de la geografia en els estudis secundaris i superiors.  

Tipus de màster: Universitat Autònoma de Barcelona  
Orientació: mixt  

Horari: Les classes s'impartiran en horari de tarda
Veure més

Temari del curs

Les matèries de caràcter obligatori inclouen continguts relatius a:  
Per a totes les especialitats  
Epistemologia i Metodologia de la Geografia, la Demografia i Ordenació del Territori i Desenvolupament  
Especialitat de Geografia  
Geografia humana aplicada, Geografia física aplicada, Teoria i pensament geogràfic  
Especialitat de Demografia  
Demografia regional i migracions, Anàlisi demogràfic  
Especialitat d'Ordenació del Territori i Desenvolupament  
Geografia humana aplicada, Geografia física aplicada, Estudis de planificació territorial, Mètodes i tècniques georeferenciades en geografia i ordenació del territori, Ordenació, planejament i gestió del territori.  
Les matèries de caràcter optatiu inclouen continguts relatius a:  
Especialitat de Geografia  
· Demografia regional i migracions  
· Geografia econòmica i social  
· Instruments metodològics bàsics per a l'anàlisi del territori, la població i el medi ambient  
· Estudis de planificació territorial  
· Estudis regionals i desenvolupament  
· Mètodes i tècniques georeferenciades en geografia i ordenació del territori  
· Geografia ambiental i canvi global  
Especialitat de Demografia  
· Geografia econòmica i social  
· Instruments metodològics bàsics per a l'anàlisi del territori, la població i el medi ambient  
· Metodologia demogràfica  
· Migració i demografia urbana  
· Demografia social i econòmica  
· Projectes de recerca demogràfica  
Especialitat d'Ordenació del Territori i Desenvolupament  
· Estudis regionals i desenvolupament  
· Geografia Econòmica i social  
· Instruments metodològics bàsics per a l'anàlisi del territori, la població i el medi ambient  
· Geografia ambiental i canvi global  
· Geografia del món mediterrani  
· Procés d'urbanització i la ciutat actual  
· Les àrees metropolitanes i els sistemes urbans de l'Arc Mediterrani nord-occidental  
· Espais rurals i desenvolupament local  
· Gènere, espai i societat  
· Turisme i territori  
· SIG i teledetecció per al planejament territorial  
· Geografia del paisatge  
· Recursos naturals i territori  
· Fonaments teòrics avançats de la recerca ambiental  
· Instruments de gestió ambiental  
· Metodologia avançades en la recerca ambiental  
· Geografia política i geografia de les institucions i administracions  
· Geografia de les àrees de muntanya  
· Estudis socioculturals regionals  
· Recerca psicosocial avançada  
L'estudiant haurà de complementar la seva formació amb la realització d'un Treball de recerca, pràctiques i estades professionals.  
Veure més

Destinataris

El perfil de l'estudiant requereix una formació prèvia en àmbits del coneixement relacionats a les ciències ambientals, socials, humanitats o altres afins.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Oficial en Estudis territorials i de la població

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Oficial en Estudis territorials i de la població