Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centre adscrit a la Universitat de Barcelona

Màster Oficial en Innovació en la Gestió Turística. Especialitat Gestió Turística de les Destinacions Urbans

Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centre adscrit a la Universitat de Barcelona

Descripció

L'objectiu del màster oficial en Innovació de la gestió de les destinacions urbans , és preparar professionals experts en la gestió del turisme urbà . Actualment , les destinacions urbanes són els principals receptors de turisme del món , tant les petites ciutats com les grans metròpolis ofereixen una gran quantitat i diversitat de productes i serveis turístics adaptats a tot tipus de demandes , constituint l'escenari per excel · lència del turisme del segle XXI . New York , París o Londres , o Istanbul Rio de Janeiro o Barcelona , per citar només alguns models d'èxit, esdevenen en l'actualitat una icona i un focus d'atracció turística per a qualsevol ciutadà del món .Així mateix , el saber , la cultura i la civilització humana són eminentment urbanes . La ciutat constitueix , per una banda, un gran escenari on el patrimoni monumental i arquitectònic es combina amb un ric imaginari cultural i unes maneres de vida- 1 way of life - capaços d'atraure i de seduir a milers de visitants . La ciutat esdevé , d'altra banda , el lloc o punt de trobada on el viatger o el turista pot conèixer en molt poc temps el major nombre de vivències , experiències i emocions .

La ciutat acumula museus , centres culturals i manifestacions artístiques de tota mena. És punt de trobada i marc ideal de grans esdeveniments i de realització de congressos , mítings i reunions professionals o corporatives . La ciutat és escenari de turisme de negocis , de compres , de salut i bellesa , de turisme gastronòmic i marc de vivència de les més variades experiències turístiques .Aquesta expansió creixent del turisme urbà requereix de professionals solvents que dominin el gran nombre de factors que contribueixen a l'èxit de cada destinació . És a dir , es necessiten experts en gestió de fluxos , en creació i diversificació de productes turístics , en atracció i gestió d'esdeveniments , congressos i reunions , en disseny d'itineraris urbans , en mobilitat turística , en gestió de la seguretat pública , en resolució o minimització de conflictes de convivència ciutadà - turista , entre molts perfils professionals relacionats amb la gestió del turisme urbà .Tot això s'aborda en el Màster d'Innovació de la gestió de les destinacions urbans , des de l'estudi de les característiques del destí urbà ( localització , emplaçament, història , patrimoni , monumentalitat , cultura , idiosincràsia , mode de vida i dotació d'infraestructura turística fins els problemes específics de gestió de la destinació ( governança , medi ambient urbà , sostenibilitat , mobilitat , seguretat ) . el màster compta també amb el valor afegit de conèixer de primera mà molts dels factors que han contribuït a l'èxit d'una destinació urbà com Barcelona , sense deixar de banda, però , l'estudi i el coneixement d'altres models d'èxit a tot el món , des de petites ciutats fins a les grans metròpolis .

Raons per cursar aquest màsterÉs un Màster Universitari de la Universitat de Barcelona amb validesa en tot el territori europeu .El Màster ofereix als estudiants dos itineraris possibles : el professional ( amb pràctiques en empreses i institucions col · laboradores ) i el de recerca ( amb un notable caràcter d'inici en la investigació i com a previ pas a la realització d'estudis de doctorat relacionats) .És un programa que respon a la creixent demanda en el mercat laboral de professionals capaços de crear i desenvolupar projectes de planificació i gestió del territori urbà per a un ús turístic , amb criteris de sostenibilitat social , econòmica i ambiental , i amb les habilitats per integrar-se i dirigir equips multidisciplinaris orientats a la gestió

del turisme urbà .El quadre docent i els col · laboradors que participen en el Màster són reconeguts professionals en actiu en l'àmbit de la gestió turística de les destinacions urbanes i àrees d'influència .

ObjectiusEls objectius principals del màster són :    
Treballar , amb una visió integral , les competències professionals necessàries en dos àmbits prioritaris - la gestió urbanística i la gestió turística - , aplicables a aquelles destinacions amb vocació de ser referents en el disseny de pràctiques eficaces de la gestió de l'oci i del turisme .    
Dotar de competències per utilitzar, amb una visió interdisciplinària , els mètodes i els instruments d'anàlisi , així com les eines de planificació i gestió urbanística en les destinacions turístiques ; es contemplen des de les bases del disseny , la planificació i la construcció del paisatge urbà , fins a les variables econòmiques i de màrqueting associades .    
Descriure els models interpretatius del turisme urbà analitzant les seves condicions de localització , els fluxos turístics que genera , la classificació de les ciutats turístiques amb la identificació dels seus productes , els impactes que genera el turisme , els problemes de mobilitat i l'anàlisi de les estratègies de promoció , entre d'altres aspectes .

