Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Pediatria i Neonatologia

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realització del màster comporta l'adquisició de les següents competències professionals:

 • Fomentar la Recerca en Pediatria com a font de coneixement i desenvolupar projectes multicèntrics amb suport metodològic suficient i independent.

 • Consolidar i actualitzar coneixements sobre tot el referent a l'assistència sanitària pediàtrica per tal d'optimitzar la qualitat de l'assistència al pacient.

 • Reconèixer les pautes claus en patologia pediàtrica i proporcionar els mitjans per a una assistència de qualitat en la qual tots els professionals coneguin les intervencions més actualitzades i amb major evidència científica per optimitzar els serveis requerits en aquestes situacions.

 • Identificar l'assoliment del benestar i la qualitat de vida del pacient, així com la cura de la salut de l'individu i de la comunitat a través d'una atenció sanitària eficient en l'àmbit de la Pediatria.

 • Saber abordar qualsevol tipus de situació que pugui sorgir en les diferents fases del tractament d'un pacient pediàtric i els diferents símptomes associats.

 • Saber dissenyar tècniques d'intervenció específiques en les diferents situacions relacionades amb l'assistència pediàtrica.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Actualitzacions en pediatria i puericultura
 • El professional d'infermeria en pediatria.
 • El professional d'auxiliar d'infermeria en pediatria.
 • Psicologia i societat en la infància.
 • Preparació al part o psicoprofilaxi obstètrica.
 • Malalties de declaració obligatòria i facultativa.
 • Exàmens de salut en la infància.
 • Nadó normal.
 • Identificació del nounat d'alt risc.
 • Alteracions del desenvolupament psicomotor.
 • Alimentació en el lactant.
 • Alimentació preescolar, escolar i adolescent.
 • Factors de risc cardiovascular en la infància.
 • Vacunacions.
 • Problemes de l'adolescència.
 • Trastorns ortopèdics i traumatològics freqüents en la infància.
 • Luxació congènita de maluc.
 • L'ull enrogit a la infantesa.
 • Trastorns otorinolaringològics en nens.
 • Patologies i infeccions en les vies urinàries.
 • Gastroenterologia pediàtrica.
 • Còlic del lactant.
 • Diabetis mellitus infantil.
 • El dolor en pediatria.
 • Tos com a diagnòstic diferencial.
 • Plor en el nen.
 • Síndrome febril.
 • Control de la grip.
 • Convulsions febrils.
 • Cefaleasy meningitis en la infància.
 • Infeccions respiratòries.
 • Ús empíric d'antibiòtics en pediatria.
 • Pediatria basada en l'evidència.
 • Síndrome de la mort sobtada del lactant.
 • Intoxicacions infantils.
 • Reanimació del nounat.
 • Urgències pediàtriques.
 • Maltractament infantil.
 • Legislació.
Mòdul II: Malalties infeccioses pediàtriques
 • Síndrome febril.
 • Malalties exantemàtiques. Malaltia de Kawasaki.
 • Malalties víriques vesículo pàpules. Parotiditis.
 • Faringoamigdalitis. Abscés periamigdalino. Abscés retrofaríngeo.
 • Rinosinusitis pediàtrica.
 • Infeccions otológicas pediàtriques. Complicacions de l'otitis mitjana.
 • Infeccions laríngies en l'edat pediàtrica.
 • Laringitis, bronquitis i bronquiolitis.
 • Pneumònies adquirides en la comunitat.
 • Grip.
 • Tos ferina.
 • Infeccions pel virus d'Epstein Barr i citomegalovirus.
 • Tuberculosi.
 • Gastroenteritis infeccioses.
 • Salmonelosis.
 • Parasitosi intestinal.
 • Hepatitis infeccioses.
 • Infecció per VIH en el nen.
 • Febre exantemàtica mediterrània i Kala Atzar.
 • Brucel·losi.
 • Osteomielitis i artritis sèptica.
 • Infeccions bacterianes de la pell.
 • Micosis cutànies superficials.
 • Infecció del tracte urinari.
 • Infeccions oculars: conjuntivitis. Dacriocistitis.
 • Infeccions congènites del nounat.
 • Infeccions bacterianes del nounat.
 • Meningitis. Encefalitis.
 • Sèpsia. Xoc sèptic. Meningococemia.
 • Malaltia per esgarrapada de gat i mossegades.
 • Zoonosi o dermatosi zooparasitarias.
 • Mesures preventives, aïllament i quimioprofilaxi de les malalties infeccioses.
 • Vacunes.
 • Antibiòtics en atenció primària.
Mòdul III: Reanimació cardiopulmonar avançada pediàtrica i neonatal
 • El naixement de la reanimació cardiopulmonar pediàtrica.
 • Recomanacions internacionals de rcp pediàtrica i neonatal.
 • Termes generals i prevenció de la rcp pediàtrica i neonatal.
 • Etiologia i prevenció en la rcp pediàtrica i neonatal.
 • Reanimació cardiopulmonar bàsica en pediatria.
 • Reanimació cardiopulmonar avançada en pediatria.
 • Reanimació del nounat.
 • Transport del crític pediàtric.
 • Legislació, principis ètics i morals davant la rcp pediàtrica.
 • Material utilitzat en la rcp pediàtrica i neonatal.
 • Assistència inicial al trauma pediàtric.
 • Estil UTSTEIN pediàtric.
Mòdul IV: Infermeria neonatal
 • El nounat normal.
 • El nadó de baix pes per a la seva edat gestacional.
 • Insuficiència respiratòria en el nadó.
 • Icterícia neonatal.
 • Trastorns eritrocitaris en el nounat.
 • Risc d'infecció en el nounat. Infeccions.
 • Neonatals.
 • Síndrome d'abstinència neonatal.
 • Intolerància digestiva en el nounat. Nutrició enteral i parenteral.
 • Cardiopaties congènites del nounat.
 • Hipoglucèmia en el nounat.
 • Convulsions neonatals.
 • El nadó prematur I. Conceptes generals.
 • El nounat prematur II. Patologia associada a la
 • Prematuritat: enterocolitis necrotitzant, retinopatia, membrana.
 • Hialina i apnea del prematur.
 • El nounat prematur III. Atenció centrada en la
 • Alimentació, neurodesenvolupament i els aspectes ètics del gran prematur.
 • Medicació d'ús freqüent en neonatologia.
 • Procediment habituals en neonatologia.
 • Screening de malalties metabòliques i auditives.
 • Rcp neonatal.
Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
 200 Test
 45 Supòsits Pràctics (oberts)
 
Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Capacitat d'anàlisi i síntesi.
Resolució de problemes.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Capacitat de treballar en equip.
Presa de decisions.
Capacitat d'aplicar coneixements.
Capacitat d'adaptar-se a situacions noves.
Preocupació per la qualitat.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format llibre + Avaluació o PDF i Tutories per Plataforma Virtual.

L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS.

Durada: 8 mesos mínim i 12 mesos màxim des de la data de matrícula.

Objetius


 • Conèixer les afeccions més comuns en Pediatria i valorar les característiques socioeconòmiques que aquestes suposen en la nostra societat.

 • Millorar la formació en tractaments en pediatria i conèixer els últims avenços en les teràpies utilitzades en l'assistència a nens i adolescents.

 • Posar al dia i valorar els diferents estats de malaltia en el pacient pediàtric, coneixent la terapèutica més actualitzada a cada patologia i les implicacions soci econòmiques que comporten en l'actualitat.

 • Saber utilitzar els recursos existents, humans i materials, disponibles per al personal sanitari en les intervencions en assistències sanitàries pediàtriques en tots els seus nivells (prevenció primària, secundària i terciària).

 • Actualitzar els conceptes relatius al problema de l'assistència pediàtrica en el nostre entorn, de manera que sigui possible la seva comprensió tenint en compte tant els aspectes personals com socials (econòmics, polítics, culturals, etc.).

 • Adquirir els oportuns coneixements sobre programes d'atenció al pacient pediàtric i mantenir-les actualitzades per ajudar a fomentar nous projectes de recerca en aquesta disciplina.

 • Anteposar el benefici del pacient als seus legítims interessos personals, professionals o comercials per protegir el dret a la confidencialitat de les dades del pacient.

 • Portar a la pràctica els coneixements adquirits en el camp de l'assistència en Pediatria, aplicant les peculiaritats del pacient pediàtric enfront de la resta de pacients.Titulació obtinguda

Titulació de Màster en Pediatria i Neonatologia per la Universidad de San Jorge.

Títol acreditat a nivell europeu.

Títol postil·lat pel conveni de la Haia.

Perspectives laborals

Cures intensives pediàtriques
Cures intensives neonatals
Servei d'emergències mèdiques
Urgències pediàtriques.
Centres d'Atenció Primerenca (públics, concertats i privats).
Hospitals públics i privats amb serveis de neonatologia.
Centres Base de les comunitats autònomes.
Col·legis d'Educació Especial, Infantil i Primària.

Preu

1.395 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Pediatria i Neonatologia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Pediatria i Neonatologia