Màster Oficial d'Intervenció e Investigació en Patologia del Llenguatge

Màster oficial
Presencial
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El màster d'Intervenció i Recerca en Patologia del Llenguatge: Sordesa i Trastorns Neurològics té com a objectiu general capacitar l'estudiant a intervenir i investigar en l'àmbit dels trastorns logopèdics causats per la sordesa o per lesions i malalties neurològiques. El perfil competencial de la persona titulada inclou la comprensió de les diferents proves d'exploració i avaluació d'ambdós tipus de dèficits, la capacitat de dissenyar la intervenció més adequada per desenvolupar les capacitats lingüístiques de les persones afectades i la seva integració en l'entorn social, i la generació de coneixement mitjançant la investigació en els dos àmbits esmentats, desenvolupant paral · lelament les capacitats de decisió, reflexió i crítica i les habilitats d'aprenentatge autònom.

Temari

Comunicació i Llenguatge en Sordeses
Comunicació i Llenguatge en Trastorns Neurològics
Treball de Fi de Màster
Factors de Risc i Protecció en Psicopatologia del Desenvolupament
Metodologia d'Investigació. Mètodes Quantitatius
Perspectives Discursives a la Investigació Social
Anàlisi Crítica de l'Estat Actual del Coneixement
Estratègies en Intervenció en les Dificultats en l'Adquisició del Llenguatge
Estratègies en Intervenció en Neurologia
Models Estadístics i Psicomètrics
Pràctiques Externes

Destinataris

El perfil de l'estudiant d'aquest màster és el d'un professional del camp educatiu i / o sanitari que vulgui complementar la seva formació en el camp de la patologia del llenguatge en la seva vessant més neurològica o en el coneixement de la deficiència auditiva, tant per perfeccionar la intervenció com la investigació. L'opció investigadora s'adreça també als professionals d'altres disciplines com la lingüística, la sociologia, l'antropologia, la medicina o la psicologia que vulguin-des de la seva perspectiva-col · laborar en l'avanç del coneixement de la patologia del llenguatge.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català (40%), castellà (40%) i anglès (20%).

Preu

Consulteu el preu
45? per crèdit (estudiants UE o residents). 113? per crèdit (estudiants no residents).
Campus i seus: Facultad de Psicología (UAB)
Facultad de Psicología (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X