Màster Oficial de Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Descripció

El perfil ideal de l'estudiant, des del punt de vista personal, implica que tingui interès en qüestions relacionades amb les Relacions Internacionals en sentit ampli (polític, econòmic, jurídic, cultural, social, etc.). S'ha de tractar d'un estudiant especialment motivat, amb capacitat d'iniciativa i de treball en equip amb persones de diferents nacionalitats. Aquests estudiants han d'acreditar un coneixement de l'anglès equivalent al nivell B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

Des del punt de vista acadèmic, el Màster va dirigit especialment a estudiants procedents de l'àmbit de les ciències socials, les humanitats o les ciències ambientals, que puguin acreditar que en el curs dels seus estudis previs han rebut una mínima formació en qüestions internacionals.

Temari

El Màster consta de 3 especialitats:

Seguretat i Desenvolupament. En el món actual, seguretat i desenvolupament, els dos grans béns públics que han de proporcionar els estats, estan directament relacionats. La conflictivitat, la construcció de la pau, el desenvolupament social i econòmic adquireixen una dimensió global i integradora que obliga a una anàlisi multidisciplinar. Per poder dur a terme aquesta anàlisi, imprescindible per actuar sobre el terreny, cal un coneixement i comprensió profunds dels models teòrics i de les experiències pràctiques més rellevants relacionades amb la seguretat i el desenvolupament. També cal tenir la capacitat per analitzar les dinàmiques conflictives, així com les de cooperació en processos de negociació o de construcció de la pau. Els actors implicats en aquestes dinàmiques són també cada vegada més plurals, el que obliga, un cop més, a donar una dimensió pluridisciplinar tant a les teories com a les eines i metodologies d'anàlisi i de treball. Així mateix, en aquesta especialitat s'incentivarà la comparació entre diferents casos d'estudi en regions diverses perquè l'alumne adquireixi la capacitat d'analitzar i treballar en contextos diferenciats.

La Unió Europea en el Món. Resulta de vital importància entendre el paper creixent de la UE al món en el període postguerra Freda tenint en compte la seva configuració com a potència política rellevant (ja ho és a nivell econòmic) en el sistema internacional, i com un possible referent o model a seguir per la resta d'estats (en un context de reposicionament d'Estats Units i d'aparició de noves potències emergents). És per això que cal analitzar no només la política exterior de seguretat i defensa de la UE (el vessant "militar" de la Unió), sinó també la seva participació i articulació a diversos organismes internacionals multilaterals (NN.UU., OMC, etc .), així com la seva actuació geoestratègica a diverses regions del món (Àsia, Mediterrània, Amèrica Llatina, etc.).

Estudis Regionals. En el context de globalització en què vivim, l'anàlisi de les relacions internacionals exigeix ??cada vegada més ser capaç de distingir els trets i dinàmiques distintius de les diferents regions del món. És impensable avui en dia que un analista o professional de les relacions internacionals no pugui actuar en diferents contextos, per això cal donar unes eines que permetin aprofundir el coneixement de forma independent. Les regions abordades en aquesta especialitat són molt diferents entre si, però comparteixen la seva rellevància per a les relacions exteriors polítiques, econòmiques, socials, migratòries, etc. de Catalunya i Espanya, i així mateix permeten obrir un ventall molt diversificat de característiques i dinàmiques vinculades a les relacions internacionals en general, així com als camps de la seguretat i el desenvolupament.

Destinataris

El perfil ideal de l'estudiant, des del punt de vista personal, implica que tingui interès en qüestions relacionades amb les Relacions Internacionals en sentit ampli (polític, econòmic, jurídic, cultural, social, etc.). S'ha de tractar d'un estudiant especialment motivat, amb capacitat d'iniciativa i de treball en equip amb persones de diferents nacionalitats. Aquests estudiants han d'acreditar un coneixement de l'anglès equivalent al nivell B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

Des del punt de vista acadèmic, el Màster va dirigit especialment a estudiants procedents de l'àmbit de les ciències socials, les humanitats o les ciències ambientals, que puguin acreditar que en el curs dels seus estudis previs han rebut una mínima formació en qüestions internacionals.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà (70%), Anglès (30%)

Preu

Consulteu el preu
45? per crèdit (estudiants UE o residents). 113? per crèdit (estudiants no residents).
Màster Oficial de Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia (UAB)
Campus i seus: Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia (UAB)
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia (UAB)
Edifici B, Campus de la UAB 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X