Màster en Counselling

Descripció

El counselling és una eina poderosa d'aplicació en totes les professions "d'ajuda". Educadors, psicòlegs, terapeutes, infermeres, treballadors socials, mestres, pedagogs, agents de pastoral, voluntaris, trobaran en el counselling un model d'intervenció, basat en la psicologia humanista, que els permetrà qualificar la seva intervenció. 
La tasca del conseller/assessor personal és ajudar a explorar i identificar les dificultats dels destinataris per tal de facilitar el procés d'autoconeixement i creixement personal que portarà al canvi, a l'alleugeriment dels símptomes o la resolució de les dificultats.

Temari

PRIMER CURS
 
MÒDUL 1.- CONTEXT, OBJECTIUS I FINALITATS DEL COUNSELLING (2.5 ECTS)
1.1- Concepte de counselling i límits
1.2- Objectius i finalitats del counselling
1.3- Counselling com a procés
 
MÒDUL 2.- PRIMERA FASE DEL COUNSELLING: INICI DEL PROCÉS. AUTOEXPLORACIÓ (4.5 ECTS)
2.1- Establir una relació i explorar
2.2- Competències necessàries per al counselling
2.3- Les actituds i habilitats de la primera fase
 
MÒDUL 3.- SEGONA FASE DEL COUNSELLING: AUTOCOMPRENSIÓ (4.5 ECTS)
3.1- Habilitats pròpies de la segona fase del counselling 
3.2- Identificar i estimular recursos
3.3- Deliberar i establir fites
3.4- Motivar per al canvi
 
MÒDUL 4.- TERCERA FASE: ESTRATÈGIES I PLANS D'ACCIÓ. FINAL DE LA INTERVENCIÓ EN COUNSELLING (4.5 ECTS)
4.1- Habilitats de la tercera fase
4.2- Ajudar en el procés del canvi
4.3- Plans d'acció
4.4- Final del counselling
 
MÒDUL 5.- EL DESENVOLUPAMENT CONTINUAT DEL COUNSELOR (2.5 ECTS)
5.1- Desenvolupament personal del counsellor
5.2- Supervisió de l'aplicació de tècniques per part del counsellor
 
MÒDUL 6.- DIMENSIÓ ESPIRITUAL I COUNSELLING (2,5 ECTS)
6.1- Dimensió espiritual i religiosa
6.2- Necessitats espirituals
6.3- Logoteràpia
6.4- Recursos per a l'acompanyament espiritual
 
MÒDUL 7.- ÈTICA I COUNSELLING (2.5 ECTS)
7.1- Breu història delaBioètica. Valors, principis i normes
7.2- Metodologia de presa de decisions
7.3- Counselling en casos de conflicte ètic
7.4- Problemes ètics de la intervenció terapèutica
 
MÒDUL 8.- PRÀCTICUM (6.5 ECTS)
8.1- Supervisió de casos d'acompanyament
8.2- Exercicis d'autoconeixement
8.3- Anàlisi de la pròpia experiencia
8.4- Anàlisi d'entrevistes del counsellor
 
SEGONS CURS
 
MÒDUL 1.- APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DEL COUNSELLING AL MÓN SOCIO SANITARI (2 ECTS)
1.1- Intervenció en Salut
1.2- Counselling amb malalts 
1.3- Counselling en situacions de dependència
 
MÒDUL 2.- COUNSELLING I PSICOPATOLOGIA (2 ECTS)
2.1- Psicologia: Salut i malaltia
2.2- Principals trastorns psicològics 
2.3- Criteri de derivació
2.4- Abordatge de la psicopatologia des del counselling
 
MÒDUL 3.- COUNSELLING I EXCLUSIÓ SOCIAL (2 ECTS)
3.1- Diversos àmbits d'exclusió social: característiques i necessitats
3.2- Drogodependència, violència de gènere, immigració i altres
3.3- Pautes d'intervenció des del counselling
 
MÒDUL 4.- COUNSELLING EN DOL (2 ECTS)
4.1- Definició i característiques del dol
4.2- Tipologia del dol i les seves fases
4.3- Intervenció en dol
 
MÒDUL 5.- COUNSELLING ORGANITZACIONAL I COUNSELLING EN GRUP (3 ECTS)
5.1- Humanitzar el lideratge
5.2- Counselling en el lloc de treball
5.3- Counselling en grups
 
MÒDUL 6.- COUNSELLING AMB FAMÍLIES, PARELLA, NENS I ADOLESCENTS (3 ECTS)
6.1- Aplicació del counselling amb famílies
6.2- Treball del counsellor amb parelles
6.3- Intervenció amb nens i adolescents des de el counselling
 
MÒDUL 7.- COUNSELLING I SITUACIONS CRÍTIQUES (2 ECTS)
7.1- Definició de trauma
7.2- Característiques psicoemocionals del trauma
7.3- Models d'intervenció en trauma
7.4- Intervenció en crisis
 
MÒDUL 8.- CREIXEMENT PERSONAL DEL COUNSELLOR: AUTENTICITAT (2 ECTS)
8.1- Autoestima i autoconcepte
8.2- Gestió d'emocions
8.3- Comunicació assertiva 
 
MÒDUL 9.- PRÀCTICUM(5 ECTS)
9.1- Anàlisis d'entrevistes 
9.2- Exercicis d'autoconeixement
9.3- Supervisió de casos d'acompanyament 
9.4- Anàlisi de la pròpia experiència 
 
MÒDUL 10.- PROJECTE FINAL (7 ECTS)

Destinataris

Tota persona que tingui un títol universitari oficial (llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/a i també diplomat/a, mestre/a, enginyer/a tècnic/a i arquitecte/a tècnic/a o grau) pot demanar plaça. Tindran preferència els titulats en carreres de l'àmbit social i humanístic com pedagogia, psicologia, psicopedagogia, educació social i treball social.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català

Durada

60 ECTS (2 cursos acadèmics)
Campus i seus: Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
c/Santaló 37 08021 Barcelona
Cursos més populars
X