Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Organització, Gestió i Administració sociosanitària

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realització del màster proporciona les següents competències professionals:

 • Adquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin l'adequada gestió dels serveis sociosanitaris, i el disseny de plans d'intervenció adequats, tenint en compte les seves necessitats especials, i molt especialment aquelles derivades de la seva situació de dependència.

 • Desenvolupar la sensibilitat, habilitat i motivació que permetin un nivell de qualitat, tenint en compte les diferents sensibilitats i el màxim respecte a l'autonomia de la persona dependent.

 • Capacitat per identificar les diferents situacions que es poden donar en el centre sociosanitari i ser capaç de fer una valoració especialitzada i el disseny i implementació d'un pla d'intervenció individual i especialitzada.

 • Afavorir l'òptima utilització dels recursos (humans, econòmics i materials) dels que es disposa en el centre sociosanitari, abordant els problemes amb estratègies degudament estudiades i validades.

 • Capacitat per identificar i dissenyar els recursos assistencials més adequats en cada situació de dependència.

 • Capacitat per conèixer les polítiques d'atenció sociosanitària en altres països i aprofundir en el coneixement de les polítiques a Espanya.

 • Valorar i perfeccionar els programes de prevenció de diferents patologies en l'àmbit sociosanitari.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Avenços en la gestió de sistemes sanitaris
• Salut i serveis sanitaris.
• Aspectes clínics de la pràctica clínica.
• Avaluació econòmica i gestió clínica.
• Activitat i producció.
• Desenvolupament directiu i recursos humans.
• Desenvolupaments organitzatius de gestió clínica.
• Economia, societat i estat de benestar.

Mòdul II: Qualitat total
• Les polítiques de qualitat.
• Qualitat total: el servei al client.
• Qualitat humana: millora de la qualitat.
• Tècniques per a la millora de la qualitat.
• Millora de la qualitat. Objectius i organització.
 
Mòdul III: La motivació en el treball de l'administració
• El model de burocràcia administrativa i el seu qüestionament.
• L'evolució de l'estratègia de gestió de persones a l'administració pública.
• La nova gestió de recursos humans en l'administració pública.
• Lideratge i motivació en l'administració pública.
• De les teories més clàssiques de motivació a les més actuals.
• Factors de satisfacció i insatisfacció en el treball de l'empleat al servei de les administracions públiques.
• Eines de motivació per als gestors de canvi en les administracions.
Mòdul IV: Relacions interpersonals. Treballar en equip
• Grups socials.
• Treball en equip.
• Comunicació.
• Emocions.
• Lideratge.
• Presa de decisions.
• Motivació.
• Organització i planificació.
• Conflictes.

Mòdul V: La confidencialitat en el registre de dades del pacient
• Definició d'informació.
• La informació en un centre sanitari. Tipus i tractament.
• La seguretat, definició i confidencialitat de la informació.
• La història clínica i la seva normativa.
• Conservació, custòdia, responsabilitat i propietat de la història clínica.
• La informatització de la història clínica.
• El flux de la informació.
• Vies de transmissió d'informació i la seguretat.
• La informació i les noves tecnologies.
• La protecció de dades.
• Deficiències que poden donar-se en la seguretat.
• Hàbits per mantenir un alt nivell de seguretat.
• Definició de sistema de gestió de seguretat d'informació.
• Requeriments generals.
• Com estableixes el SGSI.
• Requeriments de la documentació del SGSI.
• Auditories del SGSI.
• Normativa legal.
• La LOPD: compliment i incompliment.
• Infraccions i sancions.
• Els afectats.
• Llei orgànica de protecció de dades.
• Llei d'autonomia del pacient.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
333 Test
47 Supòsits Pràctics (oberts)
 
Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Lideratge.
Resolució de problemes.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Capacitat de comunicar-se amb experts d'altres camps.
Compromís ètic.
Preocupació per la qualitat.
Esperit d'iniciativa i d'emprenedor.
Habilitats interpersonals.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories a través d'Aula Virtual.
L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS.
Durada: 8 mesos mínim i 10 mesos màxim des de la data de matrícula.

Objetius


 • Conèixer el marc social, legal i ètic de la direcció i administració de centres d'atenció sociosanitària, estant al corrent de les nombroses estratègies de gestió de recursos.

 • Millorar el procés sanitari i els resultats en les intervencions socials en pacients institucionalitzats.

 • Millorar el sistema sociosanitari i l'educació al cuidador. L'atenció interdisciplinar millora la comunicació entre els diferents professionals, amb el pacient i el cuidador, disminueix la utilització de serveis i amb això el cost dels mateixos.

 • Actualitzar els conceptes relatius a la dependència en l'entorn sociosanitari i assistencial, de manera que sigui possible la seva comprensió tenint en compte tant els aspectes personals com socials (econòmic, polític, cultural, etc.), per així raonar una bona gestió del centre sociosanitari .

 • Adquirir els oportuns coneixements sobre organització sociosanitària i mantenir-les actualitzades per ajudar a fomentar nous projectes de recerca en aquesta disciplina.

 • Millorar la qualitat d'atenció al pacient, identificant, analitzant i intentant resoldre els problemes que sorgeixen en la pràctica organitzacional i assistencial sociosanitària promovent sempre l'adherència terapèutica i el benestar del pacient.

 • Oferir una base metodològica i d'instruments per a l'avaluació de resultats de les polítiques i accions desenvolupats en els diferents programes d'atenció sociosanitària.Titulació obtinguda

Màster en Organització, Gestió i Administració Sociosanitària per la Universidad de San Jorge.
Títol postil·lat pel Conveni de la Haia (opcional).

Perspectives laborals

Coordinació, gestió en Centres d'Atenció Primària.
Indústria Farmacèutica.
ONG del sector Sociosanitari.

Promocions

Promocions a consultar.

Preu

1.495 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Organització, Gestió i Administració sociosanitària

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Organització, Gestió i Administració sociosanitària