Veure més

Temari del curs

ASSIGNATURES TRONCALS DEL MÀSTER ( 15 ECTS ) :

Innovació Turística (3 ECTS )

    
Concepte i evolució
    
Models d'innovació turística
    
La innovació com la clau del desenvolupament turístic
    
Organització i gestió de projectes turístics

Màrqueting Estratègic i Operatiu (3 ECTS )

    
Citymarketing , la gestió de marca de la ciutat
    
Estratègies de promoció de les ciutats turístiques
    
Pla de màrqueting de les destinacions urbans
    
Management turístic per a ciutats

Comercialització i Comunicació en Turisme (3 ECTS )

    
L'oferta turisticocultural urbana. De recursos a productes
    
La definició de models i estratègies de desenvolupament turístic urbà
    
La promoció i la comercialització de la destinació : la marca de ciutat
    
El manteniment de la competitivitat de la destinació turística urbà

Instruments d'Organització i Gestió del Turisme (6 ECTS )

    
Els elements configuradors i els actors de la destinació turística
    
Les tècniques i els instruments de creació de l'experiència turística
    
Del plànol i el guiatge personalitzat a l'ús de les TIC en turisme
    
Models de gestió i desenvolupament del turisme urbà

ASSIGNATURES D'ESPECIALITZACIÓ ( 21 ECTS ) :

Metròpolis i turisme . Fonaments i característiques del turisme urbà ( 12 ECTS )

    
El binomi turisme i territori . La curiositat humana com a incitació al viatge
    
Noves tendències i nous espais turístics : la ciutat com a escenari turístic
    
Recursos tangibles i intangibles . La creació dels productes de turisme urbà
    
Integració del turisme a la ciutat . Estratègies de convivència
    
El comportament , perfils i tendències de la demanda en turisme urbà
    
La seducció històrica de les ciutats . Un viatge per les ciutats turístiques

Planificació territorial i estratègies de desenvolupament en destinacions turístiques urbanes ( 9 ECTS )

    
Ordenació del territori i activitat turística . Principis generals
    
L'administració pública i la gestió del turisme . De l'OMT al govern local
    
Relació urbs i turisme . Tècniques d'avaluació de conflictes i problemes
    
La gestió del flux turístic a la ciutat : accessibilitat i mobilitat turística
    
Conflictes , problemàtiques i impactes entre el factor urbà i turístic . Espais a gestionar
    
La gestió de l'espai urbà i dels elements patrimonials
    
Claus de l'èxit i de la pervivència dels destinosturísticos urbans

ASSIGNATURES OPTATIVES D'ORIENTACIÓ ( 12 ECTS ) : ( LINK )

Aplicació i Transferència de la Innovació ( 12 ECTS ) - orientació professional -

Assignatura vinculada a la realització de pràctiques en empreses i organitzacions turístiques per al desenvolupament de les competències professionals del màster i la seva aplicació en un entorn real .

Metodologies i Tècniques de la Investigació ( 12 ECTS ) - orientació investigadora -

    
Principis bàsics de la investigació i del seu disseny
    
Bases de la investigació qualitativa i quantitativa
    
Fonts d'informació turística
    
Programes i recursos per a l'anàlisi de dades i per al seu tractament

TREBALL FINAL DE MÀSTER ( 12 ECTS )

Aquesta assignatura pretén capacitar als nostres alumnes per a l'anàlisi de les problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes i tècniques d'investigació adequats en cada cas . Es persegueix iniciar l'estudiant en la metodologia d'investigació perquè pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una investigació en algun aspecte concret de la innovació en turisme i / o desenvolupar projectes d'aplicació i transferència en empreses reals .
Veure més

Destinataris

Aquesta especialitat es dirigeix ??a professionals, llicenciats i diplomats universitaris que vulguin millorar les seves competències en gestió turística, necessàries per emprendre projectes de disseny i de gestió urbana per a ús turístic i de lleure:      turistòleg,

      arquitectes,

      urbanistes,

      paisatgistes,

      ambientòlegs,

      geògrafs,

      historiadors de l'art,

      enginyers,

      economistes,

      etc.

Veure més

Horari/Torn

Dimarts, dimecres i dijous, de 18.00 a 21.00 h.

Durada

Període lectiu: de 15 octubre del 2013 al 18 juny 2014
Lliurament del Projecte Final de Màster: fins a setembre de 2014

Perspectives laborals

Creadors i gestores de productes, esdeveniments i serveis turístics basats en el patrimoni cultural i el territori.
Consultors, assessors i creadores de projectes de planificació i gestió del territori urbà per a ús turístic.
Investigadores i creadores de productes i serveis turístics sota Criteris d'eficiència productiva i adaptació als nous gustos dels consumidors.
Gestores en processos i transformació urbanes des de l'àmbit turístic i del Planejament de les ciutats.
Docents i investigadores vinculats als aspectes territorials i gestió de Destinacions turístiques urbanes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Oficial en Innovació en la Gestió Turística. Especialitat Gestió Turística de les Destinacions Urbans

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Oficial en Innovació en la Gestió Turística. Especialitat Gestió Turística de les Destinacions Urbans