Màster en Producció Automatitzada i Robòtica

Màster
Presencial
450 hores
8950 €

Descripció

L'automatització constitueix una font important de competitivitat per a les indústries. Les noves tecnologies permeten simultaniejar l'eficiència en costos amb la flexibilitat de la producció, la qual cosa implica la utilització de les seves eines: dispositius de detecció i accionament, instrumentació especialitzada, autòmats programables, robots, supervisió i control de processos i sistemes de comunicació industrial locals o remots.
La introducció ràpida d'aquestes tecnologies demana als tècnics un esforç constant per actualitzar els seus coneixements en camps molt amplis com són l'electrònica, el control, l'automàtica, la informàtica o la seguretat de màquina. Tota una sèrie d'habilitats i coneixements transversals i compartits orientats a l'automatització.
En aquest sentit els continguts del Màster estan dissenyats per a transmetre, a més dels coneixements tecnològics actuals, les competències i els casos per a tenir la visió global del projecte.

Temari

1. Tecnologia de Control Industrial i SCADA (CI)
• Teoria de control. Aspectes tecnològics del control de processos.
• Tècniques avançades de control de processos.
• Sistemes de control, supervisió i adquisició de dades (SCADA).
• Programació i implantació de SCADA a la indústria.
• Treball final.

2 Automatització Industrial: Sensors i Accionaments (AISA)
• Detectors.
• Visió per ordinador a la indústria.
• Accionaments pneumàtics i oleohidràulics.
• Accionaments elèctrics.
• Treball final.

3 Desenvolupament de Projectes d'Automatització Industrial (DPAI)
• Emmagatzematge, distribució de peces i manipulació de peces.
• Criteris de selecció de robots i programació de robots.
• Gestió de projectes industrials.
• Estudi, anàlisi i desenvolupament de projectes d'automatització.
• Treball final.

4 Automatització Industrial: PLC i Comunicacions Industrials (PLC)
• Arquitectura de sistemes de control: PLC.
• Programació de PLC: CEI 61131-3.
• Controls dedicats.
• Comunicacions industrials.
• Treball final.

5 Projecte final de màster (PFM)
En acabar el màster, cal desenvolupar un projecte final que estigui relacionat amb les diferents matèries del curs. El participant ha de preparar un estudi que contingui el plantejament de la problemàtica que s'ha de resoldre, la solució proposada i la seva viabilitat tècnica i econòmica. El projecte es basarà en situacions reals de les empreses mateixes dels participants o de la Fundació CIM.

Competències per a les quals et prepara el curs

En finalitzar el curs, els alumnes seran capaços de: - Seleccionar i especificar els dispositius de control que participin en un sistema de fabricació discret: entrades, sortides, sistemes de control, comunicacions industrials, sistemes de supervisió, sistemes de manutenció, robots... - Detectar aquells punts del sistema productiu que siguin susceptibles de ser automatitzats i, quan s'escaigui, afrontar aquesta automatització amb els coneixements necessaris. - Disposar de la pràctica inicial per conèixer allò que es pot necessitar i/o exigir davant la programació dels dispositius que participen en un sistema automatitzat: variadors, simulació pneumàtica, regulació d?un sistema, programació de PLC i robots, configuració dels principals busos industrials. - Organitzar el procés de desenvolupament del projecte d?automatització, avaluant la factibilitat de la fabricació, les fases, determinant els equips humans i materials necessaris i identificant els paràmetres que facilit

Destinataris

Orientat especialment a enginyers elèctrics, electrònics, informàtics i d'automatització. Així com a professionals tècnics que vulguin ampliar, reforçar i aprendre l'automatització i integració en les fases de disseny, d'execució o de manteniment. També a responsables en la gestió del desenvolupament de línies automatitzades.

Metodologia

Per obtenir el Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs s'ha de complir amb el 80% mínim d'assistència obligatòria, aplicat al número total de sessions.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà

Durada

Crèdits ECTS: 60. Dates d'impartició del 17 d'octubre de 2016 al juliol de 2017

Titulació obtinguda

Certificat propi del centre i la titulació oficial de la Universitat Politècnica de Catalunya

Perspectives laborals

-Product Manager d'enginyeries d'automatització. -Departaments d'enginyeria, de producció i de manteniment.

Promocions

Descomptes disponibles per:
  • UPC Alumni Premium 10%
  • Situació de d'atur 10%
  • Empreses col·laboradores 10%
  • CETIB 15%

Borsa de treball

Per a inscriure?s a la Borsa de Treball s?ha de ser estudiant o ex-estudiant de qualsevol dels cursos del Programa Formatiu de la Fundació CIM.

Professorat

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector, un aprenentatge que s'adapta a la realitat realitat empresarial.
Campus i seus: FUNDACIÓ CIM UPC
FUNDACIÓ CIM UPC
Llorens i Artigas, 12. Parc tecnològic de Barcelona 08028 BARCELONA
Cursos més populars
X