Màster en Psicoanàlisi.Universitat de Lleó - IAEU

Descripció

PRESENTACIÓ:

Integrat en el Programa CRS, el Màster es proposa desenvolupar un ensenyament precisa, accessible i actual dels conceptes principals de la clínica psicoanalítica.

El descobriment de l'inconscient cap a finals del segle XIX per Sigmund Freud va suposar una nova concepció de la vida psíquica, en ruptura radical amb les idees imperants fins aleshores.  

La lectura de l'obra de S.Freud realitzada per Jacques Lacan en la segona meitat del segle XX, restitueix el vigor del descobriment freudià i articula, però també contrasta i desenvolupa, les seves referències a altres disciplines: Antropologia, Lingüística, Lògica Matemàtica, Topologia, Psicologia, Medicina.

El Màster en Psicoanàlisi no forma psicoanalistes ni autoritza la pràctica de la psicoanàlisi, per la qual són altres els requisits exigits.

L'eficàcia de la clínica psicoanalítica és el resultat de la claredat dels seus conceptes.Conèixer permet un enteniment del que es posa en joc en el símptoma.  

El Màster en Psicoanàlisi s'adreça als professionals que des de diferents pràctiques-des de les mèdiques i psicològiques fins a les educatives i culturals-es veuen portats a intervenir ia tractar amb els malestars contemporanis.

El metge i el psicòleg poden esperar d'aquest màster l'accés metòdic i gradual als coneixements que els ajudin a fer un diagnòstic diferencial precís ia proposar als seus pacients les indicacions terapèutiques adequades a cada pas.


OBJECTIUS:

- Situar la clínica psicoanalítica dels nostres dies respecte de les pràctiques psicoterapèutiques i psicofarmacològic.  
- Adquirir els coneixements fonamentals teòric-clínics en clínica psicoanalítica.  
- Obtenir la capacitació i l'entrenament pràctic per a realitzar diagnòstics diferencials i indicacions terapèutiques en salut mental des de la perspectiva psicoanalítica.  
- Introduir-se en ciències i coneixements connexos que permetin la investigació i l'estudi interdisciplinari en salut mental.  


METODOLOGIA:

Tots els cursos dels Programes AEU estan dissenyats per ser realitzats  íntegrament en línia . Per participar-hi no cal que es desplaci en cap moment del seu lloc de residència: n'hi ha prou amb un ordinador connectat a Internet per accedir al Campus Virtual de la Universitat.Un cop al Campus, es cursa en les mateixes condicions ia tots els efectes que els alumnes d'ensenyaments presencials.  

El Màster està dissenyat per a ser realitzat tant íntegrament en línia, com també de manera semipresencial.  És l'alumne el que tria la modalitat a distància o semipresencial .

Els cursos no desenvolupen "classes" a l'estil tradicional, sinó que l'estudi es desenvolupa a partir de continguts que han rebut un tractament didàctic especial per a la modalitat de formació no presencial en entorns virtuals d'aprenentatge.El contingut dels diferents blocs temàtics dels cursos es distribueix en  Mòduls didàctics   que pot descarregar al disc dur del seu ordinador.  

El  Campus Virtual   facilita a l'estudiant un ampli canal d'informació mitjançant diferents mitjans telemàtics de comunicació.L'estudiant està assessorat en tot moment per  tutors i consultors als quals pot acudir per a qualsevol consulta.La comunicació entre alumnes i alumnes amb professors i tutors es realitza a l'interior de l'aula virtual per mitjà de missatges email a bústies individuals i bústies compartits (Fòrums, Debats, Grups i també amb Xat).  

Els professors , Igual del que es desenvolupa en l'ensenyament presencial, plantegen per aquests canals de comunicació temes a debatre, responen a preguntes dels alumnes, proposen lectures complementàries, orienten la investigació.L'ensenyament és asincrònica, no requereix per tant horaris predeterminats.

D'altra banda,  l'avaluació   es realitza de manera continuada al llarg de tot el curs, té en compte la participació de cada alumne en els Fòrums, en les consultories i en els Debats, l'avaluació dels Mòduls Didàctics i, finalment, la realització i aprovació d'una monografia o assaig final.  


DIPLOMA:

Màster en Salut Mental - Itinerari Psicoanàlisi: Clínica del subjecte i del vincle social

Otorgat per:
Universitat de Lleó
Institut d'Alts Estudis Universitaris 

Temari

Nombre de crèdits: 80 crèdits.  
Nombre de crèdits obligatoris en el Campus Virtual: 50 crèdits.  
Nombre de crèdits optatius presencials: 30 crèdits.  
Nombre d'hores corresponents a crèdits obligatoris: 750 hores.  
Nombre d'hores corresponents a crèdits optatius presencials: 300 hores.  
Durada-intensiu-: 18 mesos lectius.  

Mòdul Taller de Campus  
Classes pràctiques de navegació per Internet i de funcionament del Campus Virtual de la Universitat.  

Mòduls al Campus Virtual
De la psiquiatria clàssica a la clínica contemporània.  
El subjecte de l'inconscient.  
La gènesi dels símptomes psíquics.  
Les posicions subjectives a la clínica estructural.  
Les neurosi - Histèria, Fòbies.Obsessió.  
El malestar en la cultura.  
Identitat, identificacions i vincle social.  
L'inconscient, la pulsió, la transferència, la repetició.  
Estudi psicoanalític de la paranoia.  
La mania i la Malenconia.Estudi psicoanalític de la psicosi maníac-depressiva.  
Estudi psicoanalític de les perversions.  
El malestar en la vida amorosa.  
Clínica del consum.  
Clínica de les transformacions familiars.  

Tutories, supervisions clíniques, sessions clíniques i debats al Campus Virtual
Activitats presencials optatives  
Presentacions de casos clínics.  
Seminaris clínics.  
Pràctiques presencials en hospitals, serveis i centres psiquiàtrics de Barcelona.  
Tutories, supervisions clíniques individuals.  

Destinataris

Llicenciats en Ciències Socials, Ciències Biomèdiques, Ciències de l'Educació i Humanitats.

També poden optar a demanar l'admissió al Màster en Psicoanàlisi estudiants d'últim curs de llicenciatura i altres diplomats universitaris.La Comissió d'Admissió valorarà en cada cas els antecedents acadèmics, científics i professionals dels candidats.

Durada

750 hores

Promocions

BECAS PARCIALES DE MATRÍCULA.

Màster en Psicoanàlisi.Universitat de Lleó - IAEU
Programa de Altos Estudios Universitarios (Universidad de León e IAEU)
Campus i seus: Programa de Altos Estudios Universitarios (Universidad de León e IAEU)
Programa de Altos Estudios Universitarios (Universidad de León e IAEU)
Escuelas Pías 28 08017 Barcelona
Cursos més populars
X