Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centre adscrit a la Universitat de Barcelona

Màster Oficial en Innovació en la Gestió Turística. Especialitat Gestió del Patrimoni culinari i Gastronòmic

Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centre adscrit a la Universitat de Barcelona

Descripció

La cuina com a activitat i com a sistema de coneixements i tècniques aplicats al sector de la restauració , i la gastronomia com a construcció cultural complexa , s'han convertit en els últims anys en objecte d'estudi interdisciplinari .La societat actual demana professionals que entenguin el fenomen gastronòmic com una oportunitat d'innovació i de creativitat , persones capacitades per donar resposta als canvis que s'estan produint en el món de l'alimentació , en la percepció de la cuina i les seves formes de consum , i en les activitats d'oci i turisme que se'ls associen . I tot això en un context de consolidació del concepte de "patrimoni gastronòmic" , i de creixent importància econòmica i social de la gastronomia com a recurs de desenvolupament territorial i turístic .El Màster en Gestió del Patrimoni Culinari i Gastronòmic constitueix una aproximació a l'estudi d'aquests fenòmens des d'una perspectiva multidisciplinària . Aquest plantejament involucra el coneixement del medi natural , les ciències socials , i les disciplines tècniques i científiques que poden ajudar a comprendre els fonaments de la pràctica culinària com un corpus de tècniques i coneixements específics , i els de la gastronomia en la seva més àmplia dimensió social i cultural .Els continguts s'articulen al voltant de dos eixos principals , complementaris i instrumentals entre si , que al seu torn es relacionen amb les necessitats de formació que acabem de descriure , i amb els perfils de sortida previstos : d'una banda , els aspectes tècnics i culturals de l'alimentació i la cuina , i l'altra, la valorització i la promoció turística del patrimoni gastronòmic .

Raons per cursar aquest màsterÉs un màster oficial de la Universitat de Barcelona , el primer i únic centrat en la gestió turística del patrimoni culinari i gastronòmic , amb validesa en tot el territori europeu .Ofereix ALS estudiants i estudiantes 2 itineraris Possibles : el professional (amb pràctiques en empreses i Institucions col · laboradores ) i el de recerca (amb un notable caràcter d'inici en la investigació i com previsions passar a la realizacióm d'estudis de doctorat relacionats ) .L'EUHT CETT -UB és un centre de formació líder en la generació de coneixement especialitzat mitjançant grups de recerca en turisme , cultura , territori , alimentació i cuina .El màster aborda l'estudi de les pràctiques alimentàries , de la cuina i la gastronomia des d'una perspectiva multidisciplinària , que involucra les ciències socials , les disciplines tècniques i el coneixement del medi natural , per comprendre els fonaments d'aquests fenòmens en tota la seva dimensió social i cultural .El quadre docent i els col · laboradors que participen en el màster , són reconeguts especialistes universitaris en cultura de l'alimentació , així com professionals en actiu vinculats a la gastronomia i al sector turístic .Aplica una metodologia d'aprenentatge orientada a la incorporació de coneixements , el desenvolupament de competències i l'acció , utilitzant tècniques de dinàmica de grup , role playing i outdoor training , que garanteixen una formació amb aplicabilitat immediata a l'empresa, així com la utilització d'aules de tecnologia aplicades de cuina i restauració .

ObjectiusDotar els alumnes dels conociemientos i habilitats necessaris perquè siguin capaços de:    
Comprendre els fenòmens relacionats amb la cuina i la gastronomia des de la perspectiva geogràfica , històrica , antropològica , sociològica i econòmica , i interpretar-los en tota la seva complexitat i dimensió més global .

    
Desenvolupar projectes d'anàlisi i investigació en l'àmbit del patrimoni gastronòmic per generar coneixement especialitzat , element clau dels processos d'innovació en el disseny de productes i serveis culturals millorats significativament , i de la seva organització i gestió .

    
Posar en valor els recursos gastronòmics per crear i desenvolupar projectes de promoció i gestió d'aquest patrimoni cultural , responent a les noves demandes socials en el terreny de l'alimentació i la gastronomia i en les activitats d'oci i turisme associades .

metodologiaEls mòduls del màster seran impartits per un equip d'especialistes universitaris i professionals en actiu dels àmbits de les ciències socials , la gastronomia , el turisme , l'empresa, etc . Per això , la metodologia docent contempla sessions de treball presencials de caràcter teòric - pràctic , que permetran la realització d'exercicis per a l'aplicació de conceptes i el desenvolupament de les tècniques d'anàlisi, planificació i gestió , etc .Es realitzaran estudis de cas que contribueixin a contextualitzar els conceptes tractats en cada tema . La participació permanent de l' alumne en les classes , la incentivació constant mitjançant exercicis reflexius i la resolució de casos pràctics , desenvoluparà les capacitats necessàries per a l'anàlisi i la interrelació de conceptes , objectiu principal d'un programa concebut de forma multidisciplinària .Tot el desenvolupament de les activitats proposades , es veurà complementat amb l'organització de tallers pràctics o de visites a determinades organitzacions , per conèixer de primera mà l'activitat dels professionals en actiu, que podran compartir les seves experiències amb els estudiants .

