Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Prevenció i Intervenció en Conductes Addictives

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

La realización del máster supone la adquisición de las siguientes competencias profesionales:

 • Consolidar y actualizar conocimientos sobre todo lo referente a las drogas y las adicciones con el fin de optimizar la calidad de la asistencia al paciente drogodependiente y/o con intoxicación grave.

 • Reconocer los signos claves de intoxicación en el paciente y proporcionar los medios para una asistencia urgente de calidad en la que todos los profesionales conozcan las intervenciones más actualizadas y con mayor evidencia científica para optimizar los servicios requeridos en este tipo de situación.

 • Conocer los trastornos neuropsicológicos y neuropsiquiátricos derivados de la adicción.

 • Identificar el logro del bienestar y la calidad de vida del paciente, así como el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad a través de una atención sociosanitaria en el ámbito de las adicciones y las drogodependencias.

 • Saber abordar cualquier tipo de situación que pueda surgir en las distintas fases del tratamiento de un paciente drogodependiente.

 • Saber diseñar técnicas de intervención específicas en las diferentes situaciones relacionadas con las drogas e intoxicaciones.

 • Identificar el rol actual que ejerce la sanidad en la atención de las adicciones, con el fin de planificar, poner en práctica y evaluar el componente del personal sanitario.

 • Investigar en el campo de la sanidad en adicciones y participar en la programación de actividades de prevención, que se realizan en la población, principalmente en los grupos de alto riesgo.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Activitats, programació, habilitats i coordinació del voluntariat del segle XXI
 • Introducció.
 • Marc normatiu. Internacional: Unió Europea? carta europea voluntariat.
 • Voluntariat social: antecedents.
 • El voluntariat en els centres de serveis socials.
 • Concepte voluntariat social.
 • Sector d'intervenció social.
 • Principals organitzacions no governamentals.
 • Paper del treballador social en el voluntariat.
Mòdul II: Actualització en drogodependències
 • Conceptes bàsics
 • Classificacions de drogues
 • Alcohol
 • Tabac
 • Barbitúrics
 • Tranquil·litzants
 • Heroïna
 • Cocaïna
 • Opiacis
 • Drogues al·lucinògenes
 • Cànnabis
 • Dissolvents volàtils
 • Drogues de nou disseny
 • Èxtasi
 • Fase d'acollida
 • Fase de desintoxicació
 • Fase de deshabituació
 • Comunitats terapèutiques
 • Fase d'incorporació social
 • Prevenció de drogodependents
 • Marc legal
 • Centres provincials de drogodependències.
 • Programa Ciutats sense Drogues
 • Creu Roja
 • Programa de Creu Roja per drogodependències
 • Voluntariat social de Creu Roja
 • Drogodependents en institucions penitenciàries
 
Mòdul III: Tècniques de deshabituació tabàquica
 • Generalitats.
 • Bases neurobiològiques del tabaquisme.
 • Patologies associades al consum de tabac.
 • Tabaquisme associat a sectors professionals.
 • Prevenció del tabaquisme. Legislació.
 • Estudi clínic del fumador.
 • Tècniques en deshabituació tabàquica.
 • Tractament.
 
Mòdul IV: Urgències per intoxicacions. atenció primària
 • Mòdul generalitats.
 • Mòdul intoxicacions medicamentoses I.
 • Mòdul intoxicacions per substàncies d'abús o drogues.
 • Mòdul intoxicacions alimentàries.
 • Mòdul de plantes i animals. Introducció.
 • Mòdul intoxicacions per activitats professionals i industrials.
 • Mòdul intoxicacions per altres etiologies.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
 • 370 Test
 • 49 Supòsits Pràctics (oberts)
 
Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Resolució de problemes.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Capacitat de comunicar-se amb experts d'altres camps.
Compromís ètic.
Comprensió de diversitat i multiculturalitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.
Organitzar-se i planificar la seva activitat.
Treballar en equip amb altres professionals sanitaris.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.

L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS.

Durada: 8 mesos mínim i 10 mesos màxim des de la data de matrícula.

Objetius


 • Saber utilitzar els recursos existents, humans i materials, disponibles per al personal sanitari en la lluita contra les drogues en tots els seus nivells (prevenció primària, secundària i terciària).

 • Actualitzar els conceptes relatius al problema de les drogues en el nostre entorn, de manera que sigui possible la seva comprensió tenint en compte tant els aspectes personals com socials (econòmic, polítics, culturals, etc.).

 • Donar resposta davant els diferents trastorns de conducta que poden aparèixer com a conseqüència del consum de certes drogues.

 • Adquirir els oportuns coneixements sobre programes d'atenció a drogodependències i addiccions i mantenir-les actualitzades per ajudar a fomentar nous projectes de recerca en aquesta disciplina.

 • Anteposar el benefici del pacient als seus legítims interessos personals, professionals o comercials per protegir el dret a la confidencialitat de les dades del pacient.

 • Aconseguir els coneixements necessaris en l'atenció al pacient intoxicat, tant en la fase aguda com en el tractament de patologies cròniques relacionades amb les drogodependències.

 • Millorar la qualitat d'atenció al pacient, identificant, analitzant i intentant resoldre els problemes que sorgeixen en la pràctica assistencial sanitària i en el tractament urgent per intoxicacions.

 • Conèixer les característiques del voluntariat social i la seva aplicació en persones drogodependents, comparant els beneficis obtinguts amb la situació psicològica i social anterior.

 • Aconseguir el benestar i la qualitat de vida del pacient.Titulació obtinguda

Màster en Prevenció de Conductes Addictives Acreditat per la Universidad de San Jorge.

Títol postil·lat pel Conveni de la Haia (opcional).

Perspectives laborals

Formar part dels equips interdisciplinaris per a la valoració integral de la salut i malaltia en addiccions.
Liderar consultes i serveis sanitaris que ofereixen cures integrals a les persones amb una conducta addictiva.
L'activitat sanitària i / o sociosanitària centrada en la fomentació de la salut mental i prevenir i estabilitzar l'addicció.
Gestionar la prestació de serveis sociosanitaris dirigits a persones amb malalties d'addiccions.

Preu

1.395 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Prevenció i Intervenció en Conductes Addictives

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Prevenció i Intervenció en Conductes Addictives