Màster en Producció Executiva i Gestió Audiovisual

Descripció

Màster en Producció Executiva i Gestió Audiovisual. Màster que introdueix a l'alumne en la gestió de l'món audiovisual, centrant-se en la producció executiva d'un projecte i en la seva posterior distribució i comercialització audiovisual.
Hi ha altres programes en escoles de cinema, però enfocats als tècnics que treballen al Departament de Producció en un projecte audiovisual.
Estant en INSA, aquest programa estaria més enfocat a la producció executiva, de la figura de l'empresari (el productor) responsable de tirar endavant projectes audiovisuals, estudiant les possibles vies de finançament, la seva viabilitat comercial i la seva futura explotació comercial. No hi ha tanta competència en aquest terreny específic.

Temari

• La indústria de cinema i de l'audiovisual. La productora.
• Producció executiva i producció de camp.
• Desenvolupament de l'guió.
• Desenvolupament d'un projecte.
• Finançament.
• Coproducció d'un projecte audiovisual.
• Preproducció i rodatge.
• Processos de postproducció.
• Distribució d'una pel·lícula
• Amortització i explotació comercial d'una pel·lícula.
• Producció de documentals i de televisió. Producció d'esdeveniments.
• Creació d'una empresa audiovisual.

Destinataris

• Llicenciats i graduats en Comunicació Audiovisual.
• Ex alumnes d'escoles de cinema.
• Tècnics de cinema que treballin en el departament de Producció de diverses pel·lícules i que vulguin reenfocar el seu treball a la producció executiva.
• Persones que tinguin afinitat amb: Webs especialitzades (imdb.com, FilmAffinity ...); Revistes de cinema (Fotogramas); Diaris generalistes (El país, El Periódico); Consum habitual de cinema, DVD.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol

Durada

Inici: Octubre 2020. Durada: Fins juliol 2021.

Objectius

• Dirigir el desenvolupament d'un projecte cinematogràfic en les seves primeres etapes.
• Conèixer el procés de desenvolupament d'una història, des de la idea fins al guió.
• Dissenyar i dur a terme el pla de finançament d'un projecte audiovisual.
• Establir una coproducció internacional en un projecte.
• Conèixer el funcionament d'un equip de rodatge en preproducció i rodatge.
• Coordinar els processos de postproducció d'un projecte.
• Dissenyar una estratègia de distribució i explotació comercial per a un projecte cinematogràfic.

Titulació obtinguda

Després d'haver superat amb èxit les proves d'avaluació de el programa i sempre que es compti amb l'assistència mínima requerida, l'alumne / a obtindrà el títol de Màster en Producció Executiva i Gestió Audiovisual de INSA Business, Marketing & Communication School.

Pràctiques

INSA ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses durant el període d'impartició del Màster.

Perspectives laborals

Productores audiovisuals de televisió i de cinema. Productores de publicitat. Distribuïdores de cinema i televisió. Agents de vendes internacionals. Film Commissions. Institucions públiques la missió és potenciar les cinematografies nacionals.

Tipus d'avaluació

Avaluació contínua de cadascuna dels blocs a través de l'assistència a les classes i / o examen. A més l'alumne haurà d'haver obtingut la nota mínima estipulada.

Horari

Dimarts i dijous de 19:00 a 22:00.
Màster en Producció Executiva i Gestió Audiovisual
INSA Business, Marketing & Communication School
Campus i seus: INSA Business, Marketing & Communication School
INSA Business, Marketing & Communication School
Torrent de l'Olla 208 08012 Barcelona
Cursos més populars
X