Máster en Psicología general sanitaria

Universitat Rovira i Virgili

Descripció

El Màster universitari en Psicologia General Sanitària prepara els estudiants com a professionals competents en l'avaluació i tractament de problemes psicopatològics i de la salut. Aquesta preparació està inspirada en el model del científic-practicant que argumenta que una bona preparació com a professional implica l'adquisició de competències tant professionals (aplicades) com de recerca.
Aquest màster s'ha concebut com una formació aplicada i avançada en un cos de coneixements conceptuals, procedimentals, tècnics i actitudinals que permetin als futurs professionals desenvolupar-se en el context de la Psicologia General Sanitària. A través dels continguts d'aquest programa es pretén, també, la formació investigadora bàsica i aplicada en aquest àmbit, així com de les capacitats crítiques i reflexives de l'alumnat que redunden en una millora de la seva pràctica professional.

Temari

Primer curs
 • Fonaments de la Psicologia Sanitària
 • Bases Biològiques de la Conducta Patològica
 • Mètodes d'Avaluació en Psicologia Sanitària
 • Habilitats Bàsiques i Deontologia Professional en Psicologia Sanitària
 • Trastorns Psicòtics i de la Personalitat
 • Trastorns Emocionals en el Cicle Vital
 • Avaluació Cognitiva en Neuropsicologia
 • Intervenció Neuropsicològica i Neurorehabilitació
 • Intervenció en Malalties Cròniques
 • Trastorns de la Agressivitat i la Conducta Violenta
 • Pràctiques Externes I
Segon curs
 • Pràctiques Externes II
 • Treball de Fi de Màster
Optatives
 • Psicologia del Dolor
 • Psicopatologia de la Primera Infància
 • Trastorns Emocionals i Conductuals en Nens i Adolescents
 • Avaluació i Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge
 • avaluació Psicomotriu
 • Intervenció en el Context Familiar
 • Promoció de l'Envelliment Actiu
 • Estimulació Multisensorial i Intervenció en els Espais Snoezelen
 • salut Laboral
 • organitzacions Saludables
 • Tècniques Electrofisiològiques a l'Avaluació de les Funcions Cognitives i els seus Alteracions
 • Programes Informàtics d'Anàlisi de Dades
 • Noves Tecnologies en Psicologia General Sanitària
 • Trastorns del Comportament Alimentari
 • Alteracions neurocognitives de l'Exposició o Abús de Substàncies NEUROACTIVES
 • intervenció Comunitària
 • Avaluació Cognitiva de les Alteracions de les Funcions Executives
 • Comunicació Emocional entre Terapeuta i Pacient
 • Estrès i Malaltia
 • Psicologia Social de la Salut
 • Neurotoxicologia de la Conducta
 • tècniques multivariades
 • Avenços en Teoria de la Mesura Psicològica
 • Psicofarmacologia Clínica
 • Crisi i Emergències: Processos Psicosocials, Intervenció i Avaluació

Requisits

A més de la documentació general obligatòria per a realitzar la preinscripció, cal lliurar una carta de presentació amb el llistat d'assignatures de l'àmbit de Psicologia Sanitària per acreditar que has superat un total de 90 ECTS d'assignatures emmarcades en aquest àmbit, juntament amb el Certificat Acadèmic Personal (CAP) per acreditar la superació d'aquestes assignatures. En el cas dels alumnes que hagin cursat els estudis de Grau a la URV amb la menció en Psicologia Clínica / Sanitària, no caldrà que aportin aquesta documentació complementària.

Perspectives laborals

El màster universitari en Psicologia General Sanitària habilita per a l'exercici de la professió de Psicòleg Sanitari. A més els titulats podran treballar en els següents àmbits: 1. Centres de salut 2. Pràctica privada independent 3. Recerca: universitats i centres o instituts de recerca 4. Formació, educació i supervisió de futurs professionals 5. Direcció, administració i / o gestió: col·laboració en la gerència del sistema sanitari En general: a) avaluació, b) diagnòstic, c) tractament i intervenció sobre les persones a fi d'entendre, alleujar i resoldre trastorns psicològics: emocionals, problemes de conducta, preocupacions personals i altres.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Máster en Psicología general sanitaria
També et recomanem aquests cursos
X