Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (URL)

Màster en Protocol, relacions institucionals i gestió estratègica d'esdeveniments

Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (URL)

Descripció

La particularitat d'aquests estudis parteix de la consideració del protocol i les relacions institucionals com a especialitat de les relacions públiques, estretament vinculades a les ciències socials. Així doncs, l'estudiant descobrirà la realitat institucional, empresarial, cultural i social del nostre entorn per actuar amb la màxima eficàcia i assertivitat davant els objectius establerts per les entitats.

Temari del curs

I. INTRODUCCIÓ A LES RELACIONS PÚBLIQUES I EL SEU VINCULACIÓ Al PROTOCOL IA LA ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS (3 ECTS)
  • Les Relacions públiques i el protocol
  • La Formalització de les relacions entre els líders d'opinió institucionals
II. PRINCIPIS I NORMES DEL PROTOCOL (4 ECTS)
  • El Ordenament jurídic i l'aplicació al protocol
  • Normativa, Tractaments, etc
III PRINCIPALS ÀMBITS DE L'APLICACIÓ DEL PROTOCOL (5 ECTS)
  • El Protocol oficial: les rebudes, les recepcions, les audiències, etc.
  • El Protocol universitari, religiós, militar, esportiu, empresarial, entre d'altres
IV. ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I PRODUCCIÓ ESTRATÈGICA D'ESDEVENIMENTS PÚBLICS I PRIVATS (8 ECTS)
Organització eficaç d'esdeveniments, tipus i característiques diferencials. creativitat
Producció d'esdeveniments. Gestió d'espais. El muntatge d'escenaris. Planificació. Gastronomia i enologia
RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ (6 ECTS)
  • Les Notes de premsa. Els dossiers de premsa. Les rodes de premsa. Les comunicacions informals
  • Els Interlocutors de la comunicació institucional. Funcionament i necessitats dels diferents mitjans. Els gabinets de premsa
VISITES PRÀCTIQUES A INSTITUCIONS, EMPRESES I MITJANS DE COMUNICACIÓ (4 ECTS)

 
Veure més

Destinataris

Dirigit tant a professionals en exercici com a graduats interessats en consolidar el seu futur professional. El màster pretén cobrir un espai de formació en una de les disciplines més sol·licitades per institucions, organitzacions i empreses.

Requisits

Per accedir als ensenyaments de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti al país expedidor del títol per a l'accés al màster. Així mateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
Veure més

Metodologia

Una formació excel·lent. Programes d'especialització professional Immersió en les matèries de major demanda en el mercat Borsa de treball en acabar els estudis Amb el suport de la xarxa Alumni Blanquerna.

Horari/Torn

Dj 18.30h a 21.30h i dv. 16.00h a 21.00h.

Durada

Un curs acadèmic.

Lloc on s'imparteix el curs

Facultdad de Comunicació i Relacions Institucionals Blanquerna
Plaça Joan Coromines s / n, 08001 Barcelona

Objectius

Aprendre a potenciar la presència pública de les organitzacions. Conèixer les tècniques del protocol i l'organització d'esdeveniments. Coneixement profund de la realitat institucional, empresarial i cultural. Conèixer el marc legal, normatives i usos i costums de l'organització d'actes.

Perspectives laborals

Caps o tècnics de Protocol d'institucions públiques. Directors o tècnics de Protocol i Organització d'esdeveniments d'empreses o altres entitats. Directors o tècnics de Relacions Institucionals d'empreses o altres entitats. Directors o tècnics de Relacions Externes d'empreses o altres entitats.
També et recomanem aquests cursos