AvaluacióSeran objecte d'avaluació la participació activa de l'alumne a classe i el treball desenvolupat en la resolució de les activitats sol · licitades en cada mòdul , en correspondència amb els objectius i els continguts o temes especificats en els plans docents de cada assignatura . A això se sumarà el resultat positiu del Projecte Final de Màster ( PFM ) , imprescindible per a l'avaluació i superació.sortides professionalsLa formació i experiència professional prèvies de l'estudiant i les seves expectatives , en combinació amb les competències generals i específiques pròpies del màster , configuren en gran mesura les següents sortides professionals .    
Creadors i gestors de productes , esdeveniments i serveis turístics basats en el patrimoni culinari i gastronòmic .    
Docents i investigadors especialitzats en els aspectes culturals , històrics i socials que contextualitzen l' alimentació , la gastronomia i el turisme gastronòmic .    
Promotors experts en el patrimoni alimentari i gastronòmic del territori , vinculats a ens públics ia empreses privades , capaços de posar en valor els recursos i de dissenyar les corresponents campanyes de comunicació i promoció .    
Gestors d'empreses vinculades a la gastronomia , capaços de crear ofertes gastronòmiques sòlides , innovadores i creatives vinculades a la cultura i al territori .    
Consultors , assessors i formadors de les organitzacions , empreses i professionals de la indústria alimentària i dels negocis de restauració interessats a incrementar culturalment el valor dels seus productes i serveis gastronòmics .    
Professionals del màrqueting gastronòmic .    
Periodistes i experts en comunicació gastronòmica .

Veure més

Temari del curs

ASSIGNATURES TRONCALS DEL MÀSTER ( 15 ECTS ) :

Innovació Turística (3 ECTS )

    
Concepte i evolució
    
Models d'innovació turística
    
La innovació com la clau del desenvolupament turístic
    
Organització i gestió de projectes turístics

Màrqueting Estratègic i Operatiu (3 ECTS )

    
La gastronomia com a producte , servei i experiència
    
L'esdeveniment gastronòmic com a instrument de promoció turística
    
Gastronomia i creació de marca territorial
    
Pla de màrqueting de les destinacions gastronòmics

Comercialització i Comunicació en Turisme (3 ECTS )

    
Els nous canals de l'opinió i la comunicació gastronòmica
    
Definició de models i estratègies de desenvolupament
    
Comercialització i comunicació de projectes de turisme gastronòmic
    
Creativitat i innovació com a element de comunicació gastronòmica

Instruments d'Organització i Gestió del Turisme (6 ECTS )

    
Organització i gestió de projectes gastronòmics
    
Models i tipologies d'esdeveniment gastronòmic
    
Experiències nacionals i internacionals de valorització del patrimoni gastronòmic
    
Tècniques i instruments de creació de l'experiència gastronòmica

ASSIGNATURES D'ESPECIALITZACIÓ ( 21 ECTS ) :

Antropologia i història de l'alimentació (6 ECTS )

    
Geografia i evolució dels sistemes alimentaris
    
Símbols i significats de l'aliment . L'alimentació com a estratègia d'identificació social
    
Evolució de les pràctiques culinàries . Cuina , tradició i diversitat cultural
    
Gastronomia , comensalisme i celebració social .
    
Formació del gust i psicologia del consum alimentari
    
Concepte i claus interpretatives de patrimoni gastronòmic

Coneixement i transformació del producte gastronòmic (6 ECTS )

    
Principals famílies de productes , varietats i característiques
    
Patrimoni , territori i roducte gastronòmic
    
Avaluació sensorial i tast organolèptica del producte .
    
Marques de protecció i qualitat alimentària
    
Processos i tècniques de transformació culinària
    
Tècnica , noves tecnologies i aplicacions culinàries innovadores

Nutrició i dietètica (3 ECTS )

    
Principis de dietètica i nutrició
    
Alimentació i salut . Pràctiques correctes i equilibri nutricional
    
Influències psicològiques i socials en els trastorns alimentaris
    
Alimentació i imatge corporal

Aliimentos i territori : turisme gastronòmic (6 ECTS )

    
Geografia i economia de la producció gastronòmica
    
Geografia del turisme gastronòmic
    
Producte , territori i sostenibilitat
    
Patrimoni , recurs i producte gastronòmic
    
Nous models de desenvolupament local vinculats a la gastronomia : ciutats gastronòmiques i territoris no urbans .
    
Ecoturisme


ASSIGNATURES OPTATIVES D'ORIENTACIÓ ( 12 ECTS ) :

Aplicació i Transferència de la Innovació ( 12 ECTS ) - orientació professional -
Assignatura vinculada a la realització de pràctiques en institucions , empreses i organitzacions turístiques o gastronòmiques , per al desenvolupament de les competències professionals del màster i la seva aplicació en un entorn real .

Metodologies i Tècniques de la Investigació ( 12 ECTS ) - orientació investigadora - :

    
Principis bàsics de la investigació i del seu disseny
    
Bases de la investigació qualitativa i quantitativa
    
Programes i recursos per a l'anàlisi de dades i per al seu tractament
    
Fonts , eines i metodologia per a la investigació turística i gastronòmica

TREBALL FINAL DE MÀSTER ( 12 ECTS )

Aquesta assignatura pretén capacitar als nostres alumnes per a l'anàlisi de les problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes i tècniques d'investigació adequats en cada cas . Es persegueix iniciar l'estudiant en la metodologia d'investigació perquè pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una investigació en algun aspecte relacionat amb el patrimoni gastronòmic o la innovació en la gestió de projectes , i / o desenvolupar plans d'aplicació i transferència en empreses reals .
Veure més

Horari/Torn

Dimarts, dimecres i dijous, de 18.00 a 21.00 h.

Durada

Període lectiu: de 15 octubre del 2013 al 18 juny 2014
Lliurament del Projecte Final de Màster: fins a setembre de 2014

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Oficial en Innovació en la Gestió Turística. Especialitat Gestió del Patrimoni culinari i Gastronòmic

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Oficial en Innovació en la Gestió Turística. Especialitat Gestió del Patrimoni culinari i Gastronòmic