Màster oficial en prevenció i gestió de riscos a la comunitat

Màster oficial
Oficial / homologat
Semi-presencial
2 anys
Consulteu el preu

Descripció

Aquest Màster vol formar professionals que, des d'una perspectiva interdisciplinària, coneguin, planifiquin i dissenyin estratègies per a la prevenció i gestió del risc a la comunitat.
 
Als EEUU hi ha força Universitats que ofereixen cursos d'organitzador comunitari per preparar un tipus de treball que es duu a terme tant des de la comunitat com des de l'Administració i que requereix d'una formació interdisciplinària (jurídica, educativa, sociològica, antropològica, social, psicològica, etc.). I ho fan des d'un punt de vista que, malgrat sembli local, en realitat té un àmbit d'actuació en xarxa i comporta un impacte global (Glocal).
 
Quan es va dissenyar i es va aprovar aquest Mestratge (ara fa més de dos anys) no es tenia consciència de l'actualitat que tindria una formació integral d'aquest tipus, sobretot a partir de la declaració del President Obama sobre la seva educació: la millor formació que havia tingut no havia estat a la Universitat sinó com a organitzador comunitari en un barri del Sud de Chicago.
 
Efectivament, la consciència dels nous perills per a la vida i la salut han estat producte, primordialment, dels moviments socials, de l'educació comunitària i de l'activisme de la comunitat que han fet aflorar moltes de les amenaces que afecten a la seguretat integral de l'individu o seguretat humana. I cal dir que aquest enfocament es fa des d'una perspectiva no estatocèntrica sinó humanocèntrica on la nova Administració pública no pot treballar "sobre" la comunitat ni "sobre" els ciutadans, sinó que ha de treballar "amb" la comunitat activa... (i viceversa).

Temari

El pla d'estudis consta de 60 ECTS que es realitzaran al llarg d'un curs acadèmic, en dos semestres de 30 ECTS cadascun.
 
El màster s'estructura en 5 mòduls obligatoris (alguns d'ells relacionats amb drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, amb els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i amb els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics), 1 mòdul optatiu a triar entre pràctiques professionals o pràcticum, i el treball de fi de màster.
 
La modalitat d'ensenyament serà semipresencial, amb la flexibilitat requerida d'acord amb el plantejament de l'Espai Europeu d'Educació Superior. La metodologia docent implica, a més de les classes magistrals, suport de materials impresos, mitjans audiovisuals i telemàtics, i seminaris.

Destinataris

A diplomats i diplomades en educació social i treball social, llicenciats i llicenciades en criminologia, dret, psicologia, pedagogia, sociologia... A altres titulats i titulades , prèvia sol•licitud a criteri de l'òrgan d'admissió.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català
Campus i seus: Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
c/Santaló 37 08021 Barcelona
Cursos més populars
X