Màster ONLINE en direcció d'Allotjaments Turístics

Màster
On-line
entre 2500 € i 5000 €

Descripció

Inverteix en el teu futur i forma't com a Executiu i Directiu Turístic amb el Màster Online en Adreça d'Allotjaments Turístics, un programa que proporciona als participants un sòlid coneixement de les tècniques i estratègies més innovadores de gestió empresarial aplicades a l'Adreça d'Hotels, Adreça de Spas i Balnearis, Adreça Apartaments Turístics, etc.

OBJECTIUS DEL MÀSTER

Dotar als alumnes d'eines actuals i innovadores per fer front a les necessitats de l'empresa actual.
Gestionar els reptes que el sector de l'allotjament turístic demanda en un entorn cada vegada més canviant.
Capacitar als participants per al treball en equips multidisciplinaris integrats per persones de diverses procedències geogràfiques, professionals, acadèmiques i culturals.

METODOLOGIA ONLINE
El Màster Online en Adreça d'Allotjaments Turístics disposa de la seva pròpia plataforma Euroaula 2.0, on es combinen les sessions de teoria amb activitats, pràctiques, exercicis, anàlisis i discussió de casos reals d'empresa, tests autoevaluables i continguts multimèdia.
Els professors estan sempre online al llarg de tot el programa, i juntament amb els tutors ajuden a l'alumne a interactuar amb els diferents blogs i fòrums, fent especial èmfasi en tot l'entorn col·laboratiu Web 2.0 aplicat al sector del Turisme.

TITULACIÓ CRÈDITS
Doble titulació: expedida per la Universitat de Girona, i per l'Escola Universitària de Turisme Euroaula. 60 ECTS
LLOC DE REALITZACIÓ CALENDARI
Campus Virtual Euroaula 2.0 Curs acadèmic 2009 - 2010

EQUIP DOCENT
La qualitat del Màster Online està garantida, ja que l'equip docent integrat per doctors, llicenciats, directius turístics i professionals en actiu té un reconeixement professional i pedagògic constatat en el camp universitari i en la gestió de les empreses turístiques, així com una àmplia experiència docent online.

Temari

INTRODUCCIÓ A l'ACTIVITAT TURÍSTICA
Fonaments de l'Activitat Turística
Recursos i Destinacions Turístiques
ADREÇA HOTELERA
Establiments hotelers: conceptes i classificació Hotels de ciutat, residencials, vacacionals…
Explotació d'hotels: arrendament, franquícia,
marca de referència, etc.
Ràtios per a una correcta gestió hotelera: preu
mitjà, ocupació, REVpar, REVpor, etc.
Cadenes hoteleres: organització Estratègies de creixement i internacionalització
Estructura i Equipaments Processo d'obertura d'un hotel
ADREÇA DE MÀRQUETING
Gestió de Màrqueting en Empreses Turístiques Gestió de Màrqueting en Destinacions Turístiques
Pla de Màrqueting: planific. estratègica i operativa Revenue & Yield Management
Tècniques de Comunicació RRPP en el sector turístic
ADREÇA ESTRATÈGICA
Anàlisi externa/intern de l'empresa turística Fusions i adquisicions d'empreses turístiques
Estratègies d'integració, diversificació i
internacionalització
Estratègies de cooperació entre empreses turístiques:
principals aliances
ADREÇA D'OPERACIONS
Gestió de compres
Relació amb Proveïdors
Disseny, organització i planificació de les àrees
operatives d'un establiment turístic (reserves,
dpto. comercial, food & beverage, …) Processos i Gestió d'Inventaris
Dret Tributari i Fiscalitat en Alojam. Turístics Legislació d'empreses d'Allotjaments Turístics
ADREÇA D'ALTRES ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
Direcció i gestió d'Apartaments Turístics Direcció i gestió d'Aparthoteles
Direcció i gestió de SPAs ‐ Balnearis Direcció i gestió de Càmpings
Direcció i gestió de Creuers Direc. i Gest. Resorts en el Carib (All Included)
Direcció i gestió de Cases Rurals Turisme Sostenible
ADREÇA FINANCERA
Comptabilitat Planificació i Control: Costos
Anàlisi Financera Optimització de la Inversió i el Finançament
Pressuposats Gestió Pressupostària
NOVES TECNOLOGIES APLICADES Al SECTOR TURÍSTIC
Comercialització Serveis Turístics per Internet
CRMs, bases de dades…
Programes de Gestió Hotelera (FIDELIO, AMADEUS, BIRD)
ADREÇA DE QUALITAT
Qualitat de Servei Gestió de Queixes i Reclamacions
Sistemes de Gestió de Qualitat Gestió Mediambiental
ADREÇA DE RECURSOS HUMANS
Adreça de RRHH en el sector Turístic Habilitats Directives
Formació i Desenvolupament de Carreras Motivació
Avaluació de l'Exerceixo Reclutament i Selecció de Personal
BUSINESS PLA
A mitjan el segon trimestre, l'alumne haurà de començar a desenvolupar un pla de negoci per la
creació i desenvolupament d'una empresa d'allotjament turístic. En aquest mòdul, el professor repassa tot el
programa mitjançant l'aplicació a un cas pràctic, impartint una sèrie de coneixements per el
desenvolupament del business pla. En tot moment i fins a la seva finalització l'alumne té un seguiment
personalitzat sota l'assignació d'un tutor.

Destinataris

DIRIGIT A

Llicenciats i diplomats que desitgin orientar el seu perfil a la direcció i gestió d'allotjaments turístics.
Professionals que desitgin accedir a la direcció i gestió hotelera.
Campus i seus: EUROAULA ONLINE
EUROAULA ONLINE
Barcelona
Cursos més populars
X