Màster Oficial d'Investigació en Sociologia Aplicada

Descripció

La formació pluridisciplinària i generalista dels sociòlegs els converteix en professionals polivalents en l'àmbit de les ciències socials. Així, les tasques que realitzen s'ubiquen tant en el camp de l'empresa privada com en l'administració pública i de les ONG.
Segons el Llibre Blanc del Grau de Sociologia, encarregat pel Ministeri d'Educació i els estudis d'inserció laboral del Col · legi de Llicenciats i Doctors en Sociologia, la inserció professional es dóna en:

L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Dins de la pròpia administració:
- Disseny de plans de previsions.
- Tècnics d'administració general.
- Assessorament a càrrecs polítics ia grups parlamentaris.
- Gestors de recursos humans i de polítiques de personal.
- Agents de desenvolupament local i comarcal.
- Disseny, avaluació i seguiment de polítiques públiques.
- Anàlisi i explotació de dades.
- Assessoria social.
- Peritatges judicials.
- Docència en l'ensenyament secundari i universitari.

Serveis que l'administració ofereix als ciutadans:
- Estudis sobre col · lectius (vellesa, migracions ...).
- Planificació de polítiques sectorials dels serveis socials.
- Estudis sociològics sobre barris, sectors de població ...
- Gestió de serveis i d'equipaments culturals.
- Planificació sociocultural.
- Planificació i gestió turística.
- Orientació laboral.
- Avaluació i intervenció en serveis sanitaris.
- Disseny de polítiques educatives.
- Gestió i planificació esportiva.
- Planificació urbanística.
- Mediació i resolució de conflictes.

LES ONGs
Dins de la mateixa ONG:
- Coordinació i direcció d'ONG.
- Gestió de centres de recursos: centres de documentació, base de dades, videoteques, hemeroteques ...
- Planificació de serveis: informació i formació de voluntariat.
- Disseny, assessoria i avaluació de projectes i de programes.

Dels serveis que l'ONG ofereix als ciutadans:
- Assessoria d'àmbits de treball: educació, salut, desenvolupament urbà, habitatge, drets humans, desenvolupament integral ...
- Estudis sobre temàtiques específiques: marginació, ocupació, cooperació internacional, joventut, tercer món, medi ambient ...
- Estudis sobre població: dones, gent gran, joves, infants, refugiats ...

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català, anglès i francès

Preu

Consulteu el preu
45? per crèdit (estudiants UE o residents). 113? per crèdit (estudiants no residents).
Màster Oficial d'Investigació en Sociologia Aplicada
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia (UAB)
Campus i seus: Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia (UAB)
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia (UAB)
Edifici B, Campus de la UAB 